Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 3, Ngày 05/05/2020, 22:00
Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2020

Nhằm mục đích góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia, thực hiện Chính quyền điện tử. UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 870/KH-UBND về việc Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Phatdongthiduaxaydungchinhquyengd2020-2025-1.jpg

Ảnh minh họa

Với chủ đề thi đua: "Tập trung nguồn lực, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Theo đó, kế hoạch đề ra các chỉ tiêu như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo đường truyền mạng ổn định, chất lượng trong phục vụ công tác. Nâng cấp, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ Thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử.

Xây dựng, ban hành khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 và phát triển thành khung kiến trúc Đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Các giải pháp đột phá tỉnh Tây Ninh. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ Hành chính công tỉnh, phấn đấu đạt 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp huyện, 85% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật). Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tuyệt đối các Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh.

100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính Nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống Thông tin báo cáo cấp tỉnh (thông qua Hệ thống Thông tin kinh tế xã hội của tỉnh) phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tiếp nhận, xử lý 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên các hệ thống thông tin của Chính phủ và tỉnh triển khai, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và Hướng dẫn khen thưởng gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, các đơn vị chủ động đề nghị trang cấp Cổng Thông tin điện tử cho cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu chưa được trang cấp) hoặc nâng cao chất lượng hoạt động nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, hoạt động quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch thông tin theo đúng quy định. Rà soát, đề xuất các phần mềm chuyên ngành cần tích hợp dữ liệu vào phần mềm dùng chung của tỉnh. Lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua vào báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng hàng năm.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây. Tải về 870.ub.signed.pdfLượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.