Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 10:00
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018 | Linh Nguyễn
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 tiếp tục thực hiện các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền CCHC, khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC; Cải cách thể chế triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Cải cách và kiểm soát TTHC nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC; Chú trọng tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến; Rà soát đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản, hạn chế gửi văn bản giấy; Tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng các dịch vụ công lập về y tế, chất lượng giáo dục.

Các cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh về cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; Có giải pháp đảm bảo cho hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu xử lý TTHC cho người dân, doanh nghiệp; Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Linh Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   261
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.