Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 2, Ngày 24/12/2018, 16:00
UBND tỉnh chỉ đạo: Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2018 | Song Anh
Trong năm 2018, toàn tỉnh tổ chức tiếp nhận được 21.171 đơn vị máu 250 ml, tương đương 5.292,7 lít máu, đạt 121% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Quốc gia giao; đã cung cấp đủ máu cho ngành y tế thực hiện cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và ủng hộ cho tuyến trên.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của phong trào, đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 3161/UBND-KGVX đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân. Trong quá trình tuyên truyền cần chú trọng công tác tư vấn, truyền thông trực tiếp, gián tiếp về an toàn truyền máu; tăng cường mở các lớp tập huấn về hiến máu tại cơ quan, đơn vị, địa phương để mọi người thật sự hiểu và tự nguyện tham gia, thu hút được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện và đảm bảo tính bền vững của phong trào. Tích cực tuyên truyền, vận động người hiến máu mới và phát triển lực lượng hiến máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu khi có nhu cầu.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch vận động hiến máu cụ thể để tổ chức thực hiện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) chủ động triển khai thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông báo chỉ tiêu hiến máu cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn biết để phối hợp thực hiện.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào hiến máu tình nguyện. Tổ chức tốt phong trào thi đua hiến máu tình nguyện, đồng thời kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh; Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và đề nghị tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên, công nhân tham gia hiến máu; Tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND kết quả thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy đảm bảo các điều kiện để tổ chức công tác tiếp nhận máu an toàn, đạt kết quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong 02 chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán là "Lễ hội Xuân Hồng" và "Giọt máu nghĩa tình hè" năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện; vận động mọi người tích cực tham gia các đợt, phong trào hiến máu, đặc biệt đối với người có nhóm máu hiếm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn.

                                                                                        Song Anh

Lượt người xem:  Views:   47
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by