Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 13:00
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020
Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 05/10/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2886/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin chính thống cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí được tiếp cận thông tin chính thống, phản ánh chính xác, kịp thời, đúng định hướng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tránh trường hợp báo chí khai thác thông tin một chiều, thông tin không chính thống tạo dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ với các cơ quan báo chí, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các quy định về hoạt động báo chí; quản lý nghiêm hoạt động đội ngũ phóng viên, biên tập viên; tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đảng từ phóng viên, biên tập viên; rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan tới việc sản xuất, đăng, phát các tác phẩm báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên Hội Nhà báo theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, cán bộ, phóng viên các đài, trạm truyền thanh cấp huyện và cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Hoàng Tuân

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.