Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 7, Ngày 15/12/2018, 10:00
UBND tỉnh phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2018 | KH
Vừa qua, ngày 14 tháng 12 năm 2018 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3042/QĐ- UBND về phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Quyết định này đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 được tính toán dự trên các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và điều chỉnh tăng đơn giá tiền công lao động từ 137.000 đồng/công lên 198.000 đồng/công theo Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đơn giá trồng mới rừng và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (xem tại phụ lục kèm theo tại đây ).

 

                                                                                                          KH
Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by