Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thành phố Tây Ninh triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồngTuyên truyền CCHCTinThành phố Tây Ninh triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng/PublishingImages/2022/T456/tptn.jpg

​Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để công cuộc chuyển đổi số thành công, cần phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

20/04/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

Trong các mô hình đưa người dân đến gần hơn với công nghệ số, thì mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao và đã chỉ đạo các tỉnh, thành triển khai thực hiện. Bởi đây là mô hình mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội.

Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Ông Huỳnh Thanh Nhã - Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh cho biết, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Tổ công nghệ số cộng đồng, đến nay, 10/10 phường, xã đã ban hành quyết định thành lập Tổ này. Tới đây, Phòng sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về số hóa thủ tục hành chính, chính quyền số để Tổ đi vào hoạt động hiệu quả hơn.


Người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường III, thành phố Tây Ninh được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia

Theo đó, Tổ công nghệ số cộng đồng do lãnh đạo UBND phường, xã làm tổ trưởng, thành viên bao gồm công chức phụ trách cải cách hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, trưởng các khu phố, ấp và các nhân sự khác có nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tổ có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong ấp, khu phố, với 3 nội dung trọng tâm. Cụ thể, về chính quyền số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. Về kinh tế số, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia mở tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm; sử dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Về xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân… thông qua các nền tảng số.

Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai theo phương thức trên các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn lại cho người dân, hộ gia đình trong ấp, khu phố (như cài ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng phản ánh hiện trường, dịch vụ công…). Tạo nhóm mạng xã hội (như lập nhóm Zalo, mocha, Gapo hoặc các mạng xã hội Việt Nam phổ biến khác) để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên.

Tại phường III, thành phố Tây Ninh, UBND phường đã thành lập nhóm zalo Tổ công nghệ số cộng đồng, hiện tại đã có hơn 150 thành viên. Ngoài triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, phường còn tổ chức tiếp cận các tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về cải cách hành chính, tuyên truyền về giới, ngành được phân phát đến người dân tại bộ phận Một cửa.

Theo ông Lê Lam Điền - Phó Chủ tịch UBND phường, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng phường, những ngày đầu, Tổ phân công thành viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký số thứ tự trên hệ thống tại địa chỉ http://sothutu.tayninh.gov.vn , tuyên truyền và hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, hoàn thiện hồ sơ số hóa một lần, sử dụng lâu dài… Ngay từ đầu năm nay, phường đã chủ động tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, đến nay được khoảng 300 tài khoản. Phường phấn đấu đến hết quý II sẽ hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký 1.000 tài khoản, tạo thuận lợi cho người dân tham gia vào các dịch vụ công trực tuyến, để đặt công nghệ vào tay người dân, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời đại công nghệ.

Trâm Thư
Hiệu quả qua 02 năm triển khai thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh.Trung tâm hành chính côngHiệu quả qua 02 năm triển khai thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh./PublishingImages/2022/T456/cchc-2nam.jpg

​Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp có Thông báo Kết luận số 6537/TB -VP ngày 21/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, giao Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc thống nhất với UBND thành phố Tây Ninh để triển khai, thực hiện chủ trương nêu trên.

07/04/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Để triển khai chủ trương trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (nay là Văn phòng UBND tỉnh) đã tổ chức họp ngày 03/12/2019 mời các cơ quan có liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố, Chi cục thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố Tây Ninh họp bàn và đi đến thống nhất chuyển tất cả TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng chủ trương của tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tây Ninh và Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh cử người qua làm việc tại các quầy của Trung tâm Hành chính công tỉnh…

Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện thí điểm chuyển giao tất cả TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Công văn số 2755/UBND-HCC ngày 12/12/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Tây Ninh thực hiện các công việc: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát và tham mưu công bố danh mục, nội dung, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết đối với toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; (2) Cục thuế tỉnh rà soát các nội dung liên quan trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất và cử công chức ngành Thuế ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để cùng tiếp nhận và xử lý hồ sơ về đất đai, môi trường theo quy định.

Để việc kịp thời thực hiện việc thí điểm, ngày 3/01/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 08/UBND-HCC về tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công, tiếp đó ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 8 tháng 01 năm 2020 về công bố công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực TNMT đang thực hiện tại Bộ phận một cửa Thành phố Tây Ninh thí điểm tiếp nhận và trả kêt quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công

 

Qua 02 năm triển khai thí điểm, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 50.695 hồ sơ. Tổng số trả kết quả TTHC: 50.227 hồ sơ, trong đó, trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn: 50.192 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,93%. Thực hiện Quy chế số 203/QCPH-BĐTN về tiếp nhận hồ sơ thu hộ phí, lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 75 hồ sơ; trả kết quả 502 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 3.110 hồ sơ với tổng số tiền: 16.329.179.000 đồng.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Qua 02 năm, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số 22.570 hồ sơ. Từ khi triển khai 4 tại chỗ tại Trung tâm đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu. Qua đó, tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Qua 02 năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 15.720 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 10.535 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 746 trường hợp.

Kết quả 02 năm thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh cho thấy nét nổi bật trong giải quyết TTHC, đồng thời tạo tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết TTHC đặt biệt là TTHC liên quan đến đất đai. Thời gian tới cần duy trì việc thí điểm chuyển giao Bộ phận đất đai thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh lâu dài, lý do giúp Nhân dân giải quyết nhanh chóng, kịp thời các TTHC liên quan đến đất đai thuộc thành phố Tây Ninh đặt biệt các hồ sơ, TTHC thực hiện 4 tại chỗ đồng thời nhân rộng mô hình ra các huyện, thị xã, thành phố.

 

                                                                                      Đỗ Duy Linh


Quý 1 năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,67%Tuyên truyền CCHCQuý 1 năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,67%/PublishingImages/2022/T456/cchcquyI.jpg

​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.

07/04/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2022 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm 27 nhóm TTHC (18 nhóm TTHC của sở, ngành và 09 nhóm cấp huyện). Thời gian hoàn thành việc rà soát đối với các sở, ban, ngành tỉnh trước ngày 10/10/2022 và UBND cấp huyện trước ngày 15/9/2022.


Người dân bốc số thứ tự tự động để thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã công bố tất cả các TTHC của các ngành trên địa bàn tỉnh. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Tổng số lượng TTHC của toàn tỉnh hiện nay có 1.833 TTHC, trong đó, cấp tỉnh 1.405 TTHC, cấp huyện 272 TTHC, cấp xã 165 TTHC.

