Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Phản ánh kiến nghị - Đường dây nónghidden
 
​Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, theo hướng thuận tiện cho người dân luôn là ưu tiên của Chính phủ và tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, các tổ chức, ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND, công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

15/09/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa tập trung; Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.   

Minh Vy

Tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-tptn.jpg

Sáng ngày 14-9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 cho các thành viên Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn Thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính phường, xã; công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, các phường, xã.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Hùng Tấn – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh thông tin về các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về sáng kiến cải cách hành chính, các sáng kiến nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; phân biệt, nhận diện sáng kiến cải cách hành chính với những sáng kiến trong lĩnh vực khác, các bước quy trình để công nhận sáng kiến cải cách hành chính, một số vấn đề cần lưu ý đối với sáng kiến cải cách hành chính …nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của địa phương, của tỉnh.

Đồng thời, triển khai về chấm điểm đánh giá giải quyết thủ tục hành chính gồm: các chỉ số đánh giá cải cách hành chính và hướng dẫn cách tính điểm các chỉ số; điểm mới trong rà soát thủ tục hành chính năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đặt các câu hỏi tìm hiểu về đánh giá thủ tục hành chính như các chỉ số đánh giá, việc thực hiện phiếu đánh giá,… và được trả lời, hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính như: qui trình Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính tại Tây Ninh; hướng dẫn sử dụng Cổng hành chính công Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; tra cứu và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh;… để nắm vững và triển khai thực hiện, tuyên truyền đến nhân dân, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Quế Hương

Tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò DầuTuyên truyền CCHCTập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò Dầu/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-gd.jpg

Sáng 15.9, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Gò Dầu.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có trên 50 cán bộ, công chức, viên chức của tổ kiểm soát TTHC; Công chức trực tiếp phụ trách CCHC và kiểm soát TTHC các phòng chuyên môn có TTHC; Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh giới thiệu, hướng dẫn những nội dung chủ yếu, gồm: Về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC; hướng dẫn cách thức đăng ký các sáng kiến về cải cách hành chính để được tỉnh công nhận, cách thức triển khai để được công nhận sáng kiến, cách thức để nhận diện, nhận biết được sáng kiến về CCHC; hướng dẫn cách thức đánh giá Bộ phận Một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 800/QĐ-UBND; về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Gò Dầu, góp phần tổ chức thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Minh Vy

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1992/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành
UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Minh Vy

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ TTHC đã công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Minh Vy

Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 Tuyên truyền CCHCRà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2096/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích là rà soát các thủ tục, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để nâng lên thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC khi có nhu cầu, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung thực hiện là tiến hành rà soát và báo cáo cụ thể số lượng TTHC đang triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, qua mạng xã hội Zalo, 4 tại chỗ và thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện qua mạng xã hội Zalo của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện 4 tại chỗ của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì việc rà soát và báo cáo theo yêu cầu của kế hoạch này đối với toàn bộ TTHC của ngành tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (tỉnh, huyện, xã). Đối với TTHC của cấp huyện, cấp xã khi rà soát phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan ở cấp huyện, cấp xã, trước khi báo cáo UBND tỉnh theo đúng kế hoạch này. Đề xuất phương án để tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Đối với danh mục tên TTHC các cơ quan đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì khi giải trình đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh nêu thêm việc tham khảo với các tỉnh, thành phố trên cả nước xem các TTHC này thì các tỉnh thực hiện dịch vụ công ở mức độ mấy và các Bộ ngành Trung ương đã công bố như thế nào. Nghiêm túc thực hiện tất cả các nội dung được UBND tỉnh giao thực hiện tại Kế hoạch này, trong quá trình triển khai nếu có gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp toàn bộ danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh gửi về, tiến hành thẩm định, cho ý kiến, đề xuất cụ thể đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện theo lịch và thời gian làm việc cụ thể kế hoạch này và phát hành giấy mời, mời các cơ quan liên quan dự họp thống nhất và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Dự thảo quyết định công bố tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh công bố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và cho ý kiến đề xuất cuối cùng đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  Chủ trì, đề xuất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cử đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn tham dự đầy đủ các cuộc họp liên quan theo thành phần mời của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc cho ý kiến đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã khi các sở, ban, ngành tỉnh gửi lấy ý kiến đối với tên danh mục TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo tên TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.

