Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 17/09/2020, 17:00
Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/09/2020
Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2035/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Quy chế gồm có 03 chương, 23 điều quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Quỹ bảo vệ môi trường, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư được giao quản lý các công trình xây dựng có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các nguyên tắc phối hợp:

Thứ nhất, mọi hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều phải được phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và không để hình thành "điểm nóng" liên quan đến an ninh trật tự.

Thứ ba, Việc phối hợp đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan đơn vị, nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Các nội dung phối hợp:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi toàn tỉnh, Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ, quản lý khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản sau khi được phê duyệt, ban hành.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khoáng sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép huy động vào thiết kế khai thác; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.

Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xây dựng thông thường và sản xuất xi măng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức quản lý các khu vực cấm hoạt động khoáng sản; chủ động quản lý bảo vệ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản do đơn vị quản lý và các vấn đề có liên quan khác trong hoạt động quản lý khoáng sản. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản và công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thẩm định các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng công trình sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư theo quy định đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định dự án trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Đầu tư. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với các dự án không thuộc trường hợp nêu trên và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các Luật có liên quan.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác nằm trong hành lang bảo vệ công trình giao thông; chỉ đạo Thanh tra Giao thông thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp quá khổ, quá tải ảnh hưởng công trình giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hoặc khu vực cấm hoạt động khoáng sản vì lý do an ninh. Chỉ đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm tình hình nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khoáng sản.

Cục Thuế tỉnh chủ trì hướng dẫn kê khai nộp thuế, phí, quyết toán thuế, phí cho các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào Ngân sách nhà nước, hạn chế để nợ đọng thuế.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

KS

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.