Trong quý, UBND tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của 03 ngành, gồm Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đang trong quá trình thẩm định và sẽ được công khai trong quý II năm 2022.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh thực hiện, gắn kết chặt chẽ về quy trình, TTHC, phân chia thời gian cụ thể, chi tiết của các cá nhân, đơn vị tham gia vào quá trình xử lý các hồ sơ liên thông. UBND tỉnh đã công bố Danh mục 477 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ở cấp tỉnh có 256 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 41 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Ở cấp huyện có 110 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 38 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Ở cấp xã có 05 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 27 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, tất cả các TTHC thực hiện liên thông nêu trên đã được các cơ quan ban hành quy chế thực hiện liên thông và giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện cho từng cơ quan đảm bảo việc phối hợp hiệu quả phục vụ tốt việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.


Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Về kết quả giải quyết TTHC trong quý I năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022). Số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 119.378 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn 114.206 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 95,67%); có 3.479 hồ sơ chưa giải quyết - còn hạn (chiếm tỷ lệ 16,5%), còn 1.691 hồ sơ chưa giải quyết - quá hạn và đã giải quyết - quá hạn (chiếm tỷ lệ 1,42%).

Qua thống kê cho thấy, số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là lĩnh vực đất đai, còn lại ở một số cơ quan mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức trong công tác giải quyết TTHC được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm Giám sát Điều hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh…nên số lượng phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cũng tăng lên nhiều so với trước đây.

Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Trong năm quý I, tỉnh đã tiếp nhận được 28 phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng Hành chính công tỉnh trên mạng xã hội zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia và số điện thoại đường dây nóng về TTHC của tỉnh. Các phản ánh, kiến nghị  chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực căn cước công dân; đất đai; bảo hiểm xã hội; lao động - thương binh và xã hội; thuế. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, xử lý các phản ánh, kiến nghị trên, hiện đã xử lý dứt điểm 26 phản ánh, kiến nghị trong kỳ và 02 phản ánh, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết.

Ngoài ra, tỉnh đã tích hợp 991/1.818 thủ tục (dịch vụ công mức độ 4) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 21,06% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được nộp.

Trong quý II, tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; thực hiện có hiệu quả dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính và một số TTHC có phát sinh phí/lệ phí; thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thị xã, thành phố; thực hiện có hiệu quả các phần mềm điện tử để giảm thiểu tối đa văn bản giấy trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị.

Liên thông tất cả các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực do các cơ quan ở Trung ương chia sẻ qua trục NGSP về trục LGSP của tỉnh. Đảm bảo 100% dữ liệu của tỉnh, của Trung ương được chỉa sẻ qua trục LGSP. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các dịch vụ công mức độ 4, đảm bảo 100% dịch vụ công đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4.

Bên cạnh đó, hoàn thiện đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh của Thị xã Hoà Thành và TP.Tây Ninh. Xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình "làng, xã thông minh" cho xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành…

Quỳnh Như


Kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC Quý I năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh.Trung tâm hành chính côngKết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC Quý I năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Trong Quý I năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số: 33.823 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp: 27.007; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI: 1.711; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến: 5.105. Trong đó Trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn: 30.796 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,81 %.

07/04/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Việc đánh giá tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể đã khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng tại các Quầy của Trung tâm trong Quý I năm 2022 với tổng số lượt đánh giá: 4.123 lượt. Qua kết quả khảo sát cho thấy đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở 02 mức: "rất hài lòng" và "hài lòng".

Trong Quý I năm 2022, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 1.711 hồ sơ; trả kết quả 3.365 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 757 hồ sơ với tổng số tiền: 1.669.677.954 đồng.

Đối với nhóm TTHC thực hiện thí điểm theo chủ trương của tỉnh liên quan đến đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ, qua khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ. Đồng thời, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm tại Trung tâm. Theo thống kê từ phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 8.430 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hạn: 8.066 hồ sơ.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Hiện nay, khi triển khai 4 tại chỗ tại Trung tâm đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong Quý I năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số 2.625 hồ sơ.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Ngoài ra, tại Trung tâm đã triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong Quý I năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 1.956 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 832 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 125 trường hợp.

Trong Quý I năm 2022 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC nhanh chóng, kịp thời đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.


Hiệu quả của việc thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnhTrung tâm hành chính công; Tuyên truyền CCHCHiệu quả của việc thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnh/PublishingImages/2022/T123/pvhcc.jpg

​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, Tây Ninh thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).

29/03/2022 11:00 SANoĐã ban hành


Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện công tác chuẩn bị, Văn phòng UBND tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với tổng số 36 TTHC của hai lĩnh vực (34 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai và 02 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm).

Xác định các thủ tục về đất đai được các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nhất, công tác chuẩn bị cần được thực hiện kỹ càng để khi triển khai tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho người dân. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, công tác phối hợp, triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đất đai cũng được quan tâm. Văn phòng UBND tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, TTHC từ Trung tâm đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại tạo sự nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Ngay tại Trung tâm cũng đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức tại nhà, trụ sở khi có yêu cầu và thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC phải đóng phí, lệ phí. Theo thống kê, trong thời gian qua, quầy bưu điện tại Trung tâm đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 75 hồ sơ; trả kết quả 502 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 3.110 hồ sơ với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ cần đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, Trung tâm đã trả kết quả 15.720 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 10.535 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 746 trường hợp.

Qua 02 năm triển khai và thực hiện thí điểm, tính đến ngày 10/3/2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai là 50.695 hồ sơ. Tổng số trả kết quả là 50.227 hồ sơ, trong đó, trả đúng hạn 50.192 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,93%); trả trễ hẹn 35 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%).

So với giai đoạn liền kề trước khi thực hiện thí điểm, số lượng hồ sơ ở lĩnh vực đất đai tiếp nhận tăng gần 4 lần, nhưng số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn giảm hơn 16 lần. Số lượng hồ sơ quá hạn từ ba con số được kéo giảm còn hai con số.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, tỉnh cũng đã thí điểm thực hiện mô hình "4 tại chỗ" (gồm tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết theo "4 tại chỗ" tổng số 22.570 hồ sơ. Từ đó, đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của Trung tâm.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện thí điểm đã mang lại hiệu quả bước đầu, thể hiện rõ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng với đa số ý kiến đồng tình, ủng hộ.

