Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 6, Ngày 23/10/2020, 21:00
Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/10/2020

Trong quý III năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chiều hướng tích cực để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh cùng với việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính, giảm được tình trạng công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, phải gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

(Ảnh: Tập huấn việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa Một cửa liên thông tại huyện Gò Dầu)

 

Theo quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Chương III Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được đánh giá thông qua 09 Chỉ số và đây là một trong những nội dung quan trọng để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

 

(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Việc chấm điểm, đánh giá từng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tính theo các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thì tính theo tất cả 09 Chỉ số trên, cụ thể: Tại cấp tỉnh (Trung tâm Hành chính công) việc đánh giá giải quyết TTHC được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của công chức tại các quầy của Trung tâm. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện đánh giá thông qua phiếu khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức đến làm TTHC. Kết quả đánh giá được công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC. Đồng thời, kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Về kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III năm 2020 đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy: Có 14/17 cơ quan cấp tỉnh được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với cấp huyện có 5/8 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành. Riêng đối với UBND thị xã Trảng Bàng và UBND cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng đề nghị đánh giá xếp loại yếu (Do không gửi Báo cáo theo quy định). Đối với cấp xã có 81/84 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá (UBND xã Chà Là thuộc huyện Dương Minh Châu, UBND các xã: Thanh Điền, Thành Long thuộc huyện Châu Thành).

Đối với đánh giá CBCCVC đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cho thấy trong quý III năm 2020 cho thấy cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ theo các tiêu chí đánh giá quy định và được biết kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật CBCCVC trong thời gian tới.

Ngoài ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh quý III năm 2020 còn những khó khăn, vướng mắc, như: Công tác tuyên truyền về công tác đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông mặc dù đã triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao như kỳ vọng của chính quyền các cấp; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác này, chưa triển khai đồng bộ và đi vào đánh giá thực chất. Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nội dung mới được quy định tại Chương V của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, trong đó quy định nhiều chỉ số rất khó khăn trong quá trình thống kê số liệu báo cáo, tính điểm các chỉ số, nhất là các chỉ số 2, 3, 4 và 7...

Trần Thị Bé Nhi

Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.