Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 7, Ngày 21/11/2020, 19:00
Quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 ban hành Quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định kèm theo Quyết định gồm 04 chương với 31 điều; quy định về Quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết tắt là VLNCN), tiền chất thuốc nổ (sau đây viết tắt là TCTN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bao gồm hoạt động kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia quản lý và hoạt động VLNCN, TCTN địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động VLNCN phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nguyên tắc quản lý và phối hợp đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Đảm bảo tính thống nhất, tập trung, không chồng chéo làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý hoạt động VLNCN, TCTN. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả của công tác hoạt động VLNCN, TCTN sử dụng để sản xuất VLNCN vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với Quản lý VLNCN các doanh nghiệp kinh doanh VLNCN hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017. Doanh nghiệp kinh doanh VLNCN trên địa bàn tỉnh phải căn cứ các quy định trong giấy phép sử dụng VLNCN của các tổ chức được sử dụng VLNCN để có kế hoạch cung ứng đảm bảo về số lượng, chủng loại và chất lượng. Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải bảo đảm đủ điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017.

Đối với Quản lý TCTN thực hiện theo quy định từ Điều 46 đến Điều 51 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về VLNCN trên địa bàn tỉnh theo Điều 21 Thông tư số 13/2018/TT-BCT.

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về hoạt động sử dụng VLNCN tại các khu vực, cụm xây dựng, khai thác tùy theo điều kiện đặc thù cụ thể của từng khu, cụm; xây dựng các đầu mối bảo quản, tuyến đường vận chuyển VLNCN; triển khai ứng dụng các phương pháp nổ mìn tiên tiến trong thi công nổ mìn; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong sử dụng VLNCN theo điều kiện đặc thù cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định pháp luật, Quy chế này trong hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh cung ứng, sử dụng VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện QCVN 01:2019/BCT thuộc phạm vi quản lý theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng do nổ mìn của tổ chức sử dụng VLNCN, TCTN trên địa bàn.

Chủ trì kiểm tra, xác định địa điểm xây dựng kho VLNCN, thẩm định hồ sơ thiết kế kho VLNCN, TCTN và quản lý chất lượng công trình xây dựng liên quan đến bảo quản VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, TCTN theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

Tiếp nhận thông báo của các tổ chức, doanh nghiệp có Giấy phép sử dụng VLNCN, TCTN, Giấy phép dịch vụ nổ mìn do Bộ Công Thương hoặc Bộ Quốc phòng cấp.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.