Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 7, Ngày 25/04/2015, 16:00
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/04/2015
Ngày 07/01/2015, Sở Tư pháp có Văn bản số 45/STP-KSTT hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn và gợi ý một số biện pháp để các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố làm cơ sở tổ chức thực hiện đạt kết quả cao việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

Tất cả cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đều niêm yết công khai, thống nhất cùng với bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị mình địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính là:  Sở Tư pháp Tây Ninh, số 302, đường CMT8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Số điện thoại đường dây nóng: 0663.813363; E-mail: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn). Vị trí niêm yết rõ ràng, có chỉ dẫn cụ thể và thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, nhận biết.

Khi cá nhân, tổ chức đến cơ quan hành chính giải quyết thủ tục hành chính mà có phản ánh, kiến nghị hoặc gọi điện thoại để phản ánh, kiến nghị thì công chức tiếp nhận hồ sơ (hoặc các cán bộ, công chức, viên chức khác) hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị về địa chỉ trên bằng một trong ba cách theo đường bưu điện, gọi vào số điện thoại đường dây nóng hoặc gửi phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ hộp thư điện tử nêu trên. Đồng thời, phát mẫu phiếu ghi nội dung phản ánh, kiến nghị ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND cho cá nhân, tổ chức. (Nên in, sao sẵn một số lượng Mẫu phiếu ghi nội dung phản ánh, kiến nghị và đặt tại nơi tiếp nhận và trả kết quả để kịp thời phát cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu).

Ngoài việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức cùng với bảng niêm yết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan hành chính các cấp cần chủ động nghiên cứu các hình thức khác thích hợp để đưa thông tin địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (nhất là số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị) đến với các cá nhân, tổ chức ví dụ như: đưa lên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị; in địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cùng với phiếu hẹn trả kết quả; lồng ghép với các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban, cuộc thi…nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể Nhân dân, cá nhân, tổ chức biết, giám sát, thực hiện phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu.

Để việc xử lý phản ánh, kiến nghị được nhanh chóng, kịp thời, sau khi tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị, Sở Tư pháp sẽ chuyển ngay nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử của các cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan hành chính có phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, có văn bản kèm nội dung phản ánh, kiến nghị chuyển đến cơ quan hành chính đó. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị của Sở Tư pháp, cơ quan hành chính phải kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý về Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

Đối với những phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính, cơ quan hành chính các cấp ngoài việc tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND, cần tổng hợp các phản ánh, kiến nghị này vào kế hoạch rà soát TTHC hàng năm của cơ quan, đơn vị để tham mưu và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan hành chính các cấp dành một mục riêng để báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cùng những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp (nếu có) để thực hiện đạt hiệu quả cao công tác này ở cơ quan, đơn vị và trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố dành thời gian quan tâm, chỉ đạo và phổ biến nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

TC

Lượt người xem:  Views:   969
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.