Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 13:00
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020
Sáng ngày 20/11, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 đối với UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát

Đồng chí Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thông qua báo cáo

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp nhận 42 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó, 28 kiến nghị đã trả lời làm rõ; 5 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm, 9 kiến nghị đang tiếp tục ghi nhận, xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước nói chung và của từng ngành nói riêng để cử tri hiểu và chia sẻ. Chất lượng văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, từng bước khắc phục được tình trạng trả lời chung chung, chưa trọng tâm, né tránh trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên, một số kiến nghị chưa thực hiện ngay được, phải chờ thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Vẫn còn có lúc, có nơi, có việc, có đơn vị trả lời chưa thật sự đúng trọng tâm và cụ thể những vấn đề mà cử tri kiến nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại buổi giám sát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của thành viên đoàn giám sát, đồng thời, thông tin thêm về hướng xử lý các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, về tình trạng hoạt động các trạm nước sạch, hướng xử lý công chức cấp xã dôi dư, hồ sơ người có công và các nội dung khác.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong kết luận đối với từng nội dung được giám sát

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong thống nhất, trong số 42 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, có 26 kiến nghị đã được trả lời làm rõ, 4 kiến nghị đã xử lý dứt điểm và 12 kiến nghị tiếp tục ghi nhận, có khác so với đánh giá của UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Đức Trong cho rằng, UBND tỉnh nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà. Phần lớn các ý kiến kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 17, những kiến nghị còn tồn đọng trong lần giám sát trước đã được UBND tỉnh trả lời, làm rõ, tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả và được sự đồng thuận của nhân dân cũng như của đại biểu HĐND.

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 nhìn chung vẫn còn chậm, trong đó có nguyên nhân chủ quan là do các sở, ngành tỉnh, địa phương chưa tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Qua đó, thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cần phân tích, đánh giá, làm rõ thêm nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các sở, ngành chức năng đối với những nội dung kiến nghị cử tri chậm giải quyết, nội dung trả lời chưa rõ, chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri; tiếp tục chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 17, nhất là những kiến nghị cần có lộ trình, thời gian giải quyết, như vấn đề nước sạch nông thôn, các dự án giao thông…cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Về nội dung giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2020, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật.


Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Long thông qua báo cáo

Toàn tỉnh đã tiếp 2.692 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019), có 37 lượt từ 3-5 người trong cùng một sự việc (giảm 10%). Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính (chiếm 82%), trong đó khiếu nại trong lĩnh vực đất đai có tỷ lệ cao nhất 88%. Trên địa bàn không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý giải quyết 10/10 vụ, đã tổ chức thực hiện xong 9/10 vụ.

Về giải quyết khiếu nại của công dân, năm 2020, tổng kết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý là 114 đơn, trong đó có 92 đơn mới phát sinh (giảm 12% đơn mới phát sinh so cùng kỳ năm 2019). Nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực hành chính chiếm đến 90%, trong đó liên quan đến đất đai có tỷ lệ cao nhất.

Tình hình khiếu nại quyết định hành chính giảm 12% do trong thời gian qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; trong việc cấp giấy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số đơn tố cáo tiếp nhận, thụ lý giải quyết là 12 đơn với 12 vụ việc (giảm 31% vụ việc so với cùng kỳ), nguyên nhân giảm là do thông qua công tác tiếp công dân đã gắn vối việc vận động, tuyên truyền, giải thích pháp luật, làm cho công dân hiểu rõ hơn về pháp luật, từ đó thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, việc phân loại, xác định nội dung đơn tố cáo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật cũng làm giảm số đơn tố cáo.


Thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh nội dung giám sát

Các thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều ý kiến đề cập đến cơ sở vật chất nơi tiếp công dân đặt ở vị trí chưa phù hợp, công tác phối hợp cung cấp số liệu, công tác tuyên truyền; việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật; đội ngũ tiếp công dân cấp phường, xã đa số kiêm nhiệm, năng lực nhiều hạn chế…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong kết luận, cho rằng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND tỉnh năm 2020 có chuyển biến rõ nét so với năm 2019. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo giữa tỉnh, huyện, chính quyền, đoàn thể chặt chẽ hơn, nhất là trong giải quyết các vụ việc phức tạp. Việc đẩu tư cơ sở vật chất tiếp công dân ở nhiều địa phương đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thực hiện tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo theo chỉ đạo củaTthủ tướng, rà soát lập danh sách những hộ khiếu kiện đã có kết luận cuối cùng, góp phần chấm dứt khiếu kiện; chỉ đạo các địa phương chủ động giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu nại đông người, quan tâm xử lý một số vụ việc tồn đọng, phức tạp. Quá trình giải quyết đảm bảo trình tự thủ tục và chú trọng công tác hòa giải trong đối thoại trực tiêp với người khiếu nại tố cáo cũng như quan tâm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý đối trách nhiệm của các địa phương, sở ngành.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người đứng đầu một số cơ quan, địa phương ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân, các cơ quan chuyên môn thì tiếp thay, nhất là ở huyện, xã; cơ sở vật chất chưa đáp ứng thực hiện nhiệm vụ. Một số số liệu thống kê về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, đơn vị chưa thống nhất, việc xây dựng cơ sở dữ liệu theo phần mềm của Thanh tra Chính phủ nhiều địa phương chưa làm tốt, còn lúng túng; chưa đảm bảo thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ quá hạn còn nhiều, chưa đảm bảo chế độ cho người trực tiếp công dân.

Từ đó, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên định kỳ công tác tiếp công dân theo quy định; tập trung giải pháp giải quyết những khiếu nại, tố cáo quá hạn, chậm thi hành các quyết định đã có hiệu quả pháp luật, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; tăng cường đối thoại, hòa giải ở cơ sở, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo để các địa phương đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết chế độ cho người tiếp công dân; tăng cường kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo đúng quy định, đúng thẩm quyền và UBND tỉnh cũng cần quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương phản hồi về những vấn đề mà HĐND tỉnh chuyển đến.

XV

Lượt người xem:  Views:   18
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.