Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 6, Ngày 03/07/2020, 10:00
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1422/KH-UBND, ngày 02/7/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà trọng tâm là kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước (ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước); việc thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần Đoàn Kiểm tra bao gồm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính. Thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành là đầu mối tham mưu trực tiếp công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 27 UBND cấp xã (mỗi huyện, thành phố chọn 03 đơn vị hành chính cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thời gian thực hiện kiểm tra dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra chi tiết, cụ thể kèm theo. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh. Đồng thời, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

Minh Châu

Lượt người xem:  Views:   2
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.