Đồng thời, người dân, tổ chức còn tỏ ra hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện thí điểm tại Trung tâm. Qua gần 4.000 lượt khảo sát, đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở 02 mức "rất hài lòng" và "hài lòng". Đặc biệt, qua 02 năm, Trung tâm không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Chính Thuần


Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022Tuyên truyền CCHCTuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022/PublishingImages/2022/T123/tb.png

​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022: "Bảo tồn nguồn gen 03 loài: Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn quốc gia Lò gòXa mát".

21/03/2022 10:00 SANoĐã ban hành

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-1-DON);

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: Biểu B1-2a-TMĐTCN, (Dự toán kinh phí đề tài thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh);

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Biểu B1-3-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN: (Biểu B1-4-LLCN).

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC), (nếu có).

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

- Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng.

- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Chi tiết các biểu liên quan xin truy cập trên website: http://sokhcn.tayninh.gov.vn – mục Đề tài dự án

2.  Cách thức nộp hồ sơ:                 

 - Hồ sơ tham gia tuyển chọn: số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bộ sao, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ:

Sở KH&CN Tây Ninh - Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276.3825849 (Phòng quản lý khoa học); Email: qlkh@tayninh.gov.vn                                                            

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022; Tên đề tài; Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài, Tên chủ nhiệm đề tài; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi của dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp). Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn./.


Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công Quốc giaTuyên truyền CCHCHội nghị triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công Quốc gia/PublishingImages/2022/T123/trrienkhai.jpg

​Sáng ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Phụ lục 1 của Quyết định số 06/QĐ-TTg. 

18/03/2022 11:00 CHNoĐã ban hành

​Đồng chí Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đại tá Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành. Hội nghị còn được trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 01/2022. Đây là Đề án liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia, của người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai Đề án phải phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia với quy mô lớn, được tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương và có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả, lâu dài. Quá trình thực hiện cần lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Đề án gồm có 5 nhóm lợi ích, với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nội dung cốt lõi, tạo cơ sở thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ khác của Đề án.

Các nhiệm vụ của Đề án trong thời gian tới là rất lớn, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022, để tạo bước khởi đầu vững chắc hoàn thành các mục tiêu của năm đầu của Đề án, đặc biệt là ứng dụng kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư để tạo sự chuyển biến thực chất trong số hóa, giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện các TTHC tại các cấp chính quyền, thúc đẩy việc triển khai 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trước hết ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án.

Để triển khai có hiệu quả Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thật sự quan tâm chỉ đạo triển khai tại cơ quan, đơn vị mình, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Coi đây là nhiệm vụ ưu tiên của cơ quan, đơn vị mình, kịp thời rà soát điều chỉnh kế hoạch, không để sót việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xử lý dứt điểm các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ được giao chủ trì và Văn phòng Chính phủ để triển khai, cung cấp cho người dân để theo dõi, giám sát để thực hiện thực chất có hiệu quả thực sự tạo tiền đề để triển khai nhân rộng với các dịch vụ công khác.

Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu được hướng dẫn đánh giá chất lượng quản trị công trong thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm: hệ thống bản đồ thực thi thể chế; đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh (tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chuẩn hóa thủ tục hành chính; danh mục tài liệu; kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực hiện TTHC).

Hướng dẫn quy trình và yêu cầu kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (về mô hình, các bước kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống định danh, xác thực điện tử; yêu cầu và nội dung cần chuẩn bị để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

DP
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thu phí, lệ phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchCải cách TTHCDanh mục thủ tục hành chính thực hiện thu phí, lệ phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thu phí, lệ phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20/01/2022 11:00 CHNoĐã ban hành


DANH MỤC TTHC CỦA SỞ VHTTDL CÓ THU PHÍ, LỆ PHÍ

STTTên TTHCLĩnh vựcMức phí (Ghi rõ số tiền thu)Mức lệ phí (Ghi rõ số tiền thu)Nội dung thu phí, lệ phíCăn cứ pháp lý thu phí, lệ phí
A.  CẤP TỈNH
1CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. Phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)Văn hóa

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Đối với bản ghi âm:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 7.000.000 đồng/chương trình.

- Đối với bản ghi hình:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 9.000.000 đồng/chương trình.

 Thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khácThông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
2CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM CÓ SỬ DỤNG HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TÁC ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI XEM PHIM (Do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)Văn hóa

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Đối với bản ghi âm:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 7.000.000 đồng/chương trình.

- Đối với bản ghi hình:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 9.000.000 đồng/chương trình.

 Thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khácThông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
3THỦ TỤC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ (KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ CHỨC NĂNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THUỘC TRUNG ƯƠNG)Biểu diễn nghệ thuật
Số TTĐộ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí

(đồng/chương trình, vở diễn)

1Đến 50 phút1.500.000
2Từ 51 đến 100 phút2.000.000
3Từ 101 đến 150 phút3.000.000
4Từ 151 đến 200 phút3.500.000
5Từ 201 phút trở lên5.000.000

2. Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia.

Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư này bao gồm: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam.

 Thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễnThông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
4PHÊ DUYỆT NỘI DUNG TÁC PHẨM MỸ THUẬT, TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH NHẬP KHẨUMua bán hàng hóa quốc tế

1. Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định.

2. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 90.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

 Thu phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu (đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh).Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
5PHÊ DUYỆT NỘI DUNG TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH NHẬP KHẨU (Cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương nhập khẩu; Phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)Mua bán hàng hóa quốc tế
Số TTNội dung công việcMức thu 
(đồng)
I. Thẩm định và phân loại phim
 
1Phim thương mại: 
aPhim truyện: 
a.1Độ dài đến 100 phút (1 tập phim)3.600.000
a.2Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập 
a.3Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập 
bPhim ngắn: 
b.1Độ dài đến 60 phút:2.200.000
b.2Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện 
2Phim phi thương mại: 
aPhim truyện: 
a.1Độ dài đến 100 phút (1 tập phim)2.400.000
a.2Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập 
a.3Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập 
bPhim ngắn: 
b.1Độ dài đến 60 phút1.600.000
b.2Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện 

 

Ghi chú: Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.

 Thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phimThông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
6XÁC NHẬN DANH MỤC SẢN PHẨM NGHE NHÌN CÓ NỘI DUNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ NHẬP KHẨU (Đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy định tại Điều 10 Thông tư 28) và nội dung văn hóa khác không phải là sản phẩm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 8 Thông tư 28)Mua bán hàng hóa quốc tế

1. Mức thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác như sau:

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Đối với bản ghi âm:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 7.000.000 đồng/chương trình.

- Đối với bản ghi hình:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 9.000.000 đồng/chương trình.

2. Chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác; chương trình nghệ thuật biểu diễn sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy phép thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.

 Thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khácThông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
7CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNGVăn hóa

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 15.000.000 đồng/giấy;

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 10.000.000 đồng/giấy.

 

Thu phí thẩm định cấp Giấy phép điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

 

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính
8CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG Văn hóaMức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy. Thu phí thẩm định điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngThông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính
9CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMQuảng cáo3.000.000 đồng/Giấy phép Thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoàiThông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính
10SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMQuảng cáo1.500.000 đồng/Giấy phép Thu lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoàiThông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính
11CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMQuảng cáo1.500.000 đồng/Giấy phép Thu lệ phí cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoàiThông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính
12GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊADu lịch

3.000.000 đồng/giấy phép

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 1.500.000 đồng/ giấy phép)

 Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
13CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊADu lịch

2.000.000 đồng/giấy phép

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 1.000.000 đồng/ giấy phép)

 Phí thẩm định cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.
14CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊADu lịch

1.500.000 đồng/giấy phép

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 750.000 đồng/ giấy phép)

 Phí thẩm định cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
15CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀIDu lịch 3.000.000 đồng/giấy phépLệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
16CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM  ĐẶT TRỤ SỞ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNDu lịch 1.500.000 đồng/giấy phépLệ phí cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
17CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI, BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ TIÊU HỦYDu lịch 1.500.000 đồng/giấy phépLệ phí cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
18ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀIDu lịch 1.500.000 đồng/giấy phép

Lệ phí điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
19GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NƯỚC NGOÀIDu lịch 1.500.000 đồng/giấy phép

Lệ phí gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
20CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾDu lịch

650.000 đồng/thẻ.

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 325.000 đồng/ thẻ)

 Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
21CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊADu lịch

650.000 đồng/thẻ.

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 325.000 đồng/ thẻ)

 

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
22CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCHDu lịch

- 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

- 200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 325.000 đồng/ thẻ và 100.000 đồng/ thẻ)

 

Phí thẩm định cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
23CÔNG NHẬN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH : HẠNG 1 SAO,  2 SAO,  3 SAO ĐỐI VỚI  KHÁCH SẠN, BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, TÀU THUỶ LƯU TRÚ DU LỊCHDu lịch

- 1.500.000 đồng/ hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao

-  2.000.000 đồng/ hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao

 Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
24CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCHDu lịch

1.000.000 đồng/giấy phép

 

 Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
25CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCHDu lịch1.000.000 đồng/giấy phép Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
26CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ THỂ THAO ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCHDu lịch1.000.000 đồng/giấy phép Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
27CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCHDu lịch1.000.000 đồng/giấy phép

 

 

Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
28CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCHDu lịch1.000.000 đồng/giấy phép Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchThông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
29CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂMDu lịch

200.000 đồng/thẻ

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 100.000 đồng/ thẻ)

 Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểmThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
30CẤP  ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ, THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊADu lịch

650.000 đồng/thẻ.

(Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022, thực hiện thu phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, mức thu: 325.000 đồng/ thẻ)

 Phí thẩm định cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịchThông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
31CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BILLARDS & SNOOKERThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
32CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶNThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
33CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
34CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN QUẦN VỢTThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
35CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC THẨM MỸThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
36CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC  THỂ HÌNH VÀ FITNESSThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
37CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN VÕ CỔ TRUYỀN, VOVINAMThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
38CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN VŨ ĐẠO THỂ THAO GIẢI TRÍThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ninh
39CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG  THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN DÙ LƯỢN VÀ DIỀU BAYThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
40CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN QUYỀN ANHThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
41CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN TAEKWONDOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
42CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN CẦU LÔNGThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
43CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG BÀNThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
44CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG ĐÁThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
45CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN LÂN SƯ RỒNGThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
46CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN JUDOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
47CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN KARATEThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
48CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN PATINThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
49CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN YOGAThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
50CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN GOLFThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
51CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG NÉMThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
52CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN WUSHUThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
53CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG Thể dục thể thao200.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
54CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY CHỨNG NHẬNThể dục thể thao800.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
55CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BẮN SÚNG THỂ THAOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
56CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG RỔThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
57CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN LEO NÚI THỂ THAOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
58CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN ĐẤU KIẾM THỂ THAOThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
59CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆPThể dục thể thao1.500.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
60CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAOThể dục thể thaoKinh doanh 01 môn thể thao: 1.500.000 đồng. Từ môn thứ 02 trở lên thu thêm 500.000 đồng/01 môn nhưng mức thu tối đa không quá 3.000.000 đồng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
B.  CẤP HUYỆN
1CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKEVăn hóa

1. Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

- Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

- Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

- Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

2. Tại khu vực khác:

- Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.

- Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

- Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.

 Thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeThông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính
2CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE 

1.Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.00.00 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

2. Tại khu vực khác: Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

3. Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

 Thu phí thẩm định cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép kinh doanh karaokeThông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính

 


Công bố quy trình điện tử sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố quy trình điện tử sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Công bố quy trình điện tử sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn

13/01/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu. Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.


Đẩy mạnh nâng cao các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnhChỉ đạo điều hànhĐẩy mạnh nâng cao các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 25/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025". 

11/01/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Đề án đã nêu rõ sự cần thiết phải nâng cao các Chỉ số; phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng Chỉ số của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn vừa qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các Chỉ số của tỉnh trong giai đoạn 2021-2015. Đến nay, sau 06 tháng phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được kết quả bước đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án nêu trên của các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê; Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Viettel Tây Ninh; VNPT Tây Ninh.

 Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra và đảm bảo tiến độ các mục tiêu trong Đề án đã phê duyệt, Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh đề nghị Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê; Báo Tây Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Viettel Tây Ninh; VNPT Tây Ninh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong Đề án.


Các tỉnh thành trên cả nước ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số Cải cách bộ máyCác tỉnh thành trên cả nước ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hiện tại, tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều bộ, ngành đã sử dụng Zalo trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng các TTHC, dịch vụ công trực tuyến, đem đến sự thuận tiện nhanh chóng.

