Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Chủ Nhật, Ngày 17/07/2022, 17:00
Tăng cường việc tiếp nhập, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2022

​Xét báo cáo số 104/BC-SNV ngày 04/7/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/5/2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Rà soát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Chuyển hồ sơ liên thông với cơ quan thuế theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất và Quyết định 2553/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Lưu ý: Phải đảm bảo tương ứng giữa việc xử lý thực tế và việc thao tác xử lý, luân chuyển hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tránh việc kết thúc hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC mà thực tế hồ sơ chưa giải quyết xong, gây phiền hà, mất thời gian người dân phải đi lại nhiều lần nhận kết quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Có giải pháp tăng cường nhân sự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, đáp ứng nhu cầu thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai của người dân, doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo bộ phận trả kết quả chủ động liên hệ với người dân đến nhận kết quả đối với hồ sơ đã giải quyết trễ hạn.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trong thời gian qua.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC  tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhằm phát hiện những hạn chế, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, viên chức vi phạm theo đúng quy định.

Cục thuế tỉnh:

Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi cục thuế khu vực quan tâm phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ theo theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính.

Yêu cầu cán bộ công chức ngành Thuế thực hiện cập nhật các thông tin đối với các dữ liệu liên thông trên phần mềm chuyên ngành của Tổng Cục thuế đúng quy định.

Kịp thời ban hành thông báo thuế cho người dân, doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế và nhận kết quả kịp thời theo quy định.

Chấm dứt tình trạng ban hành thông báo thuế ghi ngày lùi lại so với ngày ban hành thực tế làm ảnh hưởng đến việc trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp và tình trạng hồ sơ thực tế chưa giải quyết nhưng đã thao tác hoàn thành trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót liên quan đến trách nhiệm của ngành thuế trong thời gian qua.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu các giải pháp kỹ thuật để quản lý việc kết thúc hồ sơ trên Hệ thống nhằm hạn chế tối đa số liệu sai lệch so với việc xử lý thực tế; đồng thời tham mưu đưa nội dung này vào Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh mà Sở Thông tin và Truyền thông đang chủ trì thực hiện tham mưu UBND tỉnh ban hành; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc luân chuyển hồ sơ liên thông kết nối hệ thống thuế.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh khắc phục lỗi liên thông Hệ thống để đảm bảo giải quyết hồ sơ nhanh chóng, khắc phục hạn chế chậm, tồn đọng hồ sơ.


Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.