Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 11/12/2017, 10:00
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 17/12/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2017 | Đài PTTH
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 17/12/2017

                       TH HAI    11 - 12 -2017  

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

00: 03

Saân khaáu

Nàng Xê - Đa

01

1:35

Ca nhạc

Thành phố tình ca

 

2:00

PT Việt Nam

Hiệp sĩ giữa đời thường

28

3: 20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

36

4:10

Ca c

Khúc tình ca 

03

6:30

Ca nhaïc

Hoa tìm Bằng Lăng

 

7:05

PT Hàn Quốc

Trái tim yêu thương

104

Trái tim yêu thương

105

9:10

PT Vieät Nam

Hoa bay

20

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

37

11:40

Ca nhaïc TN

Gia đình của bé

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

13

13:00

PT Vieät Nam

Hiệp sĩ giữa đời thường

29

14:00

Saân khaáu

Nàng Xê - Đa

01

16:30

Ca nhạc

Ảo ảnh

 

17:10

Ca nhaïc TN

Gia đình của bé

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

67

20:30

PT Philipin

Mặt trái của sắc đẹp

22

21:30

PT Vieät Nam

Hoa bay

21

22:35

PT Ấn Độ

Hai số phận

44

                   TH  BA  12 - 12 -2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Trái tim yêu thương

104

Trái tim yêu thương

105

2:00

PT  VN

Hiệp sĩ giữa đời thường

29

2:50

Ca nhạc

Điệu lý tình quê

 

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

37

6g30

Haøi

Quyền năng

 

Cả tin

 

7:05

PT Hàn Quốc

Trái tim yêu thương

106

Trái tim yêu thương

107 H

9:00

PT Việt Nam

Hoa bay

21

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

38

11:45

Ca nhaïc TN

Giai điệu quê em

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

14

13:00

PT Vieät Nam

Hiệp sĩ giữa đời thường

30

15:00

Ca nhạc

Nỗi nhớ

 

15:30

Ca coå

Khúc tình ca

03

17:10

Ca nhaïc TN

Giai điệu quê em

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

68

20:30

PT Philipin

Mặt trái của sắc đẹp

23

21:30

PT Vieät Nam

Hoa bay

22

22:45

PT Ấn Độ

Hai số phận

45

 

                     THỨ TƯ     13 – 12 - 2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Trái tim yêu thương

106

Trái tim yêu thương

107 H

2:00

PT  VN

Hiệp sĩ giữa đời thường

30

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

38

4:10

Ca nhaïc  

Abum của tôi

 

6:30

Ca nhaïc  

Nối với em

 

7:05

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

1

Nữ hoàng INSOO

2

9:00

PT Việt Nam

Hoa bay

22

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

39

11:40

Ca nhạc TN

Giờ đến trường

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

15

13:00

PT Vieät Nam

Hiệp sĩ giữa đời thường

31

16:00

Ca nhạc

Tuổi mộng mơ

 

17:10

Ca nhạc TN

Giờ đến trường

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

69

20:30

PT Philipin

Mặt trái của sắc đẹp

24

21:30

PT Vieät Nam

Hoa bay

23

22:30

PT Ấn Độ

Hai số phận

46

23:20

Ca cổ

Đêm nguyệt cầm

 

            THÖÙ NAÊM  14 - 12 -2017

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

1

Nữ hoàng INSOO

2

2:00

PT  VN

Hiệp sĩ giữa đời thường

31

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

39

4:10

Ca  nhạc

Thành phố tình ca

 

6:30

HÀI

Thuật tàng hình – Các nhà khoa học

 

7:05

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

3

Nữ hoàng INSOO

4

9:00

PT Vieät Nam

Hoa bay

23

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

40

11:45

Ca nhaïc TN

Kể chuyện quê hương

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

16

13:00

PT Vieät Nam

Hiệp sĩ giữa đời thường

32 H

15:00

Ca nhạc

Hoa tím bằng lăng

 

16:00

Haøi

Thuật tàng hình – Các nhà khoa học

 

17:10

Ca nhaïc TN

Kể chuyện quê hương

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

70

20:40

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT XẾP HẠNG PV GAS  2017

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa bay

24

22:40

PT Ấn Độ

Hai số phận

47

 

THÖÙ SAÙU      15 - 12 - 2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

3

Nữ hoàng INSOO

4

2:00

PT  VN

Hiệp sĩ giữa đời thường

32 H

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

40

4:10

Ca cổ

Đêm nguyệt cầm

 

6:30

Ca nhaïc  

Điệu lý tình quê

 

7:05

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

5

Nữ hoàng INSOO

6

9:00

PT Vieät Nam

Hoa bay

24

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

41

11:40

Ca nhạc TN

Khoảng trời tuổi thơ

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

17

13:00

PT Vieät Nam

Thề không gục ngã

1

16:00

Ca nhaïc

Ảo ảnh

 

17:10

Ca nhạc TN

Khoảng trời tuổi thơ

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

71

20:30

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT XẾP HẠNG PV GAS  2017

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa bay

25

23:00

PT Ấn Độ

Hai số phận

48

THÖÙ BAÛY   16 - 12 -2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

5

Nữ hoàng INSOO

6

2:00

PT  VN

Thề không gục ngã

1

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

41

6:30

HÀI

Chuyện vặt – Cơ hội vàng

 

7:05

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

7

Nữ hoàng INSOO

8

9:00

PT Vieät Nam

Hoa bay

25

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

42

11:40

Ca nhạc TN

Khúc ca vui

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

18

13:00

PT Vieät Nam

Thề không gục ngã

2

15:00

Ca nhạc

 

 

16:00

Ca c

Mấy nẻo quê hương

01

17:10

Ca nhaïc TN

Khúc ca vui

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

72

20:40

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT XẾP HẠNG PV GAS  2017

 

23:00

PT Vieät Nam

Hoa bay

26

CHUÛ NHAÄT   17 - 12 - 2017

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

0:03

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng INSOO

7

Nữ hoàng INSOO

8

2:00

PT  VN

Thề không gục ngã

2

2:50

Ca  nhạc

Nỗi nhớ

 

3:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

42

6 :30

Ca nhạc

Nói với em

 

7:25

Saân khaáu  (PL)

Nàng Xê – Đa

02

9:10

PT Vieät Nam

Hoa bay

26

10:20

PT Đài Loan

Bản sắc hào môn

43

11:40

Ca nhạc TN

Khúc hát đồng dao

 

12:00

PTTrung Quốc

Thỏa thuận ly hôn

19

13:00

PT Vieät Nam

Thề không gục ngã

3

14:15

Ca nhaïc

Tuổi mộng mơ

 

15:00

Ca c

Mấy nẻo quê hương

 

17:10

Ca nhaïc TN

Khúc hát đồng dao

 

17:30

PT Hàn Quốc

Lửa tình

73

20:40

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT XẾP HẠNG PV GAS  2017

 

22:10

PT Vieät Nam

Hoa bay

27

                                                                                                                                        


Lượt người xem:  Views:   112
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.