Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Hoạt động của lãnh đạo
Thứ 3, Ngày 08/09/2020, 16:00
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/09/2020
Sáng ngày 8/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch 13-KH/TU ngày 21/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Kế hoạch 14-KH/TU ngày 21/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, sắp xếp một số tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở các loại hình doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, qua thực hiện Kế hoạch 13-KH/TU, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp cơ bản thể hiện được vai trò vận động, tập hợp, giáo dục đảng viên, đoàn viên, hội viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt pháp luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đóng góp xây dựng doanh nghiệp bằng sự hiểu biết về pháp luật và kỷ luật lao động, tạo cầu nối tốt với người quản lý doanh nghiệp, là điều kiện để các doanh nghiệp an tâm, tăng quy mô sản xuất và mở rộng đầu tư; người lao động an tâm hơn vì quyền lợi chính đáng được cấp uỷ, tổ chức đoàn thể bảo vệ.


Đồng chí Đặng Văn Phải - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua báo cáo

Đến ngày 31/3/2020, toàn tỉnh có 51 tổ chức đảng (trong đó, 46 tổ chức trong doanh nghiệp có vốn trong nước, 5 tổ chức trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài), với 537 đảng viên (chiếm 1,46% so với tổng số đảng viên của toàn tỉnh), chiếm 0,85% so với tổng số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tăng 13 tổ chức đảng và 180 đảng viên so với thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (tháng 4/2016). Trong 4 năm qua, các tổ chức đảng đã kết nạp được 88 đảng viên (trong đó, kết nạp được 2 quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân). Qua đánh gia hằng năm, có 100% tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trở lên và có không quá 50% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 99,83% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95,63% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về các tổ chức đoàn thể, toàn tỉnh có 530 công đoàn s trong doanh nghiệp ngoải khu vực nhà nước, chiếm 22,71% so với tổng số công đoàn cơ sở, với 149.011 đoàn viên công đoàn. Toàn tỉnh có 50 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (với 671 đoàn viên), 36 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên. So với Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng và đủ điều kiện đã thành lập được chi đoàn 21/21, đạt 100%. Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội khác như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ cũng được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc chuyển giao, củng cố, sắp xếp, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể đúng theo kế hoạch; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch gắn củng cố, sắp xếp lại tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp với công tác xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đã chuyển giao 29 tổ chức đảng, củng cố, sắp xếp 14 tổ chức đảng, thành lập mới 1 tổ chức đảng; giữ ổn định và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 15 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh ghiệp cổ phần có vốn nhà nước; 28 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp tư nhân trực thuộc các huyện ủy, thành ủy; 22 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp nhà nước có mối quan hệ gắn bó về quyền lợi, chính sách xã hội và ảnh hưởng lớn với nông dân tại địa phương; hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp sau khi được củng cố, sắp xếp lại đã ngày càng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần quan trọng xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Các tổ chức đảng đã được thành lập nhưng còn lúng túng về nội dung, phương thức hoạt động, cán bộ làm công tác đảng chưa có nhiều kinh nghiệm, lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đoàn thể ở một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước sau khi củng cố, sắp xếp, thành lập vẫn còn yếu, có nơi vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể còn mờ nhạt, phương pháp công tác còn hạn chế, nội dung hoạt động thiếu cụ thể, chưa hấp dẫn, hiệu quả thấp, chưa vận động được chủ doanh nghiệp và người lao động ủng hộ, tham gia.

Công tác tuyên truyển chưa sâu, chưa đồng bộ; công tác tạo nguồn bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đoàn viên ưu tú ở các doanh nghiệp trong khu kinh tế chưa có chi bộ còn khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát có lúc có nơi chưa được cấp ủy, tổ chức chính trị-xã hội quan tâm thực hiện thường xuyên.


Các đại biểu tham dự hội nghị nêu ý kiến

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận phân tích, làm rõ nguyên nhân của các hạn chế, đề ra những biện pháp khắc phục, để tạo sự thống nhất về nhận thức, có cách làm hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm ghi nhận sự nỗ lực của các đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm triển khai Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kế hoạch 13-KH/TU, Kế hoạch 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được một số kết quả ban đầu, tạo ra nền tảng, bước đi cơ bản để tỉnh có bước tiếp theo triển khai thực hiện trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu cuối cùng là tập hợp được, quản lý được công nhân, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng đối với khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc này khó nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nền tảng của Đảng trong thời gian tới.

Chỉ đạo nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Kết luận số 80-KL/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, bám vào đây để tìm hướng xử lý các khó khăn vướng mắc, phải làm cho các cấp ủy, người đứng đầu phải có nhận thức đúng, quán triệt trách nhiệm phải triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW. “Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt mà các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở đơn vị mình, đạt hiệu quả và có thực chất” - Bí thư Tỉnh ủy nói.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, trước hết là trong đội ngũ đảng viên, người lao động, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, để thấy được chủ trương, đường lối của Đảng trong việc phát triển các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp; nhất là thấy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, lợi ích của việc phát triển các tổ chức này, làm sao hài hòa giữa 3 bên (doanh nghiệp-người lao động-các tổ chức đảng, chính trị-xã hội), mới có thể phát triển bền vững các tổ chức này.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành kế hoạch mới, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện, đồng thời có kế hoạch cụ thể, đảm bảo mục tiêu chỉ tiêu ở cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao, nhằm có định hướng, triển khai thực hiện tạo ra sự chuyển biến thực chất trong công tác phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch mới làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy còn nhấn mạnh, quá trình thực hiện cần theo phương châm “Việc gì dễ làm trước, việc nào khó làm sau”, chứ không phải “dễ làm, khó bỏ”, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo chất lượng, phải kiên trì và quyết tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Trâm Thư

Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.