Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 3, Ngày 18/12/2018, 14:00
Điều chỉnh đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2018
Ngày 17/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm các nội dung chính như sau:

Điều chỉnh đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể: Sở Y tế là đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế của ngành y tế (danh mục chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 3566/UBND-KTTC ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện mua sắm tập trung cấp tỉnh). Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm thực hiện mua sắm thuốc tân dược, thuốc đông y, dược liệu và vị thuốc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm thực hiện mua sắm vắc xin tập trung cấp tỉnh.

Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, riêng gói thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2017, 2018, 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, do Sở Y tế đang triển khai thì tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành, sau đó chuyển về cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo Quyết định này

Quyết định 3066/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
DT
Lượt người xem:  Views:   96
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by