Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 7, Ngày 14/11/2020, 08:00
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/11/2020
Sáng ngày 13/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

hoptacxa.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh hiện có 90 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tăng 38 HTX so với năm 2017 (trong đó, 22 HTX trồng trọt, 6 HTX sản xuất rau an toàn, 3 HTX chăn nuôi, nuôi 2 HTX thủy sản, 57 HTX tổng hợp). Số thành viên HTX là 3.800 thành viên, tăng 2.279 thành viên so với năm 2017. Các HTX này đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 980 lao động, tăng 158 lao động so với năm 2017.


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đình Xuân trình bày báo cáo tại hội nghị

Hiện nay, các HTX có tổng vốn là 365,2 tỷ đồng. Doanh thu bình quân hàng năm đạt 1 tỷ đồng, tăng 17,64% so với năm 2017; lãi bình quân hàng năm của HTX là 350 triệu đồng (tăng 155 triệu đồng so với năm 2017). Thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX là khoảng 60 triệu đồng/lao động/năm (khoảng 5-6 triệu đồng/tháng/người) tăng 24 triệu đồng so với năm 2017.

So với các mục tiêu theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, Tây Ninh đạt một số kết quả. Số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới ước tính đến 31/12/2020 (38 HTX), đạt 42,22% so với chỉ tiêu được giao (90 HTX). Số lượng HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả ước tính đến 31/12/2020 là 70 HTX, đạt 55,56% so với chỉ tiêu được giao 126 HTX. Trong đó, số lượng HTX thực hiện liên kết với doanh nghiệp ước tính đến hết năm 2020 là 60 HTX, đạt 95,2% so với chỉ tiêu được giao (63 HTX). Số lượng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước tính đến 31/12/2020 là 15 HTX (tăng 12 HTX  so với năm 2017), đạt 100% so với chỉ tiêu được giao (15 HTX). Số HTX nông nghiệp ngừng hoạt động đã giải thể trong 3 năm là 4 HTX.

Về phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa có phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp.


Đồng chí La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Tây Ninh có những chính sách hỗ trợ đang thí điểm hoặc áp dụng có hiệu quả. Điển hình như chính sách thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020. Đến nay đã tuyển được 10/11 lao động đạt 90,9% của 07/08 HTX với tổng kinh phí 949 triệu đồng. Bên cạnh đó là các chính sách khác về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ thành lập mới HTX; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; chính sách về thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg còn có những hạn chế. Đó là Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho HTX nhưng thực tế các chính sách này chưa đi vào cuộc sống. Có chính sách hầu như chưa thực hiện được như chính sách hỗ trợ mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tn thất trong nông nghiệp. Một số chính sách thực hiện chưa hiệu quả như chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm,... Số lượng HTX được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước còn hạn chế. Thời gian thí điểm 2 năm, với nguồn lực nhà nước hỗ trợ cho HTX chưa tạo được tâm lý cống hiến lâu dài cho HTX của cán bộ được tuyển dụng, trong khi đó nguồn lực hoạt động của HTX còn rất nhiều hạn chế…


Thu hoạch mãng cầu tại HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng thảo luận, làm rõ vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg; phát triển kinh tế tập thể ở thành phố Tây Ninh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Gò Dầu; thực tiễn về tình hình hoạt động và sự thụ hưởng các chính sách của Đề án phát triển HTX trong giai đoạn 2018-2020 của HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Các địa phương cũng phản ánh những khó khăn trong tìm đầu ra của sản phẩm, khó khăn về vốn, khó khăn khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất…


Đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, các HTX đã thực hiện tốt chức năng của mình, giúp kinh tế hộ khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giúp các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về nguồn tài nguyên. Một số HTX nông nghiệp đã thực hiện hình thức sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn thành viên dồn điền đổi thửa tạo thành vùng sản xuất tập trung áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg, định hướng phát triển các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngành nông nghiệp phải là đầu tàu, khi đối mặt với thách thức, khó khăn phải chủ động phối hợp cùng các ngành có liên quan tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Trong đó phải làm thật tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách, pháp luật liên quan HTX để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng xây dựng kinh tế tập thể phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút mọi giới, thành phần tham gia; tập trung phát triển các tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích các HTX công nghệ cao, ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ 4.0; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, đi liền với việc thực hiện các nhiệm vụ trên là việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; hướng dẫn HTX, các tổ hợp tác đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX tạo điều kiện để các HTX tiếp cận nguồn vốn Quỹ phát triển HTX, thuận lợi trong quá trình phát triển HTX.

Về những kiến nghị của các HTX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến chia sẻ với những khó khăn của các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp hiện nay, đồng thời thông tin thêm về những chủ trương, chính sách mà tỉnh đã dành cho các HTX. Tới đây, tỉnh cũng sẽ có những chỉ đạo để giải quyết những vướng mắc cho các HTX nông nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

Nhã Khôi

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.