Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 5, Ngày 01/10/2020, 17:00
Giai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/10/2020

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

Những kết quả nổi bật

Một trong những điểm nổi bật của công tác CCHC thời gian qua là Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động vào ngày 15/3/2018, đến nay đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Trung tâm đã công bố quy trình nội bộ chi tiết của toàn bộ 1.904 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (trong đó, cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC). Tất cả các quy trình này đều được số hóa trên phần mềm Hệ thống 1 cửa điện tử 3 cấp - điều mà trước đây chưa được thực hiện làm triệt để.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh năm 2018 từ 7,80% xuống còn 5,21% năm 2019. Riêng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nếu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 5,05%  thì đến năm 2019 xuống còn 1,61%, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…


Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh khai trương từ tháng 7/2020

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện thí điểm sau đó đưa vào triển khai chính thức nhiều mô hình mới như: Thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh; Thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai việc nộp hồ sơ TTHC qua mạng xã hội Zalo; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện; thu thuế trực tiếp tại Trung tâm HCC… Đây là những giải pháp sáng tạo, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (chỉ số PCI xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019).

Các cơ quan đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ những TTHC, những quy định gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện công việc của mình nhất là lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực…bãi bỏ một số loại giấy tờ không có trong quy định của pháp luật (như giấy xác nhận tình trạng độc thân trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian giải quyết của nhiều TTHC, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy phép đăng ký kinh doanh…). Tất cả TTHC đều được số hóa, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả tại Bộ phận Một cửa ở cả 03 cấp chính quyền. Không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc thủ công như trước đây.

Từ năm 2019, tỉnh đã phối hợp với Bưu điện triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.108 TTHC (trong đó cấp tỉnh 924 TTHC, cấp huyện 136 TTHC, cấp xã 48 TTHC) tăng so với năm 2018 là 1010.

Với kinh nghiệm và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo tỉnh, với các điều kiện về hạ tầng mạng đã được trang bị, trong năm 2020 với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua thỏa thuận hợp tác, tỉnh đặt mục tiêu sẽ nâng 100% TTHC đủ điều kiện lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là một mục tiêu rất cao, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của nhân dân mới thực hiện được.

Công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm điều hành kinh tế xã hội… nên số lượng phản ánh kiến nghị của người dân cũng tăng lên nhiều so với trước đây. Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Qua đó cho thấy, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mục tiêu tỉnh đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là những kết quả rất khả quan làm tiền đề cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo bước đột phá trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả từ việc thực hiện cải cách hành chính đối với sự phát triển của tỉnh

CCHC cùng với hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực là 3 khâu đột phá quan trọng mà Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đã xác định và triển khai thực hiện quyết liệt trong suốt nhiệm kỳ. Chính 3 khâu đột phá này, cùng với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật của đời sống và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thông qua nỗ lực CCHC, Nhân dân đã nâng mức đánh giá đối với chính quyền của tỉnh lên một mức cao hơn. Thể hiện qua Chỉ số SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đặt ra chỉ tiêu là trên 80% và đã đạt mức 83,45% (theo khảo sát được tổ chức đánh giá công bố năm 2019). Điều này cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của cả Hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, đã tăng cường niềm tin của Nhân dân với chính quyền, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh.

Mặc dù năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng trưởng chậm lại song mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt 7,2%. Quy mô nền kinh tế tăng lên gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Thu ngân sách có mức tăng trưởng hàng năm khá cao, bền vững hơn. Tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 9,9%/năm, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thu ngân sách cơ bản đạt dự toán, tiệm cận 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, Tây Ninh luôn được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu về công tác cải cách thủ tục hành chính. Tác động của cải cách thủ tục hành chính đã làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thuận lợi hơn, được các nhà đầu tư đánh giá qua chỉ số PCI được xếp hạng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu (năm 2018 xếp thứ 14/63, năm 2019 xếp thứ 15/63). Đây cũng là giai đoạn mà nhiều dự án đầu tư lớn thực hiện nhanh như Nhà máy Tanifood, Trang trại bò sữa trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, Hệ thống cáp treo Núi Bà Đen, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2,3… Đến 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh, bước đầu cũng tạo ra phương thức quản lý xã hội, quản lý kinh tế mới mới. Với việc thành lập được Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh đã giám sát bằng camera đối với hoạt động khai thác cát để chống "cát tặc", camera giao thông để hỗ trợ công tác xác định tai nạn giao thông, an toàn giao thông, giám sát bộ phận một cửa 3 cấp bằng camera để phòng ngừa nhũng nhiễu, quản lý thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức ở bộ phận một cửa…góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Những hạn chế cần khắc phục

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh vẫn còn đứng ở vị trí thấp, chưa có sự đột phá trong thời gian vừa qua. Việc phân cấp, ủy quyền trong cơ quan hành chính các cấp hiện nay còn khá khiêm tốn, chưa có sự đột phá (Hiện nay việc giải quyết TTHC chưa thực hiện được 4 tại chỗ như: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ ở).

Thái độ và nhận thức của một bộ phận CBCCVC trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đôi lúc còn chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm được giao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đặc biệt là Nhân dân tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số cơ quan vẫn còn thụ động, hạn chế.

Đồng thời, tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nên hồ sơ dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh không nhiều. Công tác tự kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về CCHC tại cơ quan các cấp chưa thật sự hiệu quả.

Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong giai đoạn 2021- 2025, CCHC vẫn là một trong các lĩnh vực đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh về môi trường đầu tư, về hiệu quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Cải cách hành chính sẽ được thực hiện một cách toàn diện gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh cao; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, xây dựng Chính quyền điện tử. Công khai minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan nhà nước như:  PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT; phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhanh chóng các thủ tục về đất đai, đăng ký kinh doanh, đầu tư. Đến năm 2025, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh là từ 90% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền CCHC liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC do tỉnh thực hiện, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất, tuyên truyền trước hết đội ngũ CBCCVC phải hiểu, sau đó mới tuyên truyền cho dân; tuyên truyền phải gắn với lợi ích cụ thể của đối tượng được tuyên truyền.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian xử lý và giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC, nhất là các loại phí, lệ phí để thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thành việc kiện toàn, nâng cấp mô hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung, hiện đại tại Bộ phận Một cửa 3 cấp; thực hiện phương châm 04 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) đối với một số TTHC. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước (như một cửa điện tử, họp không giấy,..), thực hiện chính quyền số đảm bảo các dịch vụ công tiếp tục được cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi. Có chính sách ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trực tuyến.

Tiếp đó, tỉnh sẽ kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương mới ban hành. Rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện phân cấp hợp lý giữa các ngành, các cấp chính quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, đảm bảo sát thực tế, nội dung bồi dưỡng liên quan trực tiếp tới quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường khả năng xử lý chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ người dân; bổ sung các trang thiết bị chuyên dùng cho các ngành, đặc biệt là các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp. Trang bị Hệ thống đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân trên hệ thống máy tính bảng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ CBCCVC hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC.

TRƯƠNG VĂN HÙNG

Lượt người xem:  Views:   349
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.