Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 3, Ngày 27/10/2020, 17:00
Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2020

​Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2608/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, với các nội dung chính như sau:

Rà soát, thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về CCHC, những kết quả CCHC của địa phương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp để giúp họ nâng cao nhận thức, tin tưởng và đưa ra những đánh giá, ghi nhận chính xác về những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác CCHC; chú trọng tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo và dịch vụ bưu chính công ích.

Rà soát, kéo giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ, nhất là thanh, kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc tại Bộ phận Một cửa, việc chậm trễ trong giải quyết TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời xác minh, làm rõ những vụ việc người dân bức xúc phản ánh để có biện pháp xử lý thỏa đáng và phản hồi kết quả cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, như: Hệ thống Văn phòng điện tử (eGov) để gửi liên thông văn bản trên hệ thống, hạn chế tối đa gửi văn bản giấy; sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phần mềm Một cửa điện tử tại UBND cấp xã thuộc quyền quản lý.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC của tỉnh. Tham mưu việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh, của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cấp chính quyền và đảm bảo hoạt động của Trung tâm hành chính tỉnh. Đôn đốc tham mưu hoàn thành việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC; danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công chức tại cơ quan hành chính chính các cấp đảm bảm theo quy định. Đồng thời, tham mưu việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với công tác CCHC. Đánh giá việc triển khai Đề án vị trí việc làm, đảm bảo bố trí đúng đề án đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát Đề án để điều chỉnh biên chế và giao chỉ tiêu tinh giản biên chế phù hợp tình hình thực tế, tránh cào bằng; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của các sở, ban, ngành, địa phương. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn, quy định của Bộ Nội vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử và ứng dụng phần mềm trong xử lý công việc chuyên ngành; nâng cấp hệ thống một cửa điện tử đảm bảo hoạt động ổn định, liên thông đến cấp huyện và xã, tích hợp được các phần mềm chuyên ngành khác để giải quyết TTHC nhanh chóng, chất lượng. Hoàn chỉnh điều kiện kỹ thuật đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hướng dẫn các đơn vị khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin đã triển khai: Văn phòng điện tử, cổng thông tin điện tử, chữ ký số, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, khắc phục kịp thời các lỗi trên phần mềm một cửa điện tử. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên cập nhật đầy đủ các quy trình điện tử cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa tập trung của tỉnh.

Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo từng bước hiện đại hóa và đồng bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn các ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện việc đẩy mạnh xã hội hóa, tính chi phí đối với các dịch vụ công theo Chương trình hành động về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 mà UBND tỉnh đã đề ra.

Giao Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL của HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thể chế được giao phục vụ tốt việc xác định chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020.

Ngoài ra, đề nghị Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,...

Minh Vy

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.