Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải cách bộ máy
Thứ 3, Ngày 14/04/2020, 17:00
Tây Ninh từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cán bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2020

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 202, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, thu gọn đầu mối, giảm các đơn vị bên trong.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

UBND tỉnh Tây Ninh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của cấp tỉnh. Tại cấp huyện, cấp xã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ các TTHC của cấp huyện, cấp xã. Cơ chế một cửa được thực hiện tại 100% cơ quan hành chính 03 cấp.

Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tham mưu CCHC trên địa bàn tỉnh từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh, là một trong 10 tỉnh được Trung ương chọn thí điểm sáp nhập 03 Văn phòng (Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND) thành một Văn phòng chung.

Tỉnh đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố: giảm 01 cơ quan (đối với cơ quan thuộc UBND tỉnh), giảm 27 phòng chuyên môn và 07 Chi cục (đối với phòng chuyên môn, Chi cục trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh), giảm 18 đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh), giảm 53 đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện).

Tỉnh đã rà soát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan hành chính rà soát biên chế công chức, số lượng người làm việc, kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện 11 cuộc thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại 11 đơn vị.

ccbm.png

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong một buổi làm việc

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Tính đến thời điểm hiện nay, có 19/19 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và 09/09 UBND cấp huyện (đạt 100%) đã sắp xếp và thực hiện cơ bản đảm bảo cơ cấu ngạch công chức hợp lý theo từng chức danh trong cơ quan, đơn vị theo Đề án đã được phê duyệt.

Tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2019; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025; kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình 1956; danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019; hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định.

Việc tuyển dụng công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, công khai, minh bạch; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Trong thời gian sắp tới, toàn tỉnh tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Huy Nguyễn


Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.