Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Cải Cách hành chính
 
​Ngày 15/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1515/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp ...
 
​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây ...
 
​Nhằm triển khai thực hiện công văn số 2061/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương ...
 
​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1465/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh ...
 
​Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ...
 
​Để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính(TTHC) và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dưới đây là 09 câu hỏi ...
 
​Được đánh giá bởi những cơ quan độc lập, có thẩm quyền, có uy tín và tin cậy, các chỉ số phản ánh nền hành chính của các địa phương như PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… đã góp phần đáng kể ...
 
​Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, để hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo:
 
​Hiện nay, việc đánh giá nền hành chính của một địa phương, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021Tuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021, bao gồm: Cấp tỉnh là 09 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 05 thủ tục hành chính và Cấp xã 03 thủ tục hành chính. 

08/09/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc xây dựng và cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, công khai và giải quyết các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cập nhật lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Đồng thời, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

PP


Rà soát phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinRà soát phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề án phân cấp của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 1104/TTg-KSTT. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công việc như sau:

31/08/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành tỉnh được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được phân cấp cho sở, ban, ngành và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của sở, ban, ngành cần phân cấp cho UBND cấp huyện (nếu có).

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện cần được phân cấp cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện cần phân cấp cho UBND cấp xã (nếu có).

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện rà soát phân cấp TTHC theo nội dung tại Khoản 1, 2 nêu trên phải nêu cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối với từng thủ tục hành chính; tên điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi và nội dung dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại;... theo mẫu (Phụ lục kèm theo văn bản này) gửi về Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh trước ngày 30/9/2021 để Văn phòng tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phi Phụng


Tây Ninh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trúTuyên truyền CCHCTây Ninh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú/PublishingImages/2021/07-08_2021/pmqlcutru.png

​Thời gian qua, Công an Tây Ninh đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính online, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

17/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành


Giao diện Cổng dịch vị công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh cho biết đến nay, toàn tỉnh đã nhận được 41 hồ sơ đăng ký thường trú, 33 hồ sơ tạm trú, 282 hồ sơ lưu trú và 48 hồ sở tạm vắng trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú quốc gia.

Trong khoảng thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi công dân, cơ sở lưu trú có nhu cầu thực hiện các thủ tục về cư trú như là đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng… chỉ cần sử dụng điện thoại, máy tính có chức năng kết nối Internet, truy cập vào địa chỉ:  https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn Và thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn;

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công;

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến;

 Bước 4: Theo dõi kết quả;

Bước 5: Nhận kết quả.

Với những thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet, hồ sơ đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký trực tuyến qua dịch vụ công, giúp người dân không phải đến trụ sở Công an, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.


Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trungTuyên truyền CCHCThực hiện rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ðiển hình một số thủ tục hành chính như: gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu, trong phạm vi địa phương, thủ tục giám định tư pháp, thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam…

17/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Vừa qua, UBND tỉnh có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Kết quả có 773 TTHC trong 3 năm gần nhất, không phát sinh hồ sơ. Ðiển hình một số TTHC như: gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu, trong phạm vi địa phương, thủ tục giám định tư pháp, thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; thủ tục cho phép họp báo nước ngoài; thủ tục đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương…

Theo Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh (VPUBND tỉnh), kết quả rà soát này là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để địa phương kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương xem xét lại các thủ tục này, nếu không thật sự cần thiết có thể đưa ra khỏi danh mục Bộ TTHC của địa phương.

Ðồng thời, với các TTHC này, tỉnh sẽ không thực hiện việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và không tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và nâng cấp trang thiết bị hệ thống đối với Cổng dịch vụ công về TTHC.

Phi Phụng


Giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lúc dịch bệnhTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTinGiải quyết hiệu quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lúc dịch bệnh/PublishingImages/2021/07-08_2021/nhanvien.jpg

​Thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những hình thức phục vụ người dân đang được tỉnh đẩy mạnh. Qua thực tế cho thấy, dịch vụ này đang ngày càng có những tiện ích và hiệu quả, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

28/07/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Không cần phải đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC các cấp, người dân vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và chính xác. Đó là một trong những tiện ích mà dịch vụ bưu chính công ích mang lại.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi, một người dân ở thành phố Tây Ninh đã trải nghiệm dịch vụ này cho biết: "Trước đây, khi làm các TTHC, tôi phải tới làm, rồi phải tới để nhận kết quả, rất mất thời gian và mất công. Bây giờ, khi sử dụng dịch vụ bưu chính, tôi thấy rất tiện lợi. Bưu điện sẽ giao đến tận nhà, tôi không mất công phải đi tới, đi lui nhiều lần, tiện lắm. Chi phí thì cũng rẻ, nên tôi thấy dịch vụ này trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay là rất thuận tiện cho người dân. Hơn nữa, tôi rất là hài lòng về thái độ phục vụ của bưu tá".


Nhân viên bưu điện trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (ảnh XV) 

Sau khi tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các bộ phận có liên quan, các nhân viên của Bưu điện sẽ nhanh chóng thực hiện các quy trình chuyển phát. Việc chuyển phát kết quả thủ tục hành chính cho người dân được các nhân viên bưu tá thực hiện đều đặn hàng ngày, với nhiều khung giờ khác nhau. Nhờ vậy, đã góp phần đảm bảo tính nhanh chóng, an toàn cho các bưu phẩm trả kết quả.