Minh Vy

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020Tuyên truyền CCHCTổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2097/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là phổ biến, quán triệt những điểm mới quy định pháp luật liên quan đến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung tập huấn, gồm 10 chuyên đề: Chuyên đề về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...Chuyên đề về hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Chuyên đề về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…Chuyên đề về giới thiệu tổng quan về quyết định của UBND tỉnh quy định xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, hướng dẫn cách chấm điểm xác định chỉ số CCHC đối với một số nội dung cơ bản về TTHC, tuyên truyền CCHC, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến công tác CCHC…là chủ yếu.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm: Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn bài giảng, tài liệu tập huấn; in ấn và phát tài liệu cho lớp tập huấn, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn và chủ trì toàn bộ nội dung kế hoạch này. Phân công báo cáo viên là công chức của Trung tâm Hành chính công – Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình bày các nội dung, chuyên đề. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức để quản lý, hỗ trợ tham dự lớp tập huấn. Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp phát bảo đảm cho Hội nghị tập huấn. Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị liên quan sau khi lựa chọn được thời gian cụ thể để tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn.

Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thẩm định và cấp kinh phí phục vụ cho Hội nghị tập huấn.

Ngoài ra, các cơ quan, địa phương tham dự tập huấn có trách nhiệm, cử công chức tham gia lớp tập huấn đầy đủ theo từng đối tượng cụ thể và mỗi đơn vị mang theo ít nhất 01 máy tính xách tay để phục vụ học tập. Sau đợt tập huấn triển khai, tập huấn lại cho cán bộ, công chức của các cơ quan, địa phương.

Minh Vy

Hơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020Cuộc thi tìm hiểu CCHCTinHơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020/PublishingImages/2020/cuocthi.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC trong CBCCVC trên địa bàn tỉnh năm 2020 và chính thức phát động cuộc thi từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Theo thống kê của Ban Tổ chức cuộc thi cho thấy tính từ ngày 01.8 đến 16 giờ ngày 25.8 có 15.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020.

28/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Trang thông tin điện tử chính thức của cuộc thi)

 

Theo thể lệ cuộc thi mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút. Người dự thi được phép thi tối đa (03 lần), công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong 3 lần thi. Theo thống kê từ ban tổ chức cuộc thi cho thấy cơ quan có số lượng CBCCVC tham gia nhiều nhất tính đến thời điểm thống kê ở cấp tỉnh là Sở Giáo dục và Đào tạo với 946 lượt tham gia, ở cấp huyện là huyện Gò Dầu với 3761 lượt tham gia.

Mục tiêu của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVC về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị nơi công tác. Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong CBCCVC phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, TTHC, giúp CBCCVC nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhau.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng như sau: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba với cơ cấu tiền thưởng lần lượt là 10.000.000 đồng/giải, 7.000.000 đồng/giải, 5.000.000 đồng/giải. Ngoài ra còn có 03 giải khuyến khích và 03 giải phụ. Tổ chức đạt giải được tặng tiền thưởng và kèm theo bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành Chung

Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây NinhCải cách TTHC; Kế hoạch CCHCCông bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 1753/QĐ-UBND Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

28/08/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Tổng số quy trình điện tử được công bố lần này của ngành Tài chính là 50 quy trình thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh: 34 quy trình thủ tục hành chính và cấp huyện là 16 quy trình thủ tục hành chính.

Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. 

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thành Chung

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật Tuyên truyền CCHCTạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/8/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành thông báo số 6196/TB-VP về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân (CCCD) ngày thứ bảy, chủ nhật tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

27/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo Công an tỉnh, do Bộ Công an đang thực hiện dự án cấp CCCD có gắn chip (dự kiến triển khai từ tháng 11.2020) nhằm giảm chi phí cho công dân khi chuyển từ Chứng minh nhân dân và thẻ CCCD đang sử dụng sang thẻ CCCD có gắn chip nên sẽ tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả CCCD vào ngày thứ bảy, chủ nhật tại Trung tâm Hành chính công, kể từ ngày 1.9 (Các ngày còn lại trong tuần vẫn tiếp nhận và trả kết quả CCCD theo quy định).

Được biết trước đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến CCCD, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận và trả kết quả CCCD tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thời gian thực hiện từ ngày 25.7.2020 đến 15.10.2020.

Minh Vy

Điều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC tỉnh Tây Ninh năm 2020Cuộc thi tìm hiểu CCHCĐiều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020/cuocthi.jpg

Theo đó, ngày 30/7/2020, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính ban hành Thể lệ số 5373/TL-BTC về Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC năm 2020. Trong thời gian diễn ra Hội thi, căn cứ đánh giá tình hình tham dự và ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia thi, Ban Tổ chức Hội thi điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thể lệ Hội thi, cụ thể như sau:

Thời gian dự thi cho cả 2 nội dung thi kiến thức chung và thi tuyên truyền: Thời gian thi: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020. Thời gian thi điều chỉnh: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Về cách dự thi và tính điểm:

27/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

 

STTThể lệ số 5373/TL-BTCĐiều chỉnh, bổ sung
1Mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút.Mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút. Người dự thi được phép thi tối đa (03 lần), công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong 3 lần thi.
2

Căn cứ số người dự thi có số câu trả lời đúng 100%/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương (tính trên tổng số biên chế hiện có đến 31/12/2019):

+ Đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ Đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ Đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ Dưới 50%               : 0 điểm.

