Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 30/11/2020, 10:00
Triển khai thực hiện công văn số 12290/BTC-QLCS Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2020
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2977/UBND-KTTC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện một số nội dung sau:

Các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công; thực hiện chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả…

Rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các trường hợp phát sinh sau ngày 01/01/2018. Báo cáo kết quả rà soát về Sở Tài chính (đồng gửi UBND tỉnh) trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp thẩm quyền) kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

HN

Lượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.