Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 13:00
Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2845/QĐ-UBND công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 124 thủ tục hành chính; Cấp huyện 16 thủ tục hành chính và cấp xã 01 thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. 

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by