08/01/2022 9:00 CHNoĐã ban hành

Năm 2021, cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm thuận lợi được nhiều địa phương tận dụng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp (DN) sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tránh tiếp xúc gần, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Không dừng lại ở vai trò là nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, Zalo còn là kênh thông tin gắn liền với các hoạt động đời sống xã hội của người dân từ an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm đến các tiện ích trong đời sống hằng ngày như: cư trú, y tế, giáo dục, điện, nước,...

Hơn 6.000 tài khoản Zalo chính thức của cơ quan nhà nước, tiện ích công

Tính đến cuối tháng 12/2021, trên cả nước đã có hơn 6.000 trang Zalo của các cơ quan cấp Bộ, tỉnh/thành phố, địa phương, công an, y tế, giáo dục, điện, nước… được thiết lập, tăng 160% so với năm 2020.

Trong mảng dịch vụ công, tài khoản Zalo chính thức của các tỉnh thành đều liên tục bổ sung các tiện ích mới để phục vụ người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cách ly xã hội như năm vừa qua.

Đơn cử, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Zalo OA "Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc" của tỉnh này hiện đã cung cấp nhiều tiện ích thiết thực như: Tin nhắn điện tử (có chữ ký số) nhằm thông báo trạng thái hồ sơ, truy cập và quản lý danh mục hồ sơ đã thực hiện, kho dữ liệu cá nhân của người dân, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, yêu cầu rút hồ sơ, ủy quyền nhận kết quả, các tính năng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế đất,…

Những tiện ích này đã giúp thay đổi hoàn toàn hình thức làm việc thông qua giấy tờ truyền thống và chuyển sang thực hiện qua văn bản, giấy tờ điện tử. Người dân không phải lo lắng khi quên, mất hay hư hỏng giấy hẹn. Một số giao dịch trước đây người dân phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước để thực hiện, thì nay hoàn toàn thực hiện được trên môi trường điện tử. Lịch sử giao dịch cũng được lưu trữ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, thuận tiện cho cán bộ trong việc tra cứu, xử lý hồ sơ.

"Ngay từ khi bắt đầu triển khai, người dân đã vô cùng bất ngờ và thích thú với những thay đổi này. Đến nay, hầu hết người dân đã quen thuộc và thành thạo trong việc sử dụng các tính năng, tiện ích của Zalo OA "Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc", ông Nguyễn Tiến Việt, Quản trị Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Không dừng lại, nhiều tỉnh còn tận dụng nền tảng Zalo để xây dựng, thiết kế các tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, OA Zalo "Chính quyền điện tử Bình Định" là một trong những đơn vị đầu tiên ra mắt loạt tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh như tra cứu điểm thi THPT 2021, tra cứu vi phạm giao thông, xem camera giao thông,... Nhờ đó, kỳ thi THPT 2021 vừa qua có hàng chục nghìn thí sinh, phụ huynh học sinh đã tra cứu điểm thi thuận lợi, mà không cần tập trung xem điểm góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

"Triển khai kênh Zalo đã giúp Sở đưa thông tin đến với người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, rộng hơn, chính xác và kịp thời. Đồng thời thống kê được hiệu quả của công tác thông tin tuyên truyền. Zalo "Chính quyền điện tử Bình Định" đã trở thành một kênh thông tin được người dân đánh giá cao", ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định nói.

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực của chuyển đổi số. Các nền tảng công nghệ như Zalo đã và đang là những công cụ hữu hiệu được các tỉnh thành sử dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Song song, trong năm vừa qua, Zalo còn đóng vai trò là kênh truyền thông chính thống trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Đã có hơn 14 tỷ tin nhắn thông báo khẩn gửi đến người dân cả nước từ Zalo chính thức của Bộ Y tế, các địa phương. Đặc biệt, sau khi cả nước bước vào giai đoạn "bình thường mới", nền tảng Zalo còn được ứng dụng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như giúp người tra cứu trợ cấp BHTN, kết nối việc làm cho người lao động…

Mô hình Zalo an ninh phát huy hiệu quả

Cũng trong năm 2021, việc sử dụng Zalo phục vụ công tác tiếp nhận tin báo an ninh trật tự, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được ngành công an ứng dụng. Mô hình Zalo an ninh được nhiều đơn vị triển khai mạnh mẽ, tính đến cuối năm 2021 đã có hơn 3.580 trang Zalo anh ninh được thiết lập.

So với những mô hình khác, sử dụng Zalo cách thức tuy đơn giản nhưng hiệu quả. Chẳng hạn, khi phản ánh ANTT, tội phạm, người dân có thể thông tin qua Zalo bằng nhiều hình thức như nhắn tin, gọi hoặc gửi những hình ảnh, video về sự việc để tăng tính xác thực. Đối với những thông tin phản ánh, tố cáo sẽ luôn được bảo đảm bí mật nguồn tin. Qua đó, góp phần gắn kết lực lượng công an và người dân trong việc chung sức phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Điểm sáng trong năm 2021 phải kể đến là việc ngành công an của nhiều tỉnh thành sử dụng Zalo để hỗ trợ cho chiến dịch cấp căn cước công dân từ công tác truyền thông đến điện thoại của từng người dân đến hướng dẫn thủ tục, chatbot hỗ trợ, đặt chỗ, hẹn lịch làm việc, tra cứu tiến độ,... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu.

Bên cạnh các OA chính thức của lực lượng công an từng tỉnh thành, quận, phường,... mô hình nhóm Zalo kết nối giữa công an khu vực với người dân cũng được triển khai rộng rãi và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền những thủ đoạn phạm tội; tố giác tội phạm; cũng như các thủ tục hành chính cần thiết như tạm trú, hộ khẩu; CCCD; phòng cháy, chữa cháy,… được lực lượng công an hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chi tiết cho người dân qua các nhóm Zalo này.

Từ những hiệu quả mang lại, mô hình Zalo An ninh mở ra cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật linh hoạt, gần dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở. Qua đó, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu.


Giảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây NinhCải cách TTHCGiảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Giảm mức thu phí thực hiện đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

08/01/2022 9:00 CHNoĐã ban hành

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Công Thương thông báo mức thu phí thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, áp dụng mức thu phí thực hiện đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC.

