Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 11:00
Cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tây Ninh chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/08/2020

Đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ…là những ưu tiên hàng đầu, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và đây cũng là điểm nhấn quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm thực hiện trong thời gian vừa qua, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

(Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công)

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC hàng năm, các Quy chế phối hợp trong triển khai giải quyết TTHC, công bố công khai TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cũng như kiện toàn lại bộ máy hoạt động và đầu mối kiểm soát TTHC, nhằm từng bước chuẩn hóa, rà soát, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân biết, thực hiện TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC.

Thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC tại các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và chủ động quyết định việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình…

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, chuyển và xử lý dứt điểm các phản ánh về quy định hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, tư pháp, chứng thực, xây dựng… Những trường hợp chậm giải quyết đều bị nhắc nhở, đôn đốc kịp thời. Bên cạnh xử lý bằng văn bản, nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân, được chủ động xử lý nhanh thông qua đường dây nóng kết nối với người làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan. Người đứng đầu cơ quan giải quyết ngay nhiều phản ánh về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết phản ánh và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh đã kiện toàn và thành lập xong Bộ phận Một cửa tại 09/09 UBND cấp huyện và 94/94 UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết của toàn tỉnh cho thấy, tính đến nay, toàn tỉnh đã kéo giảm được tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 7,807% xuống còn 5,213% của năm 2019. Đồng thời, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh vào tháng 10/2017, chính thức hoạt động từ ngày 15/3/2018. Hiện nay, Trung tâm tiếp tục được quan tâm và hoạt động rất hiệu quả, tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả, tỉnh đã triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít (Kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn năm 2018 là 5,046%. Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm chỉ còn 1,614%). Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đồng thời, tại Trung tâm hiện nay đã triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhiều lĩnh vực.

Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả bước đầu thực hiện như sau: Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 924 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 136  TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 48  TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng lên mỗi năm. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đặt một quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí. Ngoài ra, đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, tài liệu về TTHC từ Trung tâm Hành chính công tỉnh đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại để tạo điều kiện nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tỉnh đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích (Thực hiện từ 11/2019). Đối với cấp xã thì tháng 9/2019 đã chuyển giao Bộ phận Một cửa xã Long Thành Nam thuộc thị xã Hòa Thành và UBND xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành sang bưu điện cấp xã. Sắp tới, tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình này tại huyện Trảng Bàng. Đối với cấp xã tỉnh chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ động thí điểm chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp xã sang Bưu điện cấp xã.


(Ảnh: Nhiều hoạt động tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công)

 

Hiện nay, tỉnh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung và cập nhật đầy đủ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã (1.904 TTHC) và cập nhật trình tự thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Đây là hệ thống phục vụ cho đội ngũ CBCCVC tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, đã triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về TTHC cần thực hiện, tra cứu tình trạng giải quyết TTHC từng đơn vị trên địa bàn tỉnh, tra cứu trạng thái giải quyết TTHC và nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.904 thủ tục), trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện, như: Tỉnh đã triển khai thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 09/09 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 94/94 xã/phường/thị trấn; Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí thông qua hệ thống bưu điện; Thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cử công chức ngành Thuế tham gia Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện… giúp cho người dân chỉ đến một nơi duy nhất, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Các giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, được người dân rất hài lòng, đánh giá cao.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). Điều này, chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trần Thị Bé Nhi

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.