Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 7, Ngày 15/12/2018, 09:00
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2018 | XV
Chiều ngày 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự tại điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Tây Ninh, đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; đại diện thường trực Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng. Ngoài ra, còn có 12 điểm cầu huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trực tuyến học tập hội nghị này.


Quang cảnh tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh, có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Trương Văn Hùng, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, đảng viên các chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y, Liên minh Hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Chi bộ Ngân hàng nhà nước.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong triển khai các nội dung của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hai phần chính gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; phần hai về Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Qua triển khai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

XV

Lượt người xem:  Views:   109
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by