Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 3, Ngày 19/07/2022, 09:00
Kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/07/2022

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2269/KH-UBND tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh ban hành  kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”, góp phần thực tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; Đồng thời bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát TTHC và công tác CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ đầu mối tham mưu về nội dung này. Trọng tâm các vấn đề về chuyển đối số; công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các vấn đề còn tồn tại, yếu kém, cần khắc phục được chỉ ra tại kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công cấp tỉnh (SIPAS) và Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh.

Thời gian tập huấn trong tháng 7 năm 2022tại Văn phòng UBND tỉnh và tại các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung tập huấn tập trung tại Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử;

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ;

- Các vấn đề về Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Nhận diện thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh;

- Những điểm mới về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa;

- Những điểm mới về Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022;

- Những điểm mới về công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính (TTHC);

- Phân tích tồn tại, yếu kém cần khắc phục tại kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công cấp tỉnh (SIPAS) và Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh;

- Giải đáp thắc mắc về Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính) thực hiện xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn bài giảng, tài liệu tập huấn; bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn và chủ trì toàn bộ nội dung kế hoạch.Lượt người xem:  Views:   8
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.