Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Quyết toán tình hình NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Thứ 2, Ngày 10/08/2015, 23:00
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/08/2015

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuQuyết toán 
ITổng thu NSNN trên địa bàn5.630.779
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)3.392.530
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu647.583
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.590.666
IIThu ngân sách địa phương7.307.112
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp3.297.727
  - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%1.628.680
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)1.669.047
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương1.048.515
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu662.665
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước926.244
4Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN26.000
5Thu vay vốn nhàn rỗi KBNN để thực hiện DA tạo quỹ đất sạch 
6Thu kết dư ngân sách396.787
7Thu viện trợ 
8Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 
9Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách21.173
10Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.590.666
IIIChi ngân sách địa phương6.933.006
1Chi cân đối ngân sách địa phương5.158.019
aChi đầu tư phát triển855.743
bChi thường xuyên3.865.971
cChi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điểu 8 Luật NSNN 
dDự phòng 
eChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính1.000
fNguồn cải cách tiền lương 
gChi chuyển nguồn ngân sách năm sau435.305
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN1.679.576
3Chi chương trình mục tiêu quốc gia, CT 13574.238
4Chi nộp ngân sách cấp trên21.173

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STTNội dungQuyết toán năm 2014
ABC
ANGÂN SÁCH CẤP TỈNH
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh5.195.905
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp1.901.920
  - Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%1.101.453
  - Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)800.468
2Thu bổ sung từ ngân sách trung ương1.048.515
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu662.665
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN26.000
4Thu vay vốn nhàn rỗi KBNN để thực hiện DA tạo quỹ đất sạch 
5Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước621.563
6Thu kết dư ngân sách269
7Thu viện trợ 
8Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 
9Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách20.498
10Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN1.577.140
IIChi ngân sách cấp tỉnh5.195.814
1Chi thuộc nhiện vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể  chi bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp)1.926.437
2Bổ sung cho ngân sách Huyện, Thị xã2.067.178
  -Bổ sung cân đối566.820
  -Bổ sung có mục tiêu1.500.358
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau144.804
4Các khoản chi được quản lý qua NSNN1.013.763
5Chi Chương trình MTQG, chương trình 135 43.631
6Chi nộp ngân sách cấp trên 
BNGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
INguồn thu ngân sách Huyện, Thành phố4.178.385
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp1.395.806
  - Các khoản thu ngân sách Huyện, Thành phố hưởng 100%527.227
  - Các khoản thu phân chia NS Huyện, Thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)868.579
2Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh2.067.178
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu1.500.358
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước304.682
4Thu kết dư ngân sách396.518
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN13.526
6Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách675
IIChi ngân sách Huyện, Thị xã 3.804.371

 

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.