Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 30/11/2020, 10:00
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2020
Theo báo cáo số 8660/BC-VP ngày 19/11/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Ngày 30/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2987/UBND-TKTH yêu cầu các đơn vị như sau:

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh) tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo theo qui định; kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, trong đó có nội dung kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đảm bảo tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 2588/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai tốt Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, trong đó lưu ý các cộng việc sau:

Đối với đơn vị chủ trì báo cáo chủ động rà soát lại các biểu báo cáo đã cung cấp theo quyết định và bổ sung thêm các biểu nếu chưa có theo quyết định; đồng thời rà soát lại biểu mẫu báo cáo của các ngành cho phù hợp với mẫu báo cáo điện tử. Rà soát và chỉ giao các biểu mẫu báo cáo liên quan đến đơn vị được giao, tránh trường hợp giao tràn lan, không đúng đơn vị phối hợp; đồng thời rà soát lại các đơn vị thực hiện báo cáo theo từng biểu báo cáo, để thuận tiện cho đơn vị thực hiện báo cáo. Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc nhập số liệu đảm bảo chính xác; tiến độ, thời gian hoàn thành báo cáo theo qui định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo sự chính xác của số liệu.

Đối với đơn vị phối hợp báo cáo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn của các chế độ báo cáo. Các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực. Phân công CBCCVC có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác báo cáo, nhập số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu.

HT

Lượt người xem:  Views:   8
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.