Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 09/04/2020, 16:00
Tây Ninh ban hành quy định về xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2020

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 492/QĐ-UBND về việc quy định về xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Không áp dụng đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và thay thế Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên tắc xác định Chỉ số CCHC là phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng và phản ánh trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị. Việc báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng cơ quan, đơn vị phải trung thực mang tính định lượng, có tài liệu kiểm chứng, chứng minh bằng văn bản đối với từng tiêu chí về kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện.

Điểm số và cách thức xác định điểm số đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện điểm chuẩn (điểm tối đa) là 100 điểm. Riêng Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND  và UBND tỉnh thì điểm tối đa sẽ thay đổi tùy theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mà cơ quan được giao thực hiện từng nội dung công việc trong năm.

Về nội dung đánh giá, điểm mới trong việc xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh sẽ thông qua 8 nội dung đánh giá và UBND cấp huyện sẽ có 09 nội dung đánh giá. Đồng thời, áp dụng việc trừ điểm đối với các sở, ban, ngành tỉnh là đầu mối trực tiếp tham mưu về công tác CCHC căn cứ vào quyết định công bố Chỉ số CCHC năm trước của năm đánh giá do Bộ Nội vụ công bố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng lưu ý đối với các tiêu chí không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, chưa hoàn thành và không có tài liệu kiểm chứng thì không chấm điểm. Đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện trong thực tế chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đã được quy định nhưng có nội dung tương tự thì xác định kết quả của công việc tương tự đó và vận dụng để tính điểm cho tiêu chí.

Trường hợp cơ quan, đơn vị trong năm chưa hoặc không phát sinh nhiệm vụ thực tế của tiêu chí đó thì cơ quan, đơn vị được đánh giá tiêu chí đó bằng mức điểm tối đa. Xác định Chỉ số CCHC của đơn vị được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số điểm đạt được sau khi thẩm định so với điểm chuẩn (điểm tối đa) của từng cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC; Hàng năm, trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, tham mưu, đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, rà soát, bổ sung quy chế về thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân gắn với kết quả Chỉ số CCHC theo quy định này. Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể các cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện, chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND cấp xã triển khai đánh giá Chỉ số CCHC hàng năm; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương ban hành tiêu chí xác định chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trên địa bàn quản lý; Căn cứ kết quả chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã để xem xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo thẩm quyền quản lý.

Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, thực hiện việc đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC đối với từng lĩnh vực CCHC và phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm.

Xem chi tiết toàn bộ nội dung Quyết định Tải về tại đây.

Thành Chung

Lượt người xem:  Views:   22
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.