Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 10/09/2020, 16:00
Phát triển kinh tế chia sẻ, bền vững và gắn với chuỗi giá trị.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/09/2020
Trong hai ngày 9 và 10/9, tại hội trường Tỉnh ủy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Huỳnh Lam Phương- Trưởng cơ quan thường trực phía Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đến dự.

Đồng chí Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng 129 đại biểu chính thức đại diện hơn 40.000 thành viên hợp tác xã đến tham dự.


Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến (bìa phải) trao tặng Đại hội bức trướng mang chủ đề Đại hội

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã thành lập mới 31 HTX, thu hút 230,3 tỷ đồng vốn điều lệ (tăng 11 tỷ đồng), thu hút thêm 575 thành viên và tạo thêm việc làm thường xuyên cho hơn 2.660 lao động. Song song với việc thành lập mới, đã tiến hành củng cố 22 HTX, 5 HTX giải thể theo quy định.

Đến nay, trong tỉnh có 138 HTX (tăng 26 HTX so với đầu nhiệm kỳ) với  39.146 thành viên, so đầu nhiệm kỳ (tăng 8.350 thành viên) với vốn điều lệ 230,28 tỷ đồng, tăng thêm 11,37 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các HTX hoạt động chủ yếu trong 5 lĩnh vực: lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực công thương; lĩnh vực vệ sinh môi trường; lĩnh vực giao thông vận tải; lĩnh vực tín dụng.

Mặc dù tình hình kinh tế những năm qua gặp nhiều khó khăn nhưng số HTX hoạt động có lãi chiếm tỉ lệ 97,67%. Trong 138 HTX, có 33 HTX được xếp loại giỏi (chiếm 25,6%); 32 HTX được xếp loại khá (chiếm 24,8%); 61 HTX được xếp loại trung bình (chiếm 47,3%); 3 HTX xếp loại yếu (chiếm 2,3%), (có 9 HTX mới thành lập không đưa vào phân loại).

Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ trong nhiệm kỳ ước đạt hơn 17.300 tỷ đồng; khu vực kinh tế tập thể thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước hơn 12 tỷ đồng.


Các đại biểu tham quan, thưởng thức các sản phẩm của các HTX

Các HTX đã tập trung hơn vào việc hỗ trợ các thành viên phát triển, cung cấp các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên nhất là các HTX nông nghiệp. Các HTX tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển thông qua các dịch vụ cho vay vốn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh các hoạt động chủ yếu là phục vụ các nhu cầu kinh tế, đời sống của thành viên, hộ thành viên, các HTX còn tạo ra lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội.

Vai trò HTX ngoài yếu tố lợi ích kinh tế cho các thành viên, còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, đề cao tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng, góp phần với các cấp chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu vốn; trình độ cán bộ quản lý của HTX còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường; chính sách cán bộ HTX chưa đi vào cuộc sống; còn một số HTX hoạt động chưa đúng với bản chất, chưa thực sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã 2012; sự liên kết, hợp tác của hợp tác xã chưa được phát huy trong sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phân tích các mặt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội thống nhất mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhiệm kỳ 2020-2025:  Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ thành viên phát triển; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX, mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành viên; xây dựng HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực có quy mô lớn và có sức lan toả phát triển bền vững. Thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành thị, thành phần kinh tế khác tham gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Thành lập ít nhất 1 Liên hiệp HTX; số lượng HTX, THT tăng bình quân từ 8% - 10%/năm; 100% xã đều có HTX; số HTX hoạt động ổn định có lãi trên 80%; số HTX khá giỏi đạt 60% và phấn đấu không còn HTX hoạt động yếu kém...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh lần thứ VI thực sự là dấu mốc, sự kiện chính trị quan trọng của khu vực KTTT, HTX sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào tháng 11/2020 tại thủ đô Hà Nội.

Đồng chí nhấn mạnh, KTTT, nòng cốt là HTX là loại hình kinh tế phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển, với triết lý “nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”, phù hợp với phương thức phát triển kinh tế chia sẻ, bền vững và gắn với chuỗi giá trị.

Theo đồng chí, những thành tựu phát triển của KTTT, HTX và thành tích Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh đạt được trong những năm qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với nhận thức đầy đủ của người dân và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi có ý nghĩa quyết định…Dù hiện nay có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với tiềm năng, lợi thế và dư địa về dân số và lao động, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhận thức của người dân về HTX kiểu mới được nâng cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, KTTT, HTX của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển.

Đồng chí mong muốn Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá; tích cực, chủ động bám sát thực tiễn phát triển KTTT, HTX để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị để khắc phục các hạn chế, thiếu sót và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển hơn nữa, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp đột phá. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; phối hợp tốt với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của khu vực KTTT, HTX, theo hướng lấy nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tư vấn, hỗ trợ làm mục tiêu; lấy KTTT, HTX làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập mới và củng cố hoạt động của HTX; hỗ trợ các thành viên, tổ chức KTTT, HTX khai thác lợi thế và tiềm năng của địa phương, tăng quy mô, hoạt động thật sự có hiệu quả; tăng cường hợp tác liên kết, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, thu hút nhiều thành viên tham gia; đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh và phát triển bền vững.


Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội


Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh khóa VI La Hữu Nghị

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí. Đồng chí La Hữu Nghị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, khóa mới.


Các tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam

Dịp này, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng KTTT, giai đoạn 2018-2020; tặng bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2019.


Các tập thể nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 5 tập thể dẫn đầu các khối thi đua trong hoạt động kinh tế hợp tác, HTX năm 2019; tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân co nhiều thành tích trong phát triển kinh tế hợp tác và HTX, là những điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế hợp tác, HTX, giai đoạn 2015-2020.

Thanh Hoa

Lượt người xem:  Views:   53
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.