Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Quyết toán tình hình NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Thứ 6, Ngày 19/06/2015, 23:00
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2015

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STTChỉ tiêuQuyết toán 
ITổng thu NSNN trên địa bàn5.519.616
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)3.477.918
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu502.280
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.539.418
IIThu ngân sách địa phương7.483.104
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp3.424.298
  - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%741.621
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)2.682.677
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương928.218
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu542.368
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước1.025.683
4Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN169.000
5Thu vay vốn nhàn rỗi KBNN để thực hiện DA tạo quỹ đất sạch 
6Thu kết dư ngân sách388.788
7Thu viện trợ 
8Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 
9Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách7.699
10Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.539.418
IIIChi ngân sách địa phương7.086.047
1Chi cân đối ngân sách địa phương5.527.157
aChi đầu tư phát triển1.017.719
bChi thường xuyên3.569.539
cChi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điểu 8 Luật NSNN12.655
dDự phòng 
eChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính1.000
fNguồn cải cách tiền lương 
gChi chuyển nguồn ngân sách năm sau926.244
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN1.411.013
3Chi chuơng trình mục tiêu quốc gia, CT 135 và dự án trồng  mới 5 triệu ha rừng115.623
4Chi nộp ngân sách cấp trên32.254

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STTChỉ tiêuQuyết toán 
ITổng thu NSNN trên địa bàn5.519.616
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)3.477.918
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu502.280
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.539.418
IIThu ngân sách địa phương7.483.104
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp3.424.298
  - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%741.621
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)2.682.677
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương928.218
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu542.368
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước1.025.683
4Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN169.000
5Thu vay vốn nhàn rỗi KBNN để thực hiện DA tạo quỹ đất sạch 
6Thu kết dư ngân sách388.788
7Thu viện trợ 
8Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 
9Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách7.699
10Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.539.418
IIIChi ngân sách địa phương7.086.047
1Chi cân đối ngân sách địa phương5.527.157
aChi đầu tư phát triển1.017.719
bChi thường xuyên3.569.539
cChi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điểu 8 Luật NSNN12.655
dDự phòng 
eChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính1.000
fNguồn cải cách tiền lương 
gChi chuyển nguồn ngân sách năm sau926.244
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN1.411.013
3Chi chuơng trình mục tiêu quốc gia, CT 135 và dự án trồng  mới 5 triệu ha rừng115.623
4Chi nộp ngân sách cấp trên32.254

Lượt người xem:  Views:   18
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.