Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/12/2018, 15:00
Chỉ đạo tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2018 | An Nhiên
Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cũng như tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả lộ trình đổi mới thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 5570/BGDĐT –GDTrH về việc tổ chức tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức tốt các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; theo Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 3012/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ còn chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 phù hợp với từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo  sức khỏe của  học sinh; trong đó lưu ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; quán triệt quy định về đề thi tại Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, đồng thời chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5842 của Bộ GDĐT;

Ngoài ra, Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo trong tháng 12/2018 để giáo viên, học sinh làm quen với định dạng đề thi và có định hướng trong dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt chất lượng và hiệu quả cao.

                                           An Nhiên

Lượt người xem:  Views:   48
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by