Trong quá trình triển khai dịch vụ, hiểu rõ bưu phẩm chuyển phát là những giấy tờ quan trọng và tính bảo mật cao nên Bưu điện tỉnh đã xây dựng quy trình dịch vụ chặt chẽ tại các công đoạn chuyển phát đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Anh Trần Hữu Phát - Nhân viên Bưu điện thành phố Tây Ninh cho biết, anh luôn cố gắng chuyển hồ sơ đến với người dân một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Trong giai đoạn Covid-19 này, số lượng hồ sơ tăng rất nhiều, nên nhân viên cũng phải cố gắng làm việc hết công suất để giao hồ sơ cho người dân đúng thời gian. Đồng thời, cũng phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 2 quầy dịch vụ của ngành Bưu điện để giới thiệu, cung cấp đến các cá nhân, tổ chức dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Ngoài ra, ngành Bưu điện còn triển khai dịch vụ thu hộ các loại phí, lệ phí, thuế… phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Qua những năm triển khai, số lượng tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng tăng. Nếu như năm 2019, bưu điện chỉ thực hiện được hơn 18 ngàn hồ sơ, thì sang năm 2020, số lượng thực hiện được đã tăng hơn gấp đôi, vào khoảng hơn 36 ngàn hồ sơ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng này đã đạt trên 63 ngàn hồ sơ, gấp đôi so với cả năm 2020. Hơn nữa, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được phát thành công đến địa chỉ người nhận, không xảy ra tình trạng chậm gửi, thất lạc, hư hỏng ảnh hưởng đến nội dung hồ sơ.

Những con số này đã khẳng định hiệu quả, sự tiện ích và lòng tin của người dân dành cho dịch vụ bưu chính công ích, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi các lệnh giãn cách xã hội được áp dụng.

Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết thêm: "Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang cần tránh tập trung đông người. Khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, người dân sẽ không phải đến với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để nộp và nhận kết quả hồ sơ, do đó, sẽ giảm được nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài vấn đề phòng, chống dịch, nó còn giúp người dân đỡ tốn chi phí và thời gian khi giải quyết thủ tục".

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông tin, trong thời gian tới, Bưu điện Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo, cũng như các giải pháp của Chính phủ, của Tổng Công ty Bưu điện và của UBND tỉnh về tăng cường, phát triển dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Bưu điện Tây Ninh cũng hướng dẫn người dân sử dụng tổng đài 1900 561 563 để tiếp nhận, thu gom và trả kết quả hồ sơ tại nhà, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ qua bưu điện để hạn chế tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

QN


Giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hộiTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTinGiải quyết thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hội/PublishingImages/2021/07-08_2021/gqtthc.jpg

​Từ ngày 18/7, khi cả tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh cũng tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính (TTHC).

27/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

​Thay vào đó, việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn); Cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn); Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội zalo và ứng dụng Tây Ninh Smart; hoặc nộp TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Các cán bộ, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh luôn túc trực 100% để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân

Dù không trực tiếp nhận hồ sơ, nhưng 100% cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trực tại cơ quan để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy định cho tổ chức, cá nhân. Qua thống kê cho thấy, đa số các hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, công thương, đất đai…

Đồng chí Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, theo chương trình Cải cách hành chính của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chuẩn bị sẵn các hạ tầng kĩ thuật, do đó, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cũng không gặp vướng mắc trong xử lý TTHC cho người dân trong tỉnh.

Từ ngày 18/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã xử lý 1.271 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 577 hồ sơ (qua dịch vụ bưu chính công ích  202 hồ sơ, qua trực tuyến 375 hồ sơ); trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 694 hồ sơ. “So với cùng kỳ thì con số này tăng lên 40%, cho thấy, đối với việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn, Trung tâm vẫn đảm bảo việc xử lý TTHC cho nhân dân”- đồng chí Trương Văn Hùng thông tin.   

Đồng chí Trương Văn Hùng chia sẻ thêm, Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn sẵn sàng để thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Do đó, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà, nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, vừa mang lại hiệu quả cho người dân, vừa không phải tốn chi phí, đi lại, cũng không phải chờ đợi.

XV


Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030Tuyên truyền CCHCTinChính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2030 tiếp tục tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

20/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Tiếp  tục hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đến năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính Nhà nước; phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến năm 2025, hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Đến năm 2030, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. Tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.... Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tối thiểu 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Cải cách tài chính công, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Về cải cách thủ tục hành chính, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Đến năm 2030, 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% TTHC của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Ngoài ra, để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đề ra các giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính…Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Trần Nhi


Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 1618/QĐ-UBND công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ. 

20/07/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu.

Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Trần Nhi


Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn

20/07/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại các địa chỉ nêu trên để người dân, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện khi có nhu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Phi Phụng


Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 02 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 02 thủ tục hành chính và Cấp xã 01 thủ tục hành chính. 

16/07/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử để cập nhật lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Cập nhật toàn bộ quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và triển khai thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì rà soát quy trình điện tử được cập nhật trên Hệ thống Một cửa tập trung tỉnh. Đồng thời, tham mưu vận hành các hệ thống liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thông suốt, thuận lợi, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Nội dung quy trình xem tại đây.

Phi Phụng


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 15/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1515/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 58 thủ tục hành chính; Cấp huyện là 13 thủ tục hành chính.

16/07/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Trần Nhi


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 83 thủ tục hành chính; Cấp huyện là 35 thủ tục hành chính, cấp xã 05 thủ tục hành chính.

13/07/2021 10:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh,cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 14tháng10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 04tháng11năm2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

Trần Nhi


UBND tỉnh chỉ đạo  triển khai thực hiện thí điểm Hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để giải quyết TTHCTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTinUBND tỉnh chỉ đạo  triển khai thực hiện thí điểm Hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để giải quyết TTHC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm triển khai thực hiện công văn số 2061/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

11/07/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tích hợp lên các hệ thống liên quan và tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, triển khai thực hiện thí điểm Hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh tại đại chỉ https://sothutu.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/7/2021.

 Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống lấy số tự động Hành chính công tỉnh Tây Ninh tại đây.

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống lấy số tự động Hành chính công tỉnh Tây Ninh dành cho bộ phận quản lý tiếp nhận  tại đâyCông khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Tuyên truyền CCHCTinCông khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, bao gồm: Cấp tỉnh là 09 thủ tục hành chính; Cấp huyện và cấp xã không thay đổi.

