Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải cách tài chính công
Thứ 3, Ngày 14/04/2020, 17:00
Hiệu quả từ công tác cải cách tài chính công tại Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2020

Nghị quyết số 30c/NQ-CP Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó xác định 06 nhiệm vụ cải cách hành chính là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Qua đó cho thấy cải cách hành chính không thể tách rời với cải cách tài chính công. Cải cách tài chính công đóng một vai trò rất lớn trong cải cách hành chính, tác động tới cải cách hành chính nhà nước cả ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp.

Qua triển khai, công tác cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau:

Về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/NĐ-CP: Tổng số cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện là 300 cơ quan, đơn vị (43/43 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 162/162 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 95/95 cơ quan cấp xã).

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập: 646/646 đơn vị (bao gồm cấp tỉnh là 105 đơn vị và cấp huyện là 541 đơn vị) đã thực hiện; các đơn vị đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí được giao theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Tây Ninh có 02 đơn vị đang thực hiện là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ và Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao quyền tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

Về việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương

Toàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công để đảm bảo thực hiện việc tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình; Công khai, minh bạch các yếu tố cấu thành giá; Chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường...

cctcc.jpg

Bến xe khách Tây Ninh cũng được kêu gọi xã hội hoá

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chú trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; có lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Hùng Nguyễn


Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.