Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 3, Ngày 18/12/2018, 10:00
Tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2018 | An Nhiên
Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, tình trạng suy dinh dưỡng của người dân, đặc biệt là trẻ em đã được cải thiện rõ rệt, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm liên tục và bền vững, tuy nhiên tỉ lệ sinh dinh dưỡng ở một số tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Lai Châu, Lào Cai,… vẫn còn cao. Để nâng cao tầm vóc và thể chất cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; ngày 11/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện Công văn số 7162/BYT-BM-TE ngày 26/11/2018 của Bộ Y tế việc tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường, ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND –KGVX về việc tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh hoặc bổ sung nhiệm vụ vào Ban Chỉ đạo phù hợp. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020.

 Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động, phổ biến rộng rãi Chương trình Sữa học đường bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của Chương trình Sữa học đường trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần cải thiện tầm vóc và thể lực người Việt Nam.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động thêm các nguồn lực, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để thực hiện Chương trình Sữa học đường theo các mục tiêu, nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chú ý sản phẩm dùng trong Chương trình Sữa học đường phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tương nguyên liệu theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nguyên liệu sữa tươi này khi sản xuất thành sản phẩm sữa học đường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số: 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đầu thầu lựa chọn sản phẩm phục vụ chương trình công khai, minh bạch theo đúng các quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả của sản phẩm tham gia Chương trình Sữa học đường.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình Sữa học đường vào tháng 11 hằng năm.

                                           An Nhiên

Lượt người xem:  Views:   42
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by