(Kèm theo danh sách các thủ tục hành chính và mức thu phí áp dụng theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC)

2. Các nội dung liên quan khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC.


Tiếp tục thực hiện giảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch trong năm 2022 Cải cách TTHCTiếp tục thực hiện giảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch trong năm 2022 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nắm, biết và thực hiện khi có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

07/01/2022 9:00 CHNoĐã ban hành

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy định tại Thông tư, các mức thu phí thẩm định sau sẽ được giảm bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, cụ thể:

- Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân nắm, biết và thực hiện khi có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

 


Công tác điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Chỉ số CCHC Sở, ban, ngành và UBND cấp huyệnCông tác điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh – Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính đã ban hành Công văn số 9078/VP-KSTT về việc triển khai công tác điều tra xã hội học đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 

06/01/2022 9:00 CHNoĐã ban hành

Triển khai Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 31/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh – Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC đã ban hành Công văn số 9078/VP-KSTT để triển khai công tác điều tra xã hội học (XHH) đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, cụ thể như sau:

Phát bộ phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ, cho 04 nhóm đối tượng: Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Lãnh đạo cấp sở; Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở; Lãnh đạo UBND cấp huyện; cụ thể: Đối tượng Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 01 phiếu điều tra XHH: đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh; Đối tượng Lãnh đạo cấp sở và Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở thực hiện 02 phiếu điều tra XHH: đánh giá kết quả thực hiện CCHC của tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện CCHC của bộ chủ quản. Hình thức trả lời phiếu khảo sát: trực tuyến (thông qua Hệ thống Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân).

Để việc triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra XHH và tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ bảo đảm khách quan, trung thực, đúng đối tượng, đúng tiến độ; an toàn, bảo mật thông tin phiếu điều tra. các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của đội ngũ này trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả cải cách hành chính của địa phương và bộ chủ quản.

 


Kết quả thực hiện việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây NinhChỉ đạo điều hànhKết quả thực hiện việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Qua hơn một năm triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tây Ninh đã đạt số lượt giao dịch và số thu rất khả quan.

05/01/2022 8:00 CHNoĐã ban hành

Căn cứ Công văn số 9775/VPCP-KSTT ngày 23/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm thử và hướng dẫn điểm cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai. Theo đó, Tây Ninh là một trong 04 tỉnh được Trung ương thí điểm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai kể từ ngày 15/12/2020.

Qua một năm triển khai thực hiện tỉnh Tây Ninh đã đạt được kết quả hết sức khả quan. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 tất cả 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số 2.648 giao dịch thanh toán thành công, tổng số tiền thanh toán đạt 6,482,833,072 đồng. Đơn vị có số hồ sơ và số tiền giao dịch nhiều nhất là huyện Gò Dầu, tiếp đó là huyện Bến Cầu, Dương Minh Châu.

Việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tạo thêm sự lựa chọn về hình thức thanh toán cho người dân, góp phần giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, đem lại sự nhanh chóng, tiện lợi, góp phần cắt giảm các bước trung gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường sự công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, dịch vụ thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính về đất đai góp phần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà cả xã hội đang nỗ lực thực hiện.

Bắt đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp để đảm bảo duy trì kết nối, tích hợp phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thông suốt, hiệu quả.


Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Tuyên truyền CCHCMức thu phí thẩm định cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, tổ chức về mức thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

05/01/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

2. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, thực hiện nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).


Tiếp tục thực hiện giảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch trong năm 2022Cải cách TTHCTinTiếp tục thực hiện giảm mức thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch trong năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nắm, biết và thực hiện khi có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính

03/01/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy định tại Thông tư, các mức thu phí thẩm định sau sẽ được giảm bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, cụ thể:

- Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân nắm, biết và thực hiện khi có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

DM


Cả nước giảm 7 sở ngành, tinh giản hơn 10% biên chế công chức Cải cách thể chếTinCả nước giảm 7 sở ngành, tinh giản hơn 10% biên chế công chức /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Bộ Nội vụ cho biết, năm 2021 cả nước có 1.173 sở ngành, giảm 7 tổ chức; giảm 10,01% biên chế công chức và 11,67% biên chế sự nghiệp.03/01/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa báo cáo Thủ tướng, Chính phủ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022.

Giảm 1.440 phòng và 208 chi cục thuộc sở

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết, trong năm 2021, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV được giữ ổn định như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIV; đồng thời, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện "mục tiêu kép".

Các bộ, cơ quan ngang bộ đang khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến cuối năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Cả nước đã giảm 11,67% biên chế sự nghiệp

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trong năm 2021 đã có nhiều đổi mới tích cực. Cụ thể là bộ đã phân cấp triệt để trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đáng chú ý là việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.  Bộ Nội vụ đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, bộ rà soát, xây dựng và ban hành các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực quản lý ở các bộ chuyên ngành, bảo đảm sự thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện một số chính sách đổi mới về tuyển dụng công chức viên chức, thu hút trọng dụng nhân tài; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể như chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài; đề án thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm thi tuyển và thi nâng ngạch công chức; tập trung nghiên cứu xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng tập trung thẩm định nhân sự trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi bổ nhiệm, bầu chức danh lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) hiện nay là 247.722 biên chế. 

Về biên chế công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, đến hết năm 2021, cả nước đã giảm 10,01% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp. Việc tinh giản biên chế cơ bản đã gắn với cơ cấu, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trong cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý đối với 95 cơ sở nhà, đất, nâng tổng số cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án tổ chức, sắp xếp từ đầu năm đến nay đạt 967 cơ sở.

 


Bộ Nội vụ triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTuyên truyền CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnhBộ Nội vụ triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/PublishingImages/2021/10-11-12_2021/bonvtt1.jpg

​Sáng ngày 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

30/12/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh

Tại tỉnh Tây Ninh, tham dự tại các điểm cầu, có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 và hướng dẫn công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh.Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu

Theo đó, việc đánh giá Chỉ số CCHC năm 2021 vẫn được thực hiện qua 2 hình thức là các bộ, địa phương tự đánh giá, chấm điểm và qua công tác điều tra xã hội học. Năm 2021, tiếp tục thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC theo quy định tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, các bộ, tỉnh triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định và gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, hoàn thành việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý chấm điểm chậm nhất là ngày 15/02/2022.

