Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 16/09/2020, 12:00
Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2020
Nhằm triển khai Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, ngày 15/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2186/UBND-VHXH giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:


Ảnh minh họa

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc nội dung Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước về thư viện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong đó chú trọng việc tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, văn hóa đọc tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

Đồng thời, xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc, trong đó tập trung: Rà soát, xây dựng lộ trình kiện toàn lại các thư viện đã được thành lập trước ngày 01/7/2020 để đáp ứng đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/NĐ-CP trước ngày 05/10/2022. Phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đầu tư phát triển thư viện cấp tỉnh trở thành thư viện trung tâm trên địa bàn tỉnh. Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thư viện. Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thư viện (hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu), xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.

Trung Kiên

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.