Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ðóng

Dự thảo Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015

Theo dự thảo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thay thế các Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh.

  • Dự thảo Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015

  • Đề xuất giải pháp trong công tác phòng, chống nghiện ma túy

  • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy tại cộng đồng

  • Tăng cường công tác Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh

  • Tây Ninh đình chỉ những bến bãi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông

  • Cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

Dự thảo Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 (20/11)
Theo dự thảo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thay thế các Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên đột xuất: Đóng góp Đề cương chi tiết báo cáo chính trị (19/11)
Họp mặt kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam: Xây hơn 450 nhà ĐĐK tặng hộ nghèo (19/11)
UBQG về Thanh niên Việt Nam kiểm tra công tác Thanh niên tại tỉnh Tây Ninh (19/11)
UBND tỉnh công bố 04 thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông (18/11)
Xét thi đua, khen thưởng phải theo điều kiện cụ thể (18/11)
Hiệu quả tái cơ cấu trong ngành Nông nghiệp chưa cao (19/11)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, sau một năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tuy đã có một số tiến triển nhất định nhưng về cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Hội nghị triển khai chính sách thuế mới (18/11)
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 4/2014 (18/11)
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đợt 5/2014 (18/11)
Thông tin kinh tế trong tỉnh (16/11)
Giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt trên 90% kế hoạch (15/11)