Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 7, Ngày 21/11/2020, 10:00
Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Quy định kèm theo Quyết định gồm 02 chương với 16 điều; quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã), các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có các hoạt động liên quan đến thực hiện một số dịch vụ công được quy định tại Điều 2 của Quy định này sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Danh mục dịch vụ công bao gồm: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn trang trí và đèn tín hiệu giao thông đô thị. Danh mục dịch vụ công ích: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý và thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn chủ đầu tư, các cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách cho công tác dịch vụ công trong việc quản lý chi phí dịch vụ công. Hướng dẫn việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lập, trình UBND tỉnh ban hành sau khi có ý kiến thống nhất Bộ Xây dựng đối với những công tác chưa có trong hệ thống định mức được Bộ Xây dựng ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức được Bộ Xây dựng ban hành nhưng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình.

Các sở, ban, ngành tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý. Lập dự toán và đề xuất phương thức thực hiện dịch vụ công phù hợp theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này trình cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, phê duyệt, giao dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy định này. Chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công theo điểm c khoản 1 Điều 7 của Quyết định này. Tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ công theo quy định sau khi cấp có thẩm quyền giao dự toán cung ứng dịch vụ công. Thỏa thuận kế hoạch thực hiện dịch vụ công với đơn vị cung ứng dịch vụ công trước khi triển khai để làm cơ sở quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng cả về quy trình, khối lượng, thời gian và chất lượng đối với các dịch vụ công do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn được giao quản lý.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

Lượt người xem:  Views:   11
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.