Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 16/10/2020, 20:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/10/2020
Sau ba ngày diễn ra Đại hội, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc.


Ban Chấp hành Đảng bộ Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm bày tỏ "Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà các đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng, kỳ vọng, trao gởi cho tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí cấp uỷ viên".

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm khẳng định, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ đi trước. Không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo Đảng bộ khắc phục hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và từng đồng chí cấp uỷ viên tiếp tục học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt việc nêu gương, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy. Chủ động, sáng tạo, xây dựng Ban Chấp hành là một khối đoàn kết vững chắc, bản lĩnh, trì tuệ, xứng đáng là trung tâm đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) không tái cử. Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm đóng góp kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết của mình cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.


Đoàn Chủ tịch tặng hoa cho các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới

Đại hội đã thống nhất quan điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025: phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và xác định các yếu tố bứt phá để phát triển nhanh, bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Vùng và cả nước.

Xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, tính liên kết vùng cao, tích hợp đồng bộ các quy hoạch làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện, đồng bộ địa phương.

Đại hội đề ra mục tiêu, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.


Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc tiếp thu, giải trình các ý kiến về văn kiện Đại hội

Định hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới là: Chủ động gắn kết phát triển với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; duy trì nhịp độ tăng trưởng, gia tăng quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, tập trung hoàn thành các dự án giao thông kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; hình thành trục hành lang công nghiệp, đô thị dọc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Nghiên cứu đề xuất động lực mới thúc đẩy Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài phát triển mạnh mẽ. Từng bước xây dựng kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên, môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Củng cố quốc phòng, an ninh; đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Phát huy rộng rãi quyền làm chủ trực tiếp và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng; xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, năng động, trách nhiệm, khát khao phát triển.

Đại hội xác định 3 giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Đột phá về phát triển du lịch và Đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" về quy hoạch đất đai, đầu tư. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng.

Nghiên cứu tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế cửa khẩu mộc bài, xa mát phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Văn kiện đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: "Thành công của Đại hội là chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định tiếp theo là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Do vậy, ngay sau Đại hội, tôi đề nghị tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025".


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn quân và toàn dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quỳnh Như

 

 

Lượt người xem:  Views:   207
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.