09/07/2021 7:00 CHNoĐã ban hành


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng dịch vụ công củatỉnh. Công khai và giải quyết các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ TTHC đã được công bố, công khai chủtrì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các TTHC được sửa đổi, bổ sung lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh bổ sung  Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnhTây Ninh.


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 8/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1465/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 38 thủ tục hành chính; Cấp huyện là 06 thủ tục hành chính.

08/07/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


Đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Trảng BàngTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngĐặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Trảng Bàng/PublishingImages/2021/07-08_2021/datlich.jpg

​Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ địa bàn thị xã Trảng Bàng

08/07/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Để đảm bảo không tập trung quá đông người tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã (gọi tắt là Bộ phận một cửa thị xã) tại cùng một thời điểm, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng thông báo đến cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu liên hệ Bộ phận một cửa thị xã để giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính vui lòng thực hiện việc đặt lịch hẹn theo 01 trong 04 cách sau:

Cách 1 . Đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính qua địa chỉ trang web: sothutu.tayninh.gov.vn , với các bước thực hiện như sau:

Bước 1 :Truy cập địa chỉ trang web: sothutu.tayninh.gov.vn


Bước 2 : Chọn cấp thực hiện thủ tục hành chính (cấp huyện).

Bước 3 : Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm: họ tên, số CMND/CCCD, số điện thoại, ngày đặt lịch; giờ đặt lịch; chọn lĩnh vực thủ tục hành chính cần liên hệ thực hiện.

Bước 4 : Chọn Đăng ký, Hệ thống sẽ tự động thông báo khi đăng ký thành công và gửi Lịch hẹn qua số điện thoại di động đã nhập.

Cách 2 . Quét mã QR CODE bên dưới, thao tác đặt lịch theo các bước như Cách 1 .

Cách 3 : Thông qua ứng dụng ZALO.

Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại di động, chọn vào công cụ tìm kiếm, nhập thông tin tìm kiếm Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh; Chọn mục Nộp Hồ sơ; Chọn Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ; nhập thông tin và thao tác thực hiện các bước như Cách 1 .


Cách 4 : Đặt lịch hẹn qua đường dây nóng (trong giờ hành chính)

Tổ chức, cá nhân có thể gọi điện thoại đường dây nóng 02763.890.769 để cung cấp thông tin và đặt lịch hẹn.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 07/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện đặt lịch hẹn theo hướng dẫn nêu trên.
Một số câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính Tuyên truyền CCHCMột số câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính(TTHC) và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dưới đây là 09 câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết TTHC được Sở tổng hợp và biên soạn:

07/07/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Câu hỏi 1: Tôi muốn thực hiện thủ tục cấp phép thuộc lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì phải gửi hồ sơ đến đâu?

=> Trả lời: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, có thể chọn nộp hồ sơ theo các cách sau:

- Nộp trực tiếp: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh; địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

- Nộp trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Câu hỏi 2: Sau khi có kết quả giải quyết TTHC thì tôi có thể nhờ người khác lấy kết quả được không?

=> Trả lời: Căn cứ khoản b, mục 2 điều 6 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cá nhân, tổ chức được phép nhờ người nhận thay khi có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước theo quy định và giấy hẹn trả kết quả mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã giao khi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ giải quyết TTHC.

Câu hỏi 3: Tôi có thể tra cứu, tìm hiểu về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ở đâu?

=> Trả lời: Cá nhân, tổ chức có thể truy cập tại:

- Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

- Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Hoặc có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), sử dụng các kios để tra cứu nội dung các thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Câu hỏi 4: Tôi muốn nộp hồ sơ quảng cáo trên băng rôn, thời gian tôi treo băng rôn được bao lâu?

=> Trả lời: Theo quy định tại Điều 27 của Luật Quảng cáo thì thời hạn treo băng rôn không quá 15 ngày. Hết thời gian quy định, tổ chức/ cá nhân có nhu cầu tiếp tục quảng cáo, vui lòng nộp hồ sơ để tiếp tục thực hiện.

Câu hỏi 5: Tôi muốn hỏi quy định về kích thước đối với băng rôn?

=>Trả lời: Theo Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030, quy định yêu cầu kỹ thuật đối với băng rôn như sau:

a) Băng rôn ngang gắn tại các vị trí cố định trên các tuyến đường trong đô thị. Kích thước (rộng x dài)m: 0,8 x 8,0; chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn không nhỏ hơn 3,5m

b) Băng rôn dọc (phướn, cờ đuôi nheo) được treo tại các cột đèn chiếu sáng. Kích thước (rộng x dài)m: (Từ 0,6 đến 0,8) x (Từ 1,5 đến 2,5)m; chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn không lớn hơn 1,4m.

Câu hỏi 6: Tôi muốn quảng cáo thông tin về dịch vụ của Công ty tôi trên xe ô tô thì phải tuân theo các quy định nào?

=> Trả lời: Theo quy định tại Điều 33 của Luật Quảng cáo:

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Câu hỏi 7: Đoàn người thực hiện quảng cáo được hiểu như thế nào?

=> Trả lời: Theo quy định tại Điều 36 của Luật Quảng cáo:

"...a) Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông;

b) Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan;.."

Câu hỏi 8: Tôi muốn thực hiện thủ tục quảng cáo đoàn người để chuẩn bị khai trương dịch vụ mới của Công ty, tôi cần chuẩn bị những gì?

=> Trả lời: Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo.

- Phí (lệ phí): không.

Câu hỏi 9: Tôi muốn lắp đặt bảng quảng cáo đứng độc lập thì có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng?

=> Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật Quảng cáo:

"2. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên."

