Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 13:00
Triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 23/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2883/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư, Công văn số 1027-CV/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại báo, tạp chí của Đảng được cung cấp, đặt mua.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc mua, quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; thực hiện tốt việc mua báo, tạp chí của Đảng; trang bị đầy đủ các loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định; coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống. Đẩy mạnh phong trào "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng" trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên, rộng khắp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các ấn phẩm, chương trình theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, thuyết phục đối với người đọc, người xem; đẩy mạnh công tác truyền thông qua báo điện tử, website, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; chú ý các đối tượng khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Quan tâm đào tạo, chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong các đơn vị trực thuộc; việc bố trí, sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng đối tượng, mục đích, nguyên tắc, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chặt chẽ, đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Khuyến khích, mở rộng đối tượng sử dụng báo, tạp chí của Đảng phù hợp với điều kiện và kinh phí của địa phương, đơn vị.

DM

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.