Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 4, Ngày 04/07/2012, 00:00
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 04/06/2012 đến ngày 10/06/2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2012

 

       

TH HAI  04 - 6 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

6:00

Ca nhaïc

Song Loan

7:05

PT Trung Quốc

Lệnh truy sát

Lệnh truy sát

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

10 Vạn câu hỏi

Cuộc sống cộng sinh động vật

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

13:20

Saân khaáu

Giọt máu chung tình 02

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:00

Ca nhạc

Một thóang quê hương

16:50

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT Hàn Quốc

Cuộc sống tươi đẹp

21:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22:40

PT Hàn Quốc

Ngây thơ tuổi 19

TH  BA  05 - 06 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

7:05

PT Trung Quốc

Lệnh truy sát

Lệnh truy sát

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

Ca nhaïc TN

Chuyện của bé thơ

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

13:20

Ca nhạc

Dạ khúc :  Giọt mưa khuya

14:30

Ca coå

Ca cổ 5

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:30

C-chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT Hàn Quốc

Cuộc sống tươi đẹp

21:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22:40

PT Hàn Quốc

Ngây thơ tuổi 19

TH  TÖ   06 - 06 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

6:00

Ca nhaïc  

Mơ về chốn xưa

7:05

PT Trung Quốc

Lệnh truy sát

Bọ cạp đỏ

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

Ca nhạc TN

Bé chơi bé học

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:00

Ca nhạc

Nồng nản quê hương

16:30

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT Hàn Quốc

Cuộc sống tươi đẹp

21:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22:40

PT Hàn Quốc

Ngây thơ tuổi 19

23:30

Ca cổ

Ca cổ 18

THÖÙ NAÊM  07 - 06 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

7:05

PT Trung Quốc

Bọ cạp đỏ

Bọ cạp đỏ

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

Ca nhạc TN

Bé ngoan nhất nhà

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

13:30

Ca coå

Ca cổ 16

14:30

Ca nhạc

Ai có về

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:50

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT Hàn Quốc

Cuộc sống tươi đẹp

21:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22:40

PT Hàn Quốc

Ngây thơ tuổi 19

THÖÙ SAÙU        08 - 06 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

6:00

Ca nhaïc  

Song Loan

7:05

PT Trung Quốc

Bọ cạp đỏ

Bọ cạp đỏ

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

CT Thiếu nhi

Bé vui bé hát

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:00

Ca nhaïc

Dạ khúc : Giọt mưa khuya

16:50

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT Hàn Quốc

Cuộc sống tươi đẹp

21:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22:40

PT Hàn Quốc

Ngây thơ tuổi 19

23:40

Ca nhạc

Một thóang quê hương

THÖÙ BAÛY    09 - 06 -2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

7:05

PT Trung Quốc

Bọ cạp đỏ

Bọ cạp đỏ

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:45

CT Thiếu nhi

Bố là tất cả

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

14:00

Ca nhạc

Mơ về chốn xưa

15:00

PT Trung Quốc

Hiệp nữ cảnh sát

16:00

Ca c

Ca cổ 17

16:50

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:35

Sâaân khaáu

Hoa hai lần nở 01

22:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

CHUÛ NHAÄT   10 - 06  - 2012

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

6 :00

Ca nhạc

Nồng nàn quê hương

7:05

Saân khaáu  (PL)

Hoa hai lần nở 01

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

11:40

Ca nhạc TN

Búp bê ngoan

12:00

PT TQ

Kho báu Đông Lăng

13:35

Ca nhaïc

Dạ khúc : Giọt mưa khuya

15:00

PT Hàn Quốc

Binh pháp tình yêu

16:00

Ca c

Ca cổ 20

16:30

NCC- Nên biết

Đừng xem thường pháp luật

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT chọn lọc

Ngày huấn luyện

22:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

         

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

border](�ch-�� �� windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.75pt'>

NCC- Nên biết

Đừng cả tin

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

20:30

PT chọn lọc

Người hùng bí ẩn

22:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                    

 

m 5.4p]$�gm5�� �� ht:14.15pt'>

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

22

 

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

20

 

11:45

CT Thiếu nhi

HPĐ lần 27 Đv DMC

P1

 

12:00

PT TQ

Lục nữ giang hồ

13

 

14:00

Ca nhạc

Ngọt ngào câu hát dân ca

 

 

15:00

PT Trung Quốc

Binh pháp tình yêu

14

 

16:00

Ca c

Tình mẹ

 

 

16:50

C.chúng mình

Chuyện chúng mình

141

 

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

43

 

20:35

Sâaân khaáu

Tam sinh  hòang tử 01 - TP

 

 

22:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

23

 

CHUÛ NHAÄT   24 - 06  - 2012

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

6 :00

Ca nhạc

NSND-Ymoan-Giọng ca của đại ngàn

 

7:05

Saân khaáu  (PL)

Tam sinh  hòang tử 01 - TP

 

9:10

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

23

10:35

PT Trung Quốc

Đồng niên, Đồng nguyệt, Đồng nhật sinh

21

11:40

Ca nhạc TN

HPĐ lần 27 Đv DMC

P2

12:00

PT TQ

Lục nữ giang hồ

14

13:35

Ca nhaïc

Dạ khúc : Hòai cảm

 

15:00

PT Trung Quốc

Binh pháp tình yêu

15

16:00

Ca c

Nhớ về kỷ niệm

 

16:30

NCC- Nên biết

Vì không đội mũ

 

17:35

PT Hàn Quốc

Soon Jin – Cô bé lọ Lem

44

20:30

PT chọn lọc

Nữ thám tử tài ba

 

22:40

PT Vieät Nam

Hạnh phúc mong manh

24

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   311
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by