Căn cứ số người dự thi có kết quả trả lời đúng từ 25 câu trở lên/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương theo số lượng thông báo kèm:

+ Đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ Đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ Đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ Dưới 50%               : 0 điểm.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung một số nội dung trong phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến: Phần đăng ký: Bổ sung thêm trường thông tin về đơn vị công tác. Phần thi của từng cá nhân: Bổ sung đồng hồ đếm ngược thời gian thi. Hiển thị kết quả sau mỗi lần thi gồm:

Kết quả thi: số câu đúng, sai. Đáp án của các câu trả lời sai. Số lần thi, kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất. Phần thống kê kết quả:  Thống kê theo sở, ngành và theo cấp huyện. Thống kê số lượt dự thi, số người thi có kết quả đúng từ 25 câu trở lên, tổng số biên chế và tỉ lệ tính điểm.

Minh Vy

UBND thị xã Hòa Thành trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTinUBND thị xã Hòa Thành trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh /PublishingImages/ttchcht.jpg

Chiều ngày 20.8, Đoàn công tác của UBND thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh do ông Trương Văn Hoàn, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng tập thể công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

21/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

ttchcht.jpg

(Ảnh: Quang cảnh của buổi làm việc với Đoàn công tác UBND thị xã Hòa Thành)

 

Tại buổi làm việc ông Trương Văn Hoàn -Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành chia sẻ với mong muốn học tập, trao đổi kinh nghiệm về quá triển khai, cách thức bố trí các quầy, bố trí nhân sự, cách lắp đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT, hệ thống Camera giám sát, hệ thống máy tính bảng phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC…Đặc biệt là việc thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường thuộc UBND thành phố Tây Ninh vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hiện đang mang lại hiệu quả cao, được cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân đánh giá rất cao trong việc triển khai thực hiện thí điểm thời gian vừa qua rất mong lãnh đạo Trung tâm chia sẻ nhiều về các vấn đề trên. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND thị xã Hòa Thành cũng nêu các câu hỏi liên quan đến việc triển khai Bộ phận Một cửa cấp huyện, như: Tiếp nhận hồ sơ thông qua bưu chính công ích, thu hộ phí, lệ phí thì việc ký kết với bưu điện, ngân hàng thì như thế nào, bố trí phòng xử lý tình huống nóng thì bố trí ở đâu cho hợp lý, bố trí bao nhiêu quầy cho Bộ phận Một của cấp huyện, diện tích các quầy là khoảng bao nhiêu, việc một công chức tiếp nhận cùng một lúc nhiều lĩnh vực thì việc tập huấn thế nào để cho công chức đó biết các lĩnh vực không thuộc ngành mình…

Chia sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm hành chính công tỉnh đã từng bước ổn định; Trung tâm được đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh. Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Tại Trung tâm đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít. Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, hiện nay tại Trung tâm đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 15/01/2020. Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ đề nghị UBND thị xã Hòa Thành nên nghiên cứu và áp dụng đối với mô hình này cho Bộ phận Một cửa của thị xã. Đối với các hệ thống phần mềm thì đề nghị khi triển khai cần lưu ý phải sử dụng hệ thống chung của tỉnh đã triển khai, nếu sử dụng các hệ thống khác thì phải có kết nối và hệ thống phải đảm bảo theo đúng quy định của tỉnh. Đối với việc bố trí nhân sự làm việc một công chức có thể tiếp nhận nhiều lĩnh vực kinh nghiệm cho thấy đối với việc này cần phải đào tạo, tập huấn trước khi bố trí, lưu ý cần chú trọng đào tạo về các kỹ năng cần thiết cho công chức này, như tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng dụng, sử dụng các phần mềm, kỹ năng 5S…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm cũng giải đáp một số thắc mắc, nêu ra một số kinh nghiệm thực tế, lưu ý một số vấn đề chính và đoàn công tác UBND thị xã Hòa Thành cũng trực tiếp đi tham quan, trao đổi về cách bố trí các quầy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống các phần mềm ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh… Ông Trương Văn Hoàn -Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành thay mặt đoàn công tác cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho thị xã Hòa Thành; thị xã Hòa Thành xin tiếp thu toàn bộ các chia sẻ của trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể của thị xã trong thời gian tới tốt hơn. Nếu tiếp tục gặp khó khăn mong lãnh đạo Trung tâm tiếp tục hỗ trợ cho thị xã Hòa Thành trong quá trình, triển khai thực hiện.

