Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Hiện đại hóa nền hành chính
Thứ 3, Ngày 14/04/2020, 15:00
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2020

​Ngày 14/4/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã có Quyết định số 771/QĐ-BCĐXDCQĐT ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh.  

Quy chế quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Ban Chỉ đạo và các thành viên không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, người đứng đầu cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số và kinh tế số. Các hoạt động thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Quy chế quy định rõ, Ban Chỉ đạo họp định kỳ 01 quý/lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của kỳ họp trước, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh và triển khai nhiệm vụ tiếp theo; trường hợp cần thiết sẽ họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Trưởng ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu các cơ quan chủ trì xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng Chính quyền điện tử và một số chuyên gia, nhà khoa học...

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nêu cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Phó trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo; chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

CP


Lượt người xem:  Views:   16
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.