Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 6, Ngày 09/07/2021, 19:00
Công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2021

​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, bao gồm: Cấp tỉnh là 09 thủ tục hành chính; Cấp huyện và cấp xã không thay đổi.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng dịch vụ công củatỉnh. Công khai và giải quyết các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ TTHC đã được công bố, công khai chủtrì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các TTHC được sửa đổi, bổ sung lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh bổ sung  Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnhTây Ninh.


Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.