Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 2, Ngày 24/12/2018, 11:00
Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2018
Năm 2018, công tác triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN có nhiều chuyển biến tích cực, lần đầu tiên trong 3 năm gần đây có 09/09 huyện, thành phố thu ngân sách vượt dự toán; điều đó thể hiện sự nổ lực rất cao của các ngành, địa phương trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu.

Đến ngày 23/12/2018, tổng thu NSNN trên địa bàn  7500 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, tăng 8,1% cùng kỳ; trong đó, thu nội địa: 6.687,6 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán, tăng 8,6% cùng kỳ. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3180/UBND-KTTC ngày  24/12/2018 về việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các Doanh nghiệp nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu để đôn đốc thu NSNN kịp thời. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% dự toán thu NSNN năm 2018 do HĐND tỉnh giao, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tham mưu giúp UBND cùng cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương. Hết năm ngân sách 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện, hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ mới được chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định. Ngân sách nhà nước không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo khoản chi này.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018.

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tây Ninh và các địa phương tổ chức tốt việc thu, nộp NSNN; phân công, bố trí cán bộ công chức đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, các tổ chức và người dân khi làm các thủ tục trong lĩnh vực thuộc khối ngành kinh tế - tài chính tổng hợp, nhất là những ngày cuối năm 2018 (kể cả những ngày nghỉ, ngày lễ) để đảm bảo việc thu, nộp ngân sách được thông suốt, liên tục.

Các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức kết thúc năm tài chính năm 2018, đảm bảo động viên tinh thần cán bộ, công chức, người lao động trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả./.

DT

Lượt người xem:  Views:   45
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by