Thành Chung

Thủ tục làm căn cước công dânCải cách TTHCTinThủ tục làm căn cước công dân/PublishingImages/CCCD.png

​Thủ tục làm căn cước công dân

12/08/2020 6:00 CHNoĐã ban hành
 


Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhTrung tâm hành chính côngTinTrung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/tvc-hcc-tinh.jpg

​Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chínhKế hoạch CCHCTinKế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính/PublishingImages/KehoachCCHC.png

​Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành
 


Trung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoảnTrung tâm hành chính côngTinTrung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoản/PublishingImages/DangKyTaiKhoan.png

​Trung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoản

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTinCông bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 6/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1695/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tư pháp được công bố lần này là 08 thủ tục hành chính (trong đó: 04 TTHC công bố sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC công bố bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ).

 

Thành Chung

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 5/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1687/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Sở Tư pháp có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tư pháp được công bố lần này là 66 thủ tục hành chính cấp tỉnh: 24 thủ tục (trong đó: 02 TTHC mới ban hành, 08 TTHC sửa đổi, bổ sung và 14 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ); cấp huyện 42 thủ tục (trong đó: 02 TTHC mới ban hành, 37 TTHC sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ).

Thành Chung

Cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tây Ninh chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vựcTuyên truyền CCHCTinCải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tây Ninh chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực/PublishingImages/2020/8-2020/ttcch-2011-2020-1.png

Đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ…là những ưu tiên hàng đầu, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và đây cũng là điểm nhấn quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm thực hiện trong thời gian vừa qua, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

(Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công)

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC hàng năm, các Quy chế phối hợp trong triển khai giải quyết TTHC, công bố công khai TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cũng như kiện toàn lại bộ máy hoạt động và đầu mối kiểm soát TTHC, nhằm từng bước chuẩn hóa, rà soát, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân biết, thực hiện TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC.

Thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC tại các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và chủ động quyết định việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình…

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, chuyển và xử lý dứt điểm các phản ánh về quy định hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, tư pháp, chứng thực, xây dựng… Những trường hợp chậm giải quyết đều bị nhắc nhở, đôn đốc kịp thời. Bên cạnh xử lý bằng văn bản, nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân, được chủ động xử lý nhanh thông qua đường dây nóng kết nối với người làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan. Người đứng đầu cơ quan giải quyết ngay nhiều phản ánh về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết phản ánh và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh đã kiện toàn và thành lập xong Bộ phận Một cửa tại 09/09 UBND cấp huyện và 94/94 UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết của toàn tỉnh cho thấy, tính đến nay, toàn tỉnh đã kéo giảm được tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 7,807% xuống còn 5,213% của năm 2019. Đồng thời, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh vào tháng 10/2017, chính thức hoạt động từ ngày 15/3/2018. Hiện nay, Trung tâm tiếp tục được quan tâm và hoạt động rất hiệu quả, tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả, tỉnh đã triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít (Kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn năm 2018 là 5,046%. Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm chỉ còn 1,614%). Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đồng thời, tại Trung tâm hiện nay đã triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhiều lĩnh vực.

Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả bước đầu thực hiện như sau: Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 924 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 136  TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 48  TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng lên mỗi năm. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đặt một quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí. Ngoài ra, đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, tài liệu về TTHC từ Trung tâm Hành chính công tỉnh đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại để tạo điều kiện nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tỉnh đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích (Thực hiện từ 11/2019). Đối với cấp xã thì tháng 9/2019 đã chuyển giao Bộ phận Một cửa xã Long Thành Nam thuộc thị xã Hòa Thành và UBND xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành sang bưu điện cấp xã. Sắp tới, tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình này tại huyện Trảng Bàng. Đối với cấp xã tỉnh chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ động thí điểm chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp xã sang Bưu điện cấp xã.


(Ảnh: Nhiều hoạt động tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công)

 

Hiện nay, tỉnh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung và cập nhật đầy đủ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã (1.904 TTHC) và cập nhật trình tự thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Đây là hệ thống phục vụ cho đội ngũ CBCCVC tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, đã triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về TTHC cần thực hiện, tra cứu tình trạng giải quyết TTHC từng đơn vị trên địa bàn tỉnh, tra cứu trạng thái giải quyết TTHC và nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.904 thủ tục), trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện, như: Tỉnh đã triển khai thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 09/09 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 94/94 xã/phường/thị trấn; Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí thông qua hệ thống bưu điện; Thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cử công chức ngành Thuế tham gia Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện… giúp cho người dân chỉ đến một nơi duy nhất, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Các giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, được người dân rất hài lòng, đánh giá cao.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). Điều này, chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trần Thị Bé Nhi