Vì vậy, tổ chức/ cá nhân muốn lắp đặt bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên thì phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng để được lắp đặt bảng trước khi thực hiện thủ tục Thông báo quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.


Quyết tâm cải thiện các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnhTuyên truyền CCHCTinQuyết tâm cải thiện các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh/PublishingImages/2021/07-08_2021/cchc1.jpg

​Được đánh giá bởi những cơ quan độc lập, có thẩm quyền, có uy tín và tin cậy, các chỉ số phản ánh nền hành chính của các địa phương như PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… đã góp phần đáng kể giúp cho công tác quản lý ở các cấp chính quyền địa phương được thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời, các chỉ số này còn cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời cần thiết cho người đứng đầu các cấp chính quyền, để đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều hành, quản lý đúng đắn, chính xác nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 

05/07/2021 6:00 CHNoĐã ban hành

Từ đó cho thấy, việc cải thiện các chỉ số nêu trên ở các địa phương nói chung, ở Tây Ninh nói riêng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020

Theo UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, nhìn chung thứ hạng các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh ngày càng giảm so với các tỉnh, thành trên cả nước.

Cụ thể, với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI), năm 2020, Tây Ninh xếp hạng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với năm 2016, mặc dù về điểm số có tăng (4.03 điểm) nhưng đã giảm 4 bậc so với năm 2016. Từ năm 2016 đến năm 2019, Tây Ninh được xếp vào nhóm Tốt, là một trong 20 tỉnh đứng đầu cả nước. Tuy nhiên đến năm 2020, chỉ số này của Tây Ninh có sự tụt hạng mạnh (giảm 9 bậc so với năm 2019), đáng lo ngại là PCI của Tây Ninh từ nhóm Tốt đã bị giảm xuống nhóm Khá. Năm 2020, Tây Ninh có 3 tiêu chí bị giảm điểm so với năm trước là "Tính minh bạch", "Cạnh tranh bình đẳng" và "Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp". Hai tiêu chí "Tiếp cận đất đai" và "Chi phí thời gian" cơ bản luôn giữ được mức ổn định trên 7 điểm trong các năm qua. Bảy tiêu chí tăng điểm so với năm 2019 nhưng nhìn chung mức tăng điểm của nhiều tiêu chí không đáng kể. Đáng chú ý có hai tiêu chí là "Tính minh bạch" và "Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp" của Tây Ninh thấp hơn mức trung bình của cả nước.


Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đối với Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI), năm 2020, Tây Ninh xếp hạng thứ 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 31 bậc so với năm 2016, xếp vào nhóm thấp nhất gồm 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số PAPI của Tây Ninh có xu hướng giảm mức xếp hạng nghiêm trọng và đáng lo ngại cho dù cả giai đoạn có tăng 4,48 điểm. Ở những năm 2016 và 2017 xếp ở nhóm "Trung bình cao", tiếp đó giảm xuống xếp ở nhóm "Trung bình thấp" và đến năm 2020 là xếp ở nhóm "Thấp nhất".

Tiêu chí "Thủ tục hành chính công" được coi là thế mạnh của tỉnh đã không còn giữ được mức "Trung bình cao". Đáng lo ngại là có dấu hiệu chững lại và có xu hướng giảm điểm nhẹ trong năm 2019 và năm 2020. Tiêu chí "Quản trị điện tử" bị giảm điểm lớn nhất (chiếm 66,34% tổng số điểm bị giảm của tỉnh trong năm 2020). Đây là nguyên nhân chính làm giảm thứ tự xếp hạng PAPI của tỉnh. So với những năm trước, trong 2 năm gần đây, Chỉ số PAPI của Tây Ninh đã không còn tiêu chí nào được xếp hạng ở mức "Cao nhất". 


Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Với Chỉ số Cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX), năm 2020, trong số 8 lĩnh vực được đánh giá thì Tây Ninh có 2 tiêu chí được đánh giá cao (trên 90%) là công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính; có 4 tiêu chí đạt mức tốt trên 80%; còn lại 2 lĩnh vực được đánh giá thấp (dưới 80%) là Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Riêng chỉ số thành phần về "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh", từ năm 2018 đến nay có cải thiện nhưng chậm so với các tỉnh khác, chỉ đạt ở mức khá (năm 2018 đạt 70%, năm 2019 đạt mức 70,8% và năm 2020 đạt 78%). Qua đó cho thấy, giai đoạn vừa qua, điểm chỉ số PAR INDEX của Tây Ninh có tăng. Năm 2020 so với năm 2016 tăng 13,29 điểm; thứ hạng tăng từ 44 lên 27/63 tỉnh, thành.

Với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) của tỉnh có tăng (tăng 2,14%) nhưng mức tăng chậm. Năm 2020, Chỉ số SIPAS của tỉnh đạt 83,94% và tăng 2,14% so với năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn giá trị trung bình của cả nước (85,48%). Trong 5 yếu tố cơ bản được khảo sát, thì có 4 yếu tố được đánh giá tốt  (gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công). Riêng việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị được cá nhân, tổ chức đánh giá rất thấp. Dù đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cấp chính quyền tỉnh là trên 80% nhưng chỉ số này vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Với Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Chỉ số ICT index), năm 2020, tỉnh đạt hạng 09/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2016 tăng 14 bậc; so với năm 2019, tăng 16 bậc. Qua phân tích cho thấy, ICT index năm 2020 của tỉnh tăng mạnh, lần đầu tiên được lên top 10 của bảng xếp hạng. Điểm số tăng nhẹ 0,087 điểm so với năm 2019, tuy nhiên thứ hạng lại tăng lên 16 bậc.

Các hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập đối với các Chỉ số trong giai đoạn 2016 -2020

Mặc dù giai đoạn 2016 - 2020, các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh có đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Các hạn chế, bất cập này đã được UBND tỉnh chỉ ra, chủ yếu tập trung vào 4 nhóm.

Đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn ở trình độ thấp, chưa đồng bộ, manh mún và dàn trải. Kế đến là các điểm nghẽn về cấp chủ trương đầu tư, quy hoạch đất đai - xây dựng và giải phóng mặt bằng, đền bù để thực hiện các dự án đầu tư còn lòng vòng, chậm tiến độ, không dứt khoát, dứt điểm, tính công khai, minh bạch chưa cao. Thứ ba là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các công việc cho người dân, doanh nghiệp còn chậm. Hạn chế cuối cùng là khi đã phát hiện ra một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có yếu kém, có hạn chế nhưng lại chưa kịp thời xử lý hoặc thay thế.

Các biện pháp duy trì, cải thiện, nâng cao điểm số và vị trí xếp hạng đối với các chỉ số phản ánh nền hành chính

Trên cơ sở xác định những hạn chế, nguyên nhân, ngày 25/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các Chỉ số: PCI, PAPI,  PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025.

Đề án xác định các mục tiêu cụ thể,  giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số PCI thuộc nhóm Tốt; Chỉ số PAPI: thuộc nhóm "Trung bình cao"; Chỉ số PAR INDEX thuộc nhóm 30 tỉnh dẫn đầu về Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số SIPAS đạt mức độ hài lòng của người dân và tổ chức cao hơn mức trung bình cả nước; Chỉ số ICT INDEX thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh xác định cần tập trung cải thiện các lĩnh vực trong nhóm đạt điểm thấp nhất; nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp, bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện, nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo…

Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện ba nhóm giải pháp cơ bản.

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cải cách hành chính, trong xây dựng đầu tư và cải thiện các Chỉ số Cải cách hành chính

Mỗi CBCCVC của tỉnh trước khi được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên phải thực hiện đánh giá sự hiểu biết của bản thân người đó về các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh. Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tổ chức các cuộc thi trực tuyến để đánh giá đội ngũ CBCCVC hàng năm về nội dung này; kết quả đánh giá được gửi các sở (Sở Nội vụ, Ban Tổ chức), các huyện…để coi đó là một trong số tiêu chí trước khi bổ nhiệm nhân sự.

Nâng cao nhận thức của người dân trong nắm bắt và sử dụng các phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức trong việc giám sát, phản ánh đánh giá thực hiện công tác CCHC của các ngành, địa phương: Đổi mới cách thức truyền tải thông tin về các hoạt động CCHC, các thông tin, chính sách của tỉnh và các sở ngành, địa phương đến người dân, doanh nghiệp. Ngoài các cách thức truyền thống, cần thông tin kịp thời qua các mạng xã hội (facebook, zalo,...) hoặc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính trị - xã hội để thông tin được kịp thời, sâu rộng đến nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh. Thông báo công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để người dân thực hiện giám sát, phản ánh hiện trường các vấn đề khó, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về các nội dung trong giải quyết thủ tục hành chính, xóa bỏ nhận thức về cơ chế "xin - cho", "lót tay"…để được làm trước, làm sớm…

Thứ hai, Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã triển khai như Một cửa điện tử, Họp không giấy,...Xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiến tới xây dựng xã hội số, nền kinh tế số. Mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hiện đại. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả Trung tâm Điều hành Kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh; xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu để kết nối trước hết ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, giao thông,... để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá chất lượng hoạt động của các ngành, địa phương. Rà soát, hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đúng thực chất, thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành để tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại từ những năm trước, đặc biệt là về đầu tư, đất đai và xây dựng. Thí điểm thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền đối với việc giải quyết một số TTHC đơn giản, có tần suất lớn ở các cấp theo quy định của pháp luật.

Có chính sách cụ thể để hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ CBCCVC làm chuyên trách về CCHC, trực tại Bộ phận Một cửa các cấp và đội ngũ những chuyên viên chuyên trách về CNTT của tỉnh. Có cơ chế khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm kịp thời những CBCCVC có những giải pháp đột phá, có tính mới và hiệu quả trong việc CCHC của tỉnh được Bộ, ngành Trung ương ghi nhận. Kỷ luật nghiêm minh và công khai tên, vị trí công tác đối với những CBCCVC trong quá trình tiếp xúc gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, Có cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát, xử lý hành vi tiêu cực trong công tác CCHC

Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức trong giải quyết TTHC mà để xảy ra nhiều tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Xây dựng Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở các tiêu chí do Sở Nội vụ đề xuất để đánh giá theo dõi thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC. Hệ thống này sẽ tiếp nhận toàn bộ các đánh giá, phản ánh của người dân, doanh nghiệp hàng ngày đối với các sở, ban ngành tỉnh và chính quyền cấp huyện (bao gồm cả cấp xã) và tích hợp chuyển các thông tin đến số điện thoại di động của người đứng đầu các sở ngành tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện để kịp thời điều chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót từ sớm, từ xa. Đối với những sở ngành, địa phương liên tục bị người dân phản ứng nhiều qua nhiều tháng mà không khắc phục được thì cấp có thẩm quyền kịp thời thay thế người đứng đầu của sở ngành, địa phương đó; Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở các ngành, địa phương cho phù hợp.

XV
Kể từ ngày 1.7.2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh chỉ tiếp nhận xử lý tối đa 50 hồ sơ cấp căn cước công dân trên 01 buổi làm việcTrung tâm hành chính côngKể từ ngày 1.7.2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh chỉ tiếp nhận xử lý tối đa 50 hồ sơ cấp căn cước công dân trên 01 buổi làm việc/PublishingImages/2021/05-06_2021/ttchc.png

​Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, để hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo:

30/06/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Kể từ ngày 1.7.2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh chỉ tiếp nhận xử lý tối đa 50 hồ sơ trên 01 buổi làm việc đối với việc cấp căn cước công dân,cụ thể: (Buổi sáng: 50 hồ sơ; Buổi chiều: 50 hồ sơ). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Lưu ý: Bảo vệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh chỉ sắp xếp tối đa 50 lượt người vào Trung tâm để cấp CCCD trên 01 buổi làm việc.


Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đối với việc nhận kết quả CCCD: Cá nhân, công dân đến trực tiếp Phòng CSQLHC về TTXH - Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 1, đường Trường Chinh, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để nhận kết quả CCCD theo quy định. Thời gian trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khuyến khích cá nhân, công dân sử dụng DVC trực tuyến 3,4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích để nộp hồ sơ, nhận kết quả, hạn chế việc đi lại, giao dịch trực tiếp tại Trung tâm. Trong trường hợp khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đề nghị cá nhân, công dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” và quét mã QR “Check in y tế” theo hướng dẫn.

Theo Cổng hành chính công tỉnh


Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”Tuyên truyền CCHCĐề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Hiện nay, việc đánh giá nền hành chính của một địa phương, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của một tỉnh…đều đã được các Bộ, ngành Trung ương hoặc các tổ chức quốc tế lượng hóa bởi các chỉ số như: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… Tất cả các chỉ số này đều mang tính khách quan, khoa học, sát thực tế, kịp thời và bao quát được hầu hết những lĩnh vực quản lý nhà nước. 

29/06/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

Bên cạnh đó, tác động của các chỉ số nêu trên đến phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng sức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp trong giai đoạn vừa qua đã được thể hiện rất rõ nét, khách quan, trung thực. Bản thân các chỉ số được đánh giá bởi những cơ quan độc lập, có thẩm quyền, có uy tín và tin cậy đã làm cho công tác quản lý ở các cấp chính quyền địa phương được thuận lợi, dễ dàng hơn, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời cần thiết cho người đứng đầu các cấp chính quyền để từ đó đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều hành, quản lý đúng đắn, chính xác nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phục vụ Nhân dân và Doanh nghiệp. Do vậy, việc cải thiện các chỉ số nêu trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Trong thời gian vừa qua (2016 - 2020), nhìn chung thứ hạng các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh ngày càng giảm so với các tỉnh, thành trên cả nước. Sự quan tâm, vào cuộc của các sở, ban ngành tỉnh, các địa phương và nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với tầm quan trọng của các chỉ số nêu trên còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

Từ những lý do trên đây cho thấy cần thiết phải xây dựng một Đề án chuyên đề của tỉnh nhằm cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các Chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2021 – 2025 theo quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh.

Đồng thời, nhằm mục tiêu đánh giá toàn diện kết quả đạt được đối với từng Chỉ số; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung tiêu chí thành phần của từng Chỉ số. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới thực hiện thành công việc xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển trong giai đoạn 2025-2030. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, nhất là xác định trách nhiệm của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc duy trì, cải thiện điểm số, thứ hạng các Chỉ số trên.

Cụ thể:

Duy trì, cải thiện, nâng cao điểm số và vị trí xếp hạng đối với các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu như sau:

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Thuộc nhóm Tốt.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Thuộc nhóm "Trung bình cao".

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX): thuộc nhóm 30 tỉnh dẫn đầu về Chỉ số CCHC.

Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): Mức độ hài lòng của người dân và tổ chức cao hơn mức trung bình cả nước.

Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (ICT INDEX): thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Theo đó, các giải pháp được đề ra: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cải cách hành chính, trong xây dựng đầu tư và cải thiện các Chỉ số CCHC; Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Có cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát, xử lý hành vi tiêu cực trong công tác CCHC

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng hoặc tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch chi tiết để phân công cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nội dung công việc được giao theo Phụ lục đính kèm Đề án này. Bố trí những CBCCVC có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi đảm nhận các vị trí liên quan đến công tác CCHC, các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, đầu tư,... để phát huy sức sáng tạo, sáng kiến hay góp phần thay đổi tư duy cũ ở địa phương; kịp thời thay thế, điều chuyển những người không đáp ứng yêu cầu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC thuộc quyền quản lý; người dân, doanh nghiệp có liên hệ giải quyết TTHC về bản chất công tác CCHC, nắm bắt và sử dụng các phần mềm, các ứng dụng CNTT trong nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ TTHC. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã triển khai như Một cửa điện tử, Họp không giấy,... Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm CBCCVC gắn với việc thực hiện Đề án này.

Phi Phụng


Tây Ninh tăng 17 bậc Chỉ số cải cách hành chính năm 2020Tuyên truyền CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnhTinTây Ninh tăng 17 bậc Chỉ số cải cách hành chính năm 2020/PublishingImages/2021/05-06_2021/chiso-cchc.jpg

​Chiều ngày 24/6, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

24/06/2021 11:00 CHNoĐã ban hành


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - PAR INDEX 2020 tại hội nghị, đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, dẫn đầu Chỉ số CCHC năm 2020 là Ngân hàng nhà nước Việt Nam với 95.88%, duy trì năm thứ sáu liên tiếp đạt thứ hạng cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp cuối bảng với 83,24%. Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019 (chỉ đạt 85.63%). Chỉ số CCHC năm 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm triển khai xác định Chỉ số CCHC. Năm 2020, tiếp tục không có Bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Tuy nhiên, chỉ có 5/17 bộ có Chỉ số CCHC năm 2020 trên mức giá trị trung bình.

Với PAR INDEX 2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu là tỉnh Quảng Ninh với 91,04%, Hải Phòng đứng thứ hai với 90,51%, thứ ba là tỉnh Thừa Thiên Huế với 88,47%. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng. Tỉnh Tây Ninh xếp thứ 27, với 84,59% (tăng 17 bậc so với năm 2019), thuộc Nhóm B (Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, có 2 tỉnh, thành phố; Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố và Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố).

Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (tăng 9.42%)

Với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). Qua 4 năm (2017 - 2020), sự hài lòng của người dân, tổ chức về công chức nói chung tăng từ 81,81% lên 86,53%. Khoảng cách giữa mức hài lòng cao nhất và thấp nhất về công chức của 63 tỉnh thu hẹp dần qua mỗi năm, từ 40,64% vào năm 2017 xuống 24,80% vào năm 2020, thu hẹp 15,84%.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện 2 chỉ số. (ảnh: chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện 2 chỉ số này.

Kết quả 2 chỉ số cho thấy công tác này luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó các bộ, ngành, địa phương đa triển khai nhiều giải pháp mô hình cải cách mới, sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tình trạng nợ đọng văn bản giảm đáng kể; cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong hoàn cảnh phải chống chọi với dịch bệnh như hiện nay.

Năm 2021 thực hiện phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Khát vọng phát triển", Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị, trên cơ sở kết quả 2 chỉ số này, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục có những giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.

Tổ chức thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động bộ máy hành chính nhà nước.

Khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; hoàn thiện thể chế kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế…siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quá trình thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số góp phần nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công…cùng xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

XV


Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Ninh phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chínhTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngTrung tâm Phục vụ hành chính công Tây Ninh phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính/PublishingImages/2021/05-06_2021/tthcc.png

​Với phương châm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp,trách nhiệm, hiệu quả và lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ khi đi vào hoạt động (15/3/2018) cho đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã khẳng định vai trò là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo bước đột phá trong công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính, nhằm tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua. 

24/06/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại quầy đất đai

Trung tâm Phục vụ hành chính công)

 

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021 (01.01-31.5), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 43.953 hồ sơ tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực: Giao thông vận tải, đất đai, môi trường, Công Thương…chiếm hơn 50% thủ tục hành chính được tiếp nhận; trong đó có 5.452 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (chủ yếu là thủ tục cấp phù hiệu vận tải và đăng ký kinh doanh, Công Thương…). Có 42.326 hồ sơ được trao trả, trong đó trên 96% hồ sơ đã được trả trước hẹn và đúng hẹn. Việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, hồ sơ nhanh chóng đến tay người dân và doanh nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ nộp hồ sơ, TTHC tại Trung tâm theo nhu cầu. Đồng thời, khuyến cáo cá nhân, tổ chức khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh, thực hiện nghiêm biện pháp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" và quét mã QR "Check in y tế" theo hướng dẫn.


(Ảnh: Người dân thực hiện khai báo y tế bằng phiếu hoặc khai báo y tế điện tử,

đo thân nhiệt trước khi vào Trung tâm)

Các hồ sơ, thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Trung tâm còn phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo việc luân chuyển hồ sơ kịp thời đến các sở, ngành giải quyết và trả kết quả đến tận tay người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đồng thời, qua khảo sát mức độ hài lòng thì hầu hết các cá nhân, tổ chức đặc biệt là Nhân dân đều rất hài lòng với việc triển khai mô hình Trung tâm hành Phục vụ chính công tỉnh hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 14.910 hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết TTHC 9.477 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã nhận 1.602 hồ sơ của cá nhân, tổ chức nhờ thu hộ phí, lệ phí, với tổng số tiền thu hộ 3.919.774.143 đồng. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ Hành chính công để nộp hồ sơ và nhận kết quả, đóng phí, lệ phí hoặc thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, đặc biệt là không phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan khi làm TTHC về đất đai, môi trường.

Đối với nhóm TTHC thực hiện thí điểm theo chủ trương của tỉnh liên quan đến đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ, qua khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên. Đồng thời, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm tại Trung tâm và nhân viên Bưu điện khi đến giao dịch. Theo thống kê từ phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 11.125 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hạn: 10.985 hồ sơ, đặc biệt là không có hồ sơ nào bị giải quyết trễ hẹn, đây được xem là một tín hiệu khả quan đối với việc thực hiện thí điểm nêu trên.

Trung tâm đã triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Khi triển khai mô hình này đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, tăng niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của công chức Trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức, với tổng số 4.332 hồ sơ.

Ngoài ra, việc công chức ngành Thuế tham gia làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nên hiện tại đã triển khai, thực hiện được quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, đến nay người sử dụng đất không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định hoặc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã trả 3.337 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 1.044 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất, thuế phi nông nghiệp 107 trường hợp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến 05 trường hợp.

Qua đó cho thấy, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, nhằm thuận tiện cho người dân; tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua. 

 

Thành Chung


Tây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinTây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1942/KH-UBND ngày 16/6/2021 về ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/06/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ  https://dichvucong.tayninh.gov.vn...Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, TTHC qua môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Yêu cầu của kế hoạch là phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức phải nhanh chóng, hiệu quả, ưu tiên rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa. Huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thường xuyên rà soát đánh giá, xây dựng phương án phù hợp nhằm cải thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, đường truyền đảm bảo vận hành thông suốt, nhanh chóng Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo việc nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng khi có hồ sơ phát sinh nộp dịch vụ công trực tuyến.
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục tham mưu đầu tư, cải thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng đủ điều kiện cho việc quản lý, sử dụng và cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung trên đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa của đơn vị mình chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự,... để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết sử dụng và nộp hồ sơ, TTHC thông qua môi trường mạng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm hay lơ là nhiệm vụ được giao.

Trần Nhi


Tây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnhTrung tâm hành chính côngTinTây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1942/KH-UBND ngày 16/6/2021 về ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/06/2021 9:00 SANoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ  https://dichvucong.tayninh.gov.vn...Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, TTHC qua môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu của kế hoạch là phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức phải nhanh chóng, hiệu quả, ưu tiên rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa. Huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thường xuyên rà soát đánh giá, xây dựng phương án phù hợp nhằm cải thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, đường truyền đảm bảo vận hành thông suốt, nhanh chóng Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo việc nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng khi có hồ sơ phát sinh nộp dịch vụ công trực tuyến.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục tham mưu đầu tư, cải thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng đủ điều kiện cho việc quản lý, sử dụng và cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung trên đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa của đơn vị mình chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự,... để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết sử dụng và nộp hồ sơ, TTHC thông qua môi trường mạng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm hay lơ là nhiệm vụ được giao.

