Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 10:00
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra Quốc phòng năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018 | NN
Ngày 24/12/2018 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3137/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra Quốc phòng năm 2019 như sau:

Đối tượng Thanh tra là UBND huyện Châu Thành; UBND huyện Hòa Thành (bao gồm các Phòng, Ban, xã, thị trấn thuộc huyện). Ban CHQS huyện Trảng Bàng (cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS huyện); Đối tượng kiểm tra là UBND huyện Tân Biên; UBND huyện Dương Minh Châu (bao gồm các Phòng, Ban, xã, thị trấn thuộc huyện).

Nội dung Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương. Thanh tra về việc thực hiện pháp luật: Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền.

Nội dung Kiểm tra việc khắc phục những nội dung hạn chế sau kết luận thanh tra việc thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

UBND tỉnh giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác Thanh tra Quốc phòng năm 2019 theo các nội dung đã được phê duyệt; Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

NN

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:




Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by