Nhìn lại 10 năm thực hiện công tác CCHC của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020: Nhiều kết quả đáng ghi nhậnTuyên truyền CCHCTinNhìn lại 10 năm thực hiện công tác CCHC của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020: Nhiều kết quả đáng ghi nhận/PublishingImages/tthcc1.png

​Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận, tạo nền tảng trong xây dựng chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

05/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

tthcc2.png

(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 – những kết quả nổi bật

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 10 năm qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Các cấp, các ngành luôn xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương luôn được đặt lên hàng đầu… Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo, công cụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức thường xuyên với nội dung đa dạng, phong phú, thông qua các kênh thông tin khác nhau, như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, băng rôn, tờ rơi, pano, áp phích... đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức triển khai công tác CCHC gắn với điều kiện và tình hình thực tế địa phương. Điểm nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…Bên cạnh đó, là việc thí điểm nhiều mô hình như: Chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã sang Bưu điện cấp huyện, cấp xã; Chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thí điểm triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện…đã có những giải pháp, sáng tạo, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Tỉnh đã hoàn thành việc công bố toàn bộ danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.904 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC.

Đối với công tác cải cách TTHC khi xác định chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ, theo kết quả công bố Chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm thì Chỉ số thành phần về công tác cải cách TTHC từ năm 2011-2019 của Tây Ninh luôn được Bộ Nội vụ công bố và Văn phòng Chính phủ đánh giá cao (Tây Ninh luôn đạt trên 90% của điểm tối đa theo quy định) trong xác định Chỉ số CCHC. Ngoài ra, tính đến nay tỉnh đã trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 09/09 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 94/94 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Theo đó, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được giám sát tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhằm giám sát toàn bộ quá trình hoạt động, thực hiện của Bộ phận Một cửa các cấp, đồng thời đây là cơ sở quan trọng giúp cho tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là công tác CCHC trong thời gian tới.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Hệ thống đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh. Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng được triển khai cho 100% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã và được thực hiện ký số trên 07 loại văn bản quy định (Công văn, Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Giấy mời, Lịch công tác, Văn bản sao gửi) để luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cả tỉnh đã thực hiện thành công, đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho trong việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30 của Chính phủ). Sau khi Đề án 30 kết thúc, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo nên công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện quyết liệt, liên tục được Thủ tướng Chính phủ biểu dương trong các năm 2011, 2012. Tỉnh đã thành lập và kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong công tác CCHC, UBND tỉnh đã ban hành những văn bản phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình cụ thể của tỉnh trên cơ sở hệ thống pháp luật và những quy định của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ và khả thi, ban hành các chính sách phù hợp, đúng chủ trương, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế để pháp luật đi vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách TTHC luôn được tỉnh chú trọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận cho 53 TTHC (cấp tỉnh: 50, cấp huyện 01, cấp xã 02). Với cách thực hiện này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng, truy cập vào Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo. Chọn chức năng quan tâm, tìm đến loại TTHC mà mình cần thực hiện. Dùng chức năng chụp ảnh chụp lại các thành phần hồ sơ bản chính của mình gửi đến cơ quan giải quyết TTHC. Khi có kết quả, hệ thống sẽ tự động nhắn tin trên mạng xã hội Zalo để cá nhân/tổ chức đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nhận theo địa chỉ đã khai báo trước đó. Người dân không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ như trước đây nữa. Ngoài chức năng trên, thông qua Cổng Hành chính công tỉnh trên ứng dụng Zalo, người dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo. Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác CCHC của tỉnh.

 tthcc1.png

(Ảnh: Các hình thức tuyên truyền thông qua băng rôn, tranh ảnh...tại Trung tâm HCC tỉnh)

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã làm tốt công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nên hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). Điều này, chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, huyện, thị, thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch về CCHC hàng năm của tỉnh; việc thực hiện thi đua các cụm, khối thi đua, các cơ quan, địa phương, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, lấy tiêu chí hoàn thành các nhiệm vụ CCHC để đánh giá và bình xét. Đồng thời, hiện nay, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đột phá quan trọng, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là là yếu tố góp phần vào thành công chung trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, tạo tiền đề để Tây Ninh tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả hơn trong thời gian tới.

Trần Thị Bé Nhi

Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinKết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/tthcc.png
​Thực hiện quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh thì sẽ thực hiện đánh giá đối với Bộ phận Một cửa của 17 sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công), 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.

