Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Hiện đại hóa nền hành chính
Thứ 7, Ngày 11/04/2020, 12:00
Tây Ninh ban hành quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2020

Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBNDbao gồm 03 Chương và 11 Điều.

Quy định này quy định về tiêu chí, trình tự đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Mục đích của việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa phương theo mô hình Chính quyền điện tử; theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng và CBCCVC về ứng dụng CNTT; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước bao gồm các hạng mục chính như: Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử và đánh giá kết quả Chính quyền điện tử; Chi tiết các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tương ứng các phụ lục kèm theo.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiến hành thẩm định kết quả tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; Phối hợp với Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ địa phương điện tử vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh có trách nhiệm rà soát, bổ sung quy chế, quy định về thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân phù hợp với kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã hàng năm.

Ngoài ra, để thực hiện tốt quy định này, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định này; Chỉ đạo thực hiện, khảo sát cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ chính quyền điện tử hàng năm theo yêu cầu của cấp tỉnh; Phối hợp và tạo điều kiện để Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử.

Xem chi tiết toàn bộ nội dung Quyết định tại đây  Tải về 2747.qd.signed.pdf

Thành Chung


Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.