Về điều tra xã hội học, có 4 nhóm đối tượng thực hiện điều tra là đại biểu HĐND cấp tỉnh, lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và lãnh đạo UBND cấp huyện. Việc điều tra được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 23.000 người được lấy ý kiến. Chậm nhất ngày 15/01/2022, các tỉnh tổng hợp, nhập dữ liệu và gửi danh sách về Bộ Nội vụ và thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát chậm nhất là ngày 20/02/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này trong đánh giá quá trình thực hiện CCHC của các bộ, địa phương. Do đó, các bộ, địa phương cần bám sát hướng dẫn đảm bảo thực hiện trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời.

Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị, các mốc thời gian cần phải được tiến hành đúng theo kế hoạch để đến đầu tháng 4/2022, có thể công bố kết quả Chỉ số này. Tuy nhiên nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, đồng chí Phạm Minh Hùng đề xuất, từ năm 2022, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để có thể cho kết quả Chỉ số CCHC ngay trong năm.

XV


Văn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Trảng Bàng đứng đầu điểm số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây NinhChỉ số CCHC cấp tỉnhTinVăn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Trảng Bàng đứng đầu điểm số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

10/12/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Kết quả năm 2021, có 17/19 sở, ban, ngành tỉnh xếp loại tốt; 01/19 sở, ban, ngành tỉnh xếp loại khá và 01/19 sở, ban, ngành tỉnh xếp loại Trung bình, trong đó Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị có tỷ lệ đánh giá cao nhất, Sở Y tế là đơn vị có tỷ lệ đánh giá thấp nhất; Có 07/09 UBND cấp huyện xếp loại tốt, 02/09 UBND cấp huyện xếp loại khá. UBND thị xã Trảng Bàng là đơn vị có tỷ lệ đánh giá cao nhất, UBND huyện Tân Biên là đơn vị có tỷ lệ đánh giá thấp nhất.
Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các cơ quan, đơn vị được thực hiện qua phần mềm điện tử được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2020.
Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể như sau:

STTTÊN CƠ QUANXếp loại
ICác sở, ban, ngành tỉnh 
1Văn phòng UBND tỉnhTốt
2Thanh tra  tỉnhTốt

3

Sở Nội vụ

Tốt

4Sở Ngoại vụTốt
5Sở Giáo dục và Đào tạoTốt
6Sở Giao thông vận tảiTốt
7Sở Xây dựngTốt
8Sở Kế hoạch và Đầu tưTốt
9Sở Thông tin và Truyền thôngTốt
10Sở Tài chínhTốtc
11Sở Tư phápTốt
12Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchTốt
13Sở Khoa học và Công nghệTốt
14Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTốt
15Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnhTốt
16Sở Lao động, Thương binh và Xã hộiTốt
17Sở Công ThươngTốt
18Sở Tài nguyên và Môi trườngKhá
19Sở Y TếTrung bình
IIUBND huyện, thị xã, thành phố 
1UBND thị xã Trảng BàngTốt
2UBND thị xã Hòa ThànhTốt
3UBND thành phố Tây NinhTốt
4UBND huyện Gò DầuTốt
5UBND huyện Dương Minh ChâuTốt
6UBND huyện Châu ThànhTốt
7UBND huyện Bến CầuTốt
8UBND huyện Tân ChâuKhá
9UBND huyện Tân BiênKhá

TT


Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021Tuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021, bao gồm: Cấp tỉnh là 09 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 05 thủ tục hành chính và Cấp xã 03 thủ tục hành chính. 

08/09/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc xây dựng và cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, công khai và giải quyết các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cập nhật lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Đồng thời, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

PP


Rà soát phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinRà soát phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề án phân cấp của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 1104/TTg-KSTT. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công việc như sau:

31/08/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành tỉnh được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được phân cấp cho sở, ban, ngành và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của sở, ban, ngành cần phân cấp cho UBND cấp huyện (nếu có).

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện cần được phân cấp cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện cần phân cấp cho UBND cấp xã (nếu có).

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện rà soát phân cấp TTHC theo nội dung tại Khoản 1, 2 nêu trên phải nêu cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối với từng thủ tục hành chính; tên điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi và nội dung dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại;... theo mẫu (Phụ lục kèm theo văn bản này) gửi về Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh trước ngày 30/9/2021 để Văn phòng tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phi Phụng


Tây Ninh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trúTuyên truyền CCHCTây Ninh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú/PublishingImages/2021/07-08_2021/pmqlcutru.png

​Thời gian qua, Công an Tây Ninh đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính online, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

17/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành


Giao diện Cổng dịch vị công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh cho biết đến nay, toàn tỉnh đã nhận được 41 hồ sơ đăng ký thường trú, 33 hồ sơ tạm trú, 282 hồ sơ lưu trú và 48 hồ sở tạm vắng trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú quốc gia.

Trong khoảng thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi công dân, cơ sở lưu trú có nhu cầu thực hiện các thủ tục về cư trú như là đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng… chỉ cần sử dụng điện thoại, máy tính có chức năng kết nối Internet, truy cập vào địa chỉ:  https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn Và thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn;

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công;

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến;

 Bước 4: Theo dõi kết quả;

Bước 5: Nhận kết quả.

Với những thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet, hồ sơ đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký trực tuyến qua dịch vụ công, giúp người dân không phải đến trụ sở Công an, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.


Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trungTuyên truyền CCHCThực hiện rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ðiển hình một số thủ tục hành chính như: gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu, trong phạm vi địa phương, thủ tục giám định tư pháp, thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam…

17/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Vừa qua, UBND tỉnh có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Kết quả có 773 TTHC trong 3 năm gần nhất, không phát sinh hồ sơ. Ðiển hình một số TTHC như: gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu, trong phạm vi địa phương, thủ tục giám định tư pháp, thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; thủ tục cho phép họp báo nước ngoài; thủ tục đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương…

Theo Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh (VPUBND tỉnh), kết quả rà soát này là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để địa phương kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương xem xét lại các thủ tục này, nếu không thật sự cần thiết có thể đưa ra khỏi danh mục Bộ TTHC của địa phương.

Ðồng thời, với các TTHC này, tỉnh sẽ không thực hiện việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và không tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và nâng cấp trang thiết bị hệ thống đối với Cổng dịch vụ công về TTHC.