05/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

tthcc.png

(Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được đánh giá thông qua 09 Chỉ số và đây là một trong những nội dung quan trọng để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Tại cấp tỉnh (Trung tâm Hành chính công) việc đánh giá giải quyết TTHC được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của công chức tại các quầy của Trung tâm. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện đánh giá thông qua phiếu khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức đến làm TTHC. Kết quả đánh giá được công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC. Đồng thời, kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với Bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công) và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy: Đối với cấp tỉnh có 13/17 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 04 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế. Đối với cấp huyện có 6/9 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành. Đối với cấp xã có 78/94 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 16 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: UBND xã Đồng Khởi thuộc huyện Châu Thành, UBND các xã: Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, An Bình, Trí Bình, Long Vĩnh thuộc huyện Châu Thành, UBND xã Tân Bình thuộc huyện Tân Biên, UBND các phường: 2, 4, Hiệp Ninh, Ninh Thạnh, Ninh Sơn, UBND xã Truông Mít thuộc huyện Dương Minh Châu.

Đối với đánh giá CBCCVC đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ theo các tiêu chí đánh giá quy định và được biết kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật CBCCVC trong thời gian tới.

                                      

            Thành Chung

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề caoTuyên truyền CCHCTinTheo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm tăng cường đối thoại với người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1762/KH-UBND về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với một số nội dung chủ yếu như sau:

04/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Về nội dung đối thoại trực tuyến, tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại trực tuyến: dự kiến tổ chức đối thoại trực tuyến trong 01 buổi sáng, thứ ba, ngày 18/8/2020. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Công Thương.

Sở Công Thương phối hợp các đơn vị xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến. Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, phân phối câu hỏi từ người dân và tổ chức trước, trong thời gian đối thoại; thống kê câu trả lời từ các đơn vị, bộ phận chuyên môn, thực hiện cập nhật lên các kênh thông tin sau khi có kết quả trả lời câu hỏi. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ đối thoại trực tuyến (bao gồm: hội trường, phông nền, đường truyền, thiết bị, hậu cần khác). Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ thuật trên trang Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, đảm bảo phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Báo Tây Ninh, Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh thông báo cho người dân và tổ chức về chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến.  Phối hợp thông báo chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan, Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh khi hoàn thành tổ chức đối thoại trực tuyến.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường phân công lãnh đạo, công chức có liên quan, phụ trách lĩnh vực An toàn thực phẩm tham gia đối thoại trực tuyến. Cử đầu mối phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức đối thoại trực tuyến. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan (dạng tập tin điện tử) để trả lời các câu hỏi đối thoại thuộc lĩnh vực phụ trách được kịp thời, nhanh chóng. Phối hợp tuyên truyền, đưa tin về chương trình đối thoại trực tuyến trên các kênh thông tin của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông cử đại diện tham dự đối thoại trực tuyến. Cử cán bộ hỗ trợ thiết lập Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, tư vấn các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị để đảm bảo chất lượng đối thoại trực tuyến.

Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp đăng tin tuyên truyền, giới thiệu chương trình đối thoại trực tuyến đến người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Minh Vy

Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1762/KH-UBND về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

04/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Về nội dung đối thoại trực tuyến, tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại trực tuyến: dự kiến tổ chức đối thoại trực tuyến trong 01 buổi sáng, thứ ba, ngày 18/8/2020. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Công Thương.

Sở Công Thương được giao chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, phân phối câu hỏi từ người dân và tổ chức trước, trong thời gian đối thoại; thống kê câu trả lời từ các đơn vị, bộ phận chuyên môn, thực hiện cập nhật lên các kênh thông tin sau khi có kết quả trả lời câu hỏi. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ thuật trên trang Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, đảm bảo phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Báo Tây Ninh, Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh thông báo cho người dân và tổ chức về chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến. Phối hợp thông báo chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan, Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh khi hoàn thành tổ chức đối thoại trực tuyến.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường được giao phân công lãnh đạo, công chức có liên quan, phụ trách lĩnh vực An toàn thực phẩm tham gia đối thoại trực tuyến. Cử đầu mối phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức đối thoại trực tuyến. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan (dạng tập tin điện tử) để trả lời các câu hỏi đối thoại thuộc lĩnh vực phụ trách được kịp thời, nhanh chóng. Phối hợp tuyên truyền, đưa tin về chương trình đối thoại trực tuyến trên các kênh thông tin của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao cử đại diện tham dự đối thoại trực tuyến. Cử cán bộ hỗ trợ thiết lập Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, tư vấn các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị để đảm bảo chất lượng đối thoại trực tuyến.

Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp đăng tin tuyên truyền, giới thiệu chương trình đối thoại trực tuyến đến người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thành Chung

Thể lệ Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Tuyên truyền CCHC; Cuộc thi tìm hiểu CCHCTinThể lệ Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/Lists/caicachhanhchinh/Tatca/cuoc%20thi%20CCHC.png

​Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

30/07/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Đối tượng không tham gia dự thi: thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký và các Tổ giúp việc, nhân viên phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến và công chức, viên chức, người lao động phục vụ cuộc thi.

Thi trắc nghiệm trực tuyến: https://caicachhanhchinh.tayninh.gov.vn, Nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Người dự thi điền đầy đủ, chính xác thông tin. Ban Tổ chức Hội thi không công nhận kết quả đối với người dự thi có thông tin đăng ký không chính xác. Mỗi người dự thi thực hiện bài thi với 30 câu hỏi, thời gian tối đa 15 phút. Thời gian Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Thi tuyên truyền: Nội dung về tuyên truyền về bộ phận 1 cửa các cấp và các thủ tục hành chính. Hình thức: Mỗi sở, ban, ngành tỉnh xây dựng ít nhất 1 clip hướng dẫn hoàn chỉnh về 01 (một) thủ tục hành chính (Mỗi clip 1 thủ tục). UBND cấp huyện xây dựng  ít nhất 1 clip giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp huyện hoặc cấp xã trực thuộc. Thời gian trước ngày 31/8/2020.

Cách tính điểm:

TT

Tiêu chí

Điểm tối đa

Các tính điểm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Thi trắc nghiệm online

30

Tỉ lệ người dự thi có câu trả lời đúng 100%/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương (tính trên tổng số biên chế hiện có đến 31/12/2019):

+ đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ dưới 50%               : 0 điểm.

2

Clip tuyên truyền

70

 

 

Số lượng clip dự thi

10

- 01 clip: 5 điểm

- Từ 02 clip trở lên: 10 điểm

 

Nội dung clip

30

- TTHC phát sinh nhiều hồ sơ (số lượng hồ sơ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2020, đứng từ thứ 1-5 trong số các TTHC của sở): 10 điểm

- TTHC có DVC mức độ 3,4: 10 điểm

- TTHC đã rà soát đơn giản hóa: 10 điểm

- Giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp huyện: 30 điểm

- Giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp xã: 10 điểm/ clip

 

Chất lượng clip

30

Thời gian:

+ Từ 05 phút trở xuống: 10  điểm

+ Trên 05 phút: 05 điểm

Đầy đủ nội dung: 10 điểm

Chất lượng hình ảnh, âm thanh,… : 10 điểm

 

Tài liệu tham khảo Hội thi Cải cách hành chính năm 2020 xem chi tiết tại đây 5373 vp.signed.pdf.

Triển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTriển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020/6-2020/img-minhhoadvc.png

Thực hiện Công văn số 3170/VPCP-KSTT ngày 21/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tây Ninh là 1 trong 5 tỉnh được Văn phòng Chính phủ chọn thực hiện thí điểm triển khai việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

28/07/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Ảnh minh họa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được quy trình, cách thức của việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, đẩy mạnh việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1635/UBND-HCC yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu, rộng dưới nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quy trình, cách thức triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và sử dụng được toàn bộ quy trình thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện quy trình triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc rà soát kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đang gây khó khăn, rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Triển khai mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh giao Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội biết được toàn bộ quy trình hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đẩy mạnh việc giới thiệu về Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Quy trình hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Phi Phụng

Người dân nắm thông tin nhanh khi làm căn cước công dân ngày thứ Bảy và Chủ nhật.Tuyên truyền CCHCTinNgười dân nắm thông tin nhanh khi làm căn cước công dân ngày thứ Bảy và Chủ nhật./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân ngày Thứ Bảy và Chủ nhật, 6 giờ 30 sáng ngày 25/7/2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã mở cửa để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân cho người dân, tổ chức, nhận được tín hiệu tích cực từ người dân khi đến làm thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân

28/07/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Chị Ngô Thị Kim Nhựt nhà ở Phường 1, Thành phố Tây Ninh cho hay: “các ngày thường trong tuần tôi bận đi làm không có thời gian để đi đổi lại CMND của mình, tôi có theo dõi Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh và được biết Trung tâm Hành chính công tổ chức cấp căn cước công dân ngày thứ Bảy và Chủ nhật bắt đầu từ 25/7/2020 đến 15/10/2020, sáng ra tôi vội đến Trung tâm ngay để kịp làm, chị Ngô Thị Kim Nhựt còn cho hay cán bộ, công chức tiếp nhận căn cước công dân rất vui vẻ, nhiệt tình giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho chị.”

Ngày đầu tiên, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận được 50 lượt đến làm thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân, đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc tổ chức thực hiện các TTHC vào thứ Bảy, Chủ Nhật phần nào đã đáp ứng nhu cầu và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức.  