Trần Nhi


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1262/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 81 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện là 37 thủ tục hành chính (TTHC) và Cấp xã là 07 thủ tục hành chính (TTHC).

15/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1261/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 89 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện là 14 thủ tục hành chính (TTHC) và Cấp xã là 07 thủ tục hành chính (TTHC).

14/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1263/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 04 thủ tục hành chính (TTHC)

14/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Thực hiện thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnhTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngThực hiện thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh/PublishingImages/2021/05-06_2021/tthc-bhxh.jpg

​Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có 7 TTHC ở cấp tỉnh và 6 TTHC ở cấp huyện thuộc lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và lĩnh vực cấp sổ, thẻ phải đưa vào tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

12/06/2021 9:00 SANoĐã ban hành

Để triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg, tỉnh đã thống nhất đặt quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện.


Người dân đến thực hiện TTHC tại BHXH tỉnh Tây Ninh

Từ ngày 10/6/2021, các quy trình, kết quả thực hiện 7 TTHC ở cấp tỉnh và 6 TTHC ở cấp huyện được cập nhập, khai thác trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh.

Được biết, theo Danh mục TTHC công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, Tây Ninh đã thực hiện được các thủ tục thuộc Bộ Công an, BHXH Việt Nam, riêng các thủ tục thuộc Bộ Quốc phòng đang được tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, để hoàn thành 100% thủ tục theo danh mục được giao.

XV


Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021Tuyên truyền CCHCTinTập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021/PublishingImages/2021/05-06_2021/taphuancchc.jpg

​Sáng ngày 01/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 cho thành viên tổ kiểm soát thủ tục hành chính và phòng chuyên môn có thủ tục hành chính thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; tổ kiểm soát thủ tục hành chính và phòng chuyên môn có thủ tục hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

01/06/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các buổi tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh đến điểm cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương, trong thời gian từ nay đến ngày 10/6/2021.


Đồng chí Nguyễn Hùng Tấn - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung tập huấn

Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Tấn - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh triển khai những nội dung chính của Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025; những công việc cần thực hiện để Chương trình được thực hiện hiệu quả.

Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung tổng quan về công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC; những điểm mới về sáng kiến CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC và triển khai những điểm mới về xác định điểm chỉ số CCHC 2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Các vấn đề về Cổng dịch vụ công (đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Khai thác các thông tin trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia); về Hệ thống một cửa (quy trình khai thác Hệ thống một cửa điện tử; Kiểm tra, giám sát thông tin trên một cửa điện tử; Thống kê, báo cáo trên Hệ thống một cửa điện tử).

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái xử lý trên các Hệ thống thông tin (Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội; Cổng dịch vụ công tỉnh; Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tỉnh); Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC và kiểm soát TTHC tiếp tục đưa công tác CCHC, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các sở, ngành, các đơn vị, địa phương đi vào nề nếp, bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế, giảm chi phí cho xã hội, phòng chống tham nhũng và lãng phí, thực hành tiết kiệm.

XV


UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinUBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

Nhằm kịp thời hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ngày 19/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn 1508 yêu cầu Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố:

Đối với việc tiếp nhận các hồ sơ TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp phải thực hiện chụp (scan) toàn bộ các thành phần hồ sơ cá nhân, tổ chức nộp và thực hiện đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ lên Hệ thống Một cửa điện tử theo đúng quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện kể từ ngày 20/5/2021.

Đối với một số TTHC có thành phần hồ sơ là các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế thi công, đề án, dự án…mà loại giấy của thành phần hồ sơ đó không phải là khổ giấy A4, là giấy cũ… không scan được hoặc số lượng thành phần hồ sơ phải scan lớn ví dụ như báo cáo thành tích của TTHC khen thưởng theo ngành, bản vẽ thiết kế… làm mất nhiều thời gian của người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nếu không thể scan (chụp) được các hồ sơ giấy thì đề nghị tổ chức, cá nhân khi nộp thủ tục hành chính phải gửi kèm tập tin theo định dạng PDF và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ gửi kèm để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các đính kèm, ký số và cập nhật lên Hệ thống Một cửa tập trung của tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh dựa trên hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh để thống kê, lập danh sách các TTHC khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cần phải đính kèm tập tin. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất hình thức, cách thức thực hiện trong tháng 5 năm 2021. Các Sở, ban, ngành tỉnh thống kê danh mục các TTHC cần phải nộp các tập tin đính kèm gửi về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh). Hạn cuối gửi về UBND tỉnh trước ngày 28/5/2021 để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đối với việc trả kết quả giải quyết TTHC: ngoài hình thức trả bằng văn bản giấy (kết quả giải quyết) cho tổ chức, cá nhân thì các văn bản này phải được số hoá và đính kèm lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Thực hiện kể từ ngày 20/5/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về mặt kỹ thuật (hạ tầng lưu trữ, trang thiết bị chụp (scan), phần mềm…) để giải quyết việc số hoá kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đáp ứng tình hình thực tế và các quy định mới. Có văn bản thông báo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, thao tác trong quá trình xử lý các hồ sơ TTHC trên các hệ thống liên quan đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện số hóa TTHC trên địa bàn tỉnh. Thời gian báo cáo trước 31/12/2021. Thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện đối với các nội dung số hóa kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc số hóa các tài liệu thực hiện TTHC ở cấp huyện và cấp xã đáp ứng quy định cụ thể tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Phi Phụng


1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.