Phi Phụng


Giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lúc dịch bệnhTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTinGiải quyết hiệu quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lúc dịch bệnh/PublishingImages/2021/07-08_2021/nhanvien.jpg

​Thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những hình thức phục vụ người dân đang được tỉnh đẩy mạnh. Qua thực tế cho thấy, dịch vụ này đang ngày càng có những tiện ích và hiệu quả, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

28/07/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Không cần phải đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC các cấp, người dân vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và chính xác. Đó là một trong những tiện ích mà dịch vụ bưu chính công ích mang lại.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi, một người dân ở thành phố Tây Ninh đã trải nghiệm dịch vụ này cho biết: "Trước đây, khi làm các TTHC, tôi phải tới làm, rồi phải tới để nhận kết quả, rất mất thời gian và mất công. Bây giờ, khi sử dụng dịch vụ bưu chính, tôi thấy rất tiện lợi. Bưu điện sẽ giao đến tận nhà, tôi không mất công phải đi tới, đi lui nhiều lần, tiện lắm. Chi phí thì cũng rẻ, nên tôi thấy dịch vụ này trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay là rất thuận tiện cho người dân. Hơn nữa, tôi rất là hài lòng về thái độ phục vụ của bưu tá".


Nhân viên bưu điện trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (ảnh XV) 

Sau khi tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các bộ phận có liên quan, các nhân viên của Bưu điện sẽ nhanh chóng thực hiện các quy trình chuyển phát. Việc chuyển phát kết quả thủ tục hành chính cho người dân được các nhân viên bưu tá thực hiện đều đặn hàng ngày, với nhiều khung giờ khác nhau. Nhờ vậy, đã góp phần đảm bảo tính nhanh chóng, an toàn cho các bưu phẩm trả kết quả.

Trong quá trình triển khai dịch vụ, hiểu rõ bưu phẩm chuyển phát là những giấy tờ quan trọng và tính bảo mật cao nên Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn chuyển phát đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Anh Trần Hữu Phát - Nhân viên Bưu điện thành phố Tây Ninh cho biết, anh luôn cố gắng chuyển hồ sơ đến với người dân một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Trong giai đoạn Covid-19 này, số lượng hồ sơ tăng rất nhiều, nên nhân viên cũng phải cố gắng làm việc hết công suất để giao hồ sơ cho người dân đúng thời gian. Đồng thời, cũng phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 2 quầy dịch vụ của ngành Bưu điện để giới thiệu, cung cấp đến các cá nhân, tổ chức dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Ngoài ra, ngành Bưu điện còn triển khai dịch vụ thu hộ các loại phí, lệ phí, thuế… phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Qua những năm triển khai, số lượng tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng tăng. Nếu như năm 2019, bưu điện chỉ thực hiện được hơn 18 ngàn hồ sơ, thì sang năm 2020, số lượng thực hiện được đã tăng hơn gấp đôi, vào khoảng hơn 36 ngàn hồ sơ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng này đã đạt trên 63 ngàn hồ sơ, gấp đôi so với cả năm 2020. Hơn nữa, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được phát thành công đến địa chỉ người nhận, không xảy ra tình trạng chậm gửi, thất lạc, hư hỏng ảnh hưởng đến nội dung hồ sơ.

Những con số này đã khẳng định hiệu quả, sự tiện ích và lòng tin của người dân dành cho dịch vụ bưu chính công ích, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi các lệnh giãn cách xã hội được áp dụng.

Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết thêm: "Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang cần tránh tập trung đông người. Khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, người dân sẽ không phải đến với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để nộp và nhận kết quả hồ sơ, do đó, sẽ giảm được nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài vấn đề phòng, chống dịch, nó còn giúp người dân đỡ tốn chi phí và thời gian khi giải quyết thủ tục".

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông tin, trong thời gian tới, Bưu điện Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo, cũng như các giải pháp của Chính phủ, của Tổng Công ty Bưu điện và của UBND tỉnh về tăng cường, phát triển dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Bưu điện Tây Ninh cũng hướng dẫn người dân sử dụng tổng đài 1900 561 563 để tiếp nhận, thu gom và trả kết quả hồ sơ tại nhà, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ qua bưu điện để hạn chế tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

QN


Giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hộiTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTinGiải quyết thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hội/PublishingImages/2021/07-08_2021/gqtthc.jpg

​Từ ngày 18/7, khi cả tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh cũng tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính (TTHC).

27/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

​Thay vào đó, việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn); Cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn); Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội zalo và ứng dụng Tây Ninh Smart; hoặc nộp TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Các cán bộ, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh luôn túc trực 100% để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân

Dù không trực tiếp nhận hồ sơ, nhưng 100% cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trực tại cơ quan để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy định cho tổ chức, cá nhân. Qua thống kê cho thấy, đa số các hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, công thương, đất đai…

Đồng chí Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, theo chương trình Cải cách hành chính của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chuẩn bị sẵn các hạ tầng kĩ thuật, do đó, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cũng không gặp vướng mắc trong xử lý TTHC cho người dân trong tỉnh.

Từ ngày 18/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã xử lý 1.271 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 577 hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính công ích  202 hồ sơ, qua trực tuyến 375 hồ sơ); trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 694 hồ sơ. “So với cùng kỳ thì con số này tăng lên 40%, cho thấy, đối với việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn, Trung tâm vẫn đảm bảo việc xử lý TTHC cho nhân dân”- đồng chí Trương Văn Hùng thông tin.   

Đồng chí Trương Văn Hùng chia sẻ thêm, Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn sẵn sàng để thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Do đó, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà, nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, vừa mang lại hiệu quả cho người dân, vừa không phải tốn chi phí, đi lại, cũng không phải chờ đợi.

XV


Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030Tuyên truyền CCHCTinChính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2030 tiếp tục tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

20/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Tiếp  tục hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đến năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính Nhà nước; phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến năm 2025, hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Đến năm 2030, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. Tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.... Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tối thiểu 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Cải cách tài chính công, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Về cải cách thủ tục hành chính, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Đến năm 2030, 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% TTHC của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Ngoài ra, để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đề ra các giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính…Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Trần Nhi


Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 1618/QĐ-UBND công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ. 

20/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu.

Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Trần Nhi


Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn

20/07/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Phi Phụng


Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 02 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 02 thủ tục hành chính và Cấp xã 01 thủ tục hành chính. 

16/07/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử để cập nhật lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Cập nhật toàn bộ quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và triển khai thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì rà soát quy trình điện tử được cập nhật trên Hệ thống Một cửa tập trung tỉnh. Đồng thời, tham mưu vận hành các hệ thống liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thông suốt, thuận lợi, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Nội dung quy trình xem tại đây.

Phi Phụng


1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.