                                                                                            

                                                                                              Đỗ Duy Linh

Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 25/7/2020 đến 15/10/2020Tuyên truyền CCHCTinTăng cường tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 25/7/2020 đến 15/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân, xác nhận số CMND tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tổng đài: 0276.3922.009) vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25/7/2020 đến 15/10/2020.

22/07/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Phòng PC06 - Công an tỉnh cử nhân sự thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân, xác nhận số CMND tại Trung tâm Hành chính công vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật đúng thời gian quy định, đảm bảo giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời cho người dân, tổ chức. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công) phối hợp tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân, xác nhận số CMND tại Trung tâm Hành chính công vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật qua Báo, Đài, Cổng Hành chính công tỉnh, các kênh thông tin…để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt thông tin đến Trung tâm Hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính.

                                                                                             Đỗ Duy Linh

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020Kế hoạch CCHCTinKế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1422/KH-UBND, ngày 02/7/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

03/07/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà trọng tâm là kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước (ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước); việc thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần Đoàn Kiểm tra bao gồm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính. Thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành là đầu mối tham mưu trực tiếp công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 27 UBND cấp xã (mỗi huyện, thành phố chọn 03 đơn vị hành chính cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thời gian thực hiện kiểm tra dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra chi tiết, cụ thể kèm theo. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh. Đồng thời, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

Minh Châu

Phân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và chỉ số ICT index: Tây Ninh tăng điểm các chỉ sốChỉ số CCHC cấp tỉnhTinPhân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và chỉ số ICT index: Tây Ninh tăng điểm các chỉ số/PublishingImages/2020/6-2020/papi.jpg

​Chiều ngày 30/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - Truyền thông Việt Nam (ICT index) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

01/07/2020 10:00 CHNoĐã ban hành

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2019, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chỉ số PCI trong năm 2020; Lãnh đạo Sở Nội vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019 và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI 2020 của tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông tin Kết quả xếp hạng và phân tích điểm số các tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index và Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Tây Ninh và đề xuất khắc phục hạn chế, cải thiện điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh Tây Ninh trong những năm tới; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phân tích các tiêu chí thành phần của Chỉ số ICT INDEX Tỉnh Tây Ninh năm 2019, đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số này.

Theo kết quả báo cáo, năm 2019, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh giảm 01 bậc so với năm 2018 (năm 2019: hạng 15, năm 2018: hạng 14). Tuy nhiên, điểm số PCI của năm 2019 tăng so với năm 2018 và đứng vào nhóm điều hành tốt.


Đồng chí Kiều Công Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin kết quả chỉ số PCI năm 2019

Kết quả chỉ số PAPI 2019 của tỉnh Tây Ninh có tổng số điểm 42.38 (điểm cao nhất là 46.74), đứng vị trí thứ 16/16 tỉnh thuộc nhóm có điểm trung bình thấp. Trong đó có 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình cao (gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công); 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình thấp (gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử) và 02 nội dung thuộc nhóm có điểm thấp nhất (gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở;Trách nhiệm giải trình với người dân).


Đồng chí Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019

Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của tỉnh Tây Ninh đạt 80,05 điểm, xếp thứ hạng 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 5,24 điểm và tăng 04 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 74,81 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành). So với 07 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh ở vị trí khá thấp. Chỉ số SIPAS của tỉnh Tây Ninh đạt 83,45% và tăng 2,21% so với năm 2018 (năm 2018 đạt 81,24%); tuy nhiên vẫn thấp hơn giá trị trung vị của cả nước (84,45%).


Đồng chí Trương Văn Hùng – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông tin Kết quả xếp hạng và phân tích điểm số các tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index và Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Tây Ninh

Riêng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh, ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ cơ quan nhà nước năm 2019 xếp hạng 12 (Năm 2018 xếp hạng thứ 31); Dịch vụ công trực tuyến năm 2019 xếp hạng 36 (Năm 2018 xếp hạng 45). Chỉ số ICT của Tây Ninh được xếp hạng thứ 25 trong cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành có nhiều ý kiến đóng góp về chỉ số và phân tích các hạn chế, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện các chỉ số cho tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thống nhất các giải pháp đề ra nhằm nâng cao các chỉ số trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện điểm số của các chỉ số và đẩy mạnh cải cách hành chính tại mỗi ngành, mỗi địa phương.

Minh Hằng

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1356/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 34 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 16 thủ tục hành chính (Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC xem file đính kèm).

01/07/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ, xây dựng và chuyển thành quy trình điện tử TTHC cập nhật lên Hệ thống một cửa tập trung. Niêm yết công khai TTHC tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng bộ trạng thái hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1924/UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Minh Châu

1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.