Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 5, Ngày 07/04/2022, 17:00
Hiệu quả qua 02 năm triển khai thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2022

​Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp có Thông báo Kết luận số 6537/TB -VP ngày 21/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, giao Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc thống nhất với UBND thành phố Tây Ninh để triển khai, thực hiện chủ trương nêu trên.

Để triển khai chủ trương trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (nay là Văn phòng UBND tỉnh) đã tổ chức họp ngày 03/12/2019 mời các cơ quan có liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố, Chi cục thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố Tây Ninh họp bàn và đi đến thống nhất chuyển tất cả TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng chủ trương của tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tây Ninh và Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh cử người qua làm việc tại các quầy của Trung tâm Hành chính công tỉnh…

Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện thí điểm chuyển giao tất cả TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Công văn số 2755/UBND-HCC ngày 12/12/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Tây Ninh thực hiện các công việc: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát và tham mưu công bố danh mục, nội dung, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết đối với toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; (2) Cục thuế tỉnh rà soát các nội dung liên quan trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất và cử công chức ngành Thuế ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để cùng tiếp nhận và xử lý hồ sơ về đất đai, môi trường theo quy định.

Để việc kịp thời thực hiện việc thí điểm, ngày 3/01/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 08/UBND-HCC về tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công, tiếp đó ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 8 tháng 01 năm 2020 về công bố công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực TNMT đang thực hiện tại Bộ phận một cửa Thành phố Tây Ninh thí điểm tiếp nhận và trả kêt quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công

 

Qua 02 năm triển khai thí điểm, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 50.695 hồ sơ. Tổng số trả kết quả TTHC: 50.227 hồ sơ, trong đó, trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn: 50.192 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,93%. Thực hiện Quy chế số 203/QCPH-BĐTN về tiếp nhận hồ sơ thu hộ phí, lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 75 hồ sơ; trả kết quả 502 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 3.110 hồ sơ với tổng số tiền: 16.329.179.000 đồng.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Qua 02 năm, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số 22.570 hồ sơ. Từ khi triển khai 4 tại chỗ tại Trung tâm đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu. Qua đó, tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Qua 02 năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 15.720 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 10.535 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 746 trường hợp.

Kết quả 02 năm thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh cho thấy nét nổi bật trong giải quyết TTHC, đồng thời tạo tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết TTHC đặt biệt là TTHC liên quan đến đất đai. Thời gian tới cần duy trì việc thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh lâu dài, lý do giúp Nhân dân giải quyết nhanh chóng, kịp thời các TTHC liên quan đến đất đai thuộc thành phố Tây Ninh đặt biệt các hồ sơ, TTHC thực hiện 4 tại chỗ đồng thời nhân rộng mô hình ra các huyện, thị xã, thành phố.

 

                                                                                      Đỗ Duy Linh


Lượt người xem:  Views:   63
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.