Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Cải Cách hành chính
 
​Sở KH&ĐT: Quy trình thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)
 
​Sở KH&ĐT: Hướng dẫn chi tiết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)
 
​Sở KH&ĐT: Hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư
 
​Sở KHCN: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (Người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế)
 
​Sở KHCN: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
 
​Sở KH&CN: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (Cấp tỉnh)
 
​Sở LĐTB&XH: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 
​Sở LĐTB&XH: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng xã hội Zalo
 
​Xã Long Thành Nam với Công tác cải cách hành chính
 
​Công tác Cải cách hành chính xã Mỏ Công
 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.