Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 09/09/2020, 15:00
Chủ động phòng ngừa kịp thời, khắc phục khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2020
Sáng ngày 9/9, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Trần Văn Dũng - Kiểm tra viên chính, Vụ địa phương 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc (589 tổ chức cơ sở đảng); 3 ban cán sự đảng và 8 đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy với 36.769 đảng viên. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, đi vào chiều sâu, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức đảng các cấp, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đối với 2.145 tổ chức đảng (giảm 17,08%, tương đương giảm 442 tổ chức) và 21.373 đảng viên (tăng 21,13%, tương đương tăng 3.728 đảng viên) so với nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó cấp ủy viên các cấp 4.423 đồng chí (chiếm 20,69%). Qua đó, có khuyết điểm, vi phạm là 15 tổ chức đảng và 88 đảng viên, đến mức phải và đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Các cấp ủy đã giám sát chuyên đề đối với 1.498 tổ chức đảng, tăng 26,62% (tăng 315 tổ chức); giám sát đối với 1.072 đảng viên, giảm 20,85% (282 đảng viên) so với nhiệm kỳ 2010-2015. Qua giám sát, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng, 2 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 23 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, tăng 109,09% (tăng 12 tổ chức đảng) so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, khiển trách 18 tổ chức, cảnh cáo 5 tổ chức; đã thi hành kỷ luật đối với 466 đảng viên, giảm 22,71% (giảm 137 đảng viên) so với nhiệm kỳ 2010-2015, vi phạm nhiều nhất là về những điều đảng viên không được làm (198 đảng viên vi phạm), kế đến là vi phạm về thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo (76 đảng viên vi phạm).

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 844 tổ chức đảng, tăng 16,09% (117 tổ chức), 1.745 đảng viên, tăng 21,35% (307 đảng viên) so nhiệm kỳ 2010-2015. Qua kiểm tra có 734 tổ chức, 1.519 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức, 242 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 1.996 tổ chức đảng, 1.537 đảng viên, giảm 20 tổ chức, tăng 417 đảng viên so nhiệm kỳ trước. Qua đó, phát hiện 29 tổ chức, 63 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 1.595 tổ chức đảng và 17.599 đảng viên; vi phạm đến mức phải và đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 8 đảng viên.


Đồng chí Võ Văn Sớm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy cấp ủy cơ sở một số nơi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có nội dung chưa sâu, thiếu trọng tâm. Một số ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở tham mưu việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có nội dung còn chậm, chưa đúng quy trình, thủ tục quy định; thiếu quan tâm theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy  đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, tập trung phân tích, đánh giá sâu những hạn chế và nguyên nhân chưa được, từ đó đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi, theo Bí thư Tỉnh ủy “Đảng ta khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực cầm quyền của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ, chặt chẽ nhằm phát hiện nhân tố mới để phát huy; chủ động phòng ngừa kịp thời, khắc phục khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. “Trong quá trình kiểm tra, giám sát, lưu ý không làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị” - Bí thư Tỉnh ủy nói.

Với nhận định, kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên quan tham mưu, giúp cấp ủy kết luận những vấn đề liên quan đến nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định, quy trình thủ tục của Đảng; khẩn trương kiểm tra, kết luận các vấn đề phát sinh trước khi tiến hành Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Hoàng Giang

Lượt người xem:  Views:   49
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.