Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 30/11/2020, 10:00
Triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2020
Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Ngày 30/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2996/UBND-NCPC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, định kỳ hàng năm, các cơ quan, tổ chức hành chính báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của năm trước liền kề gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/01 hàng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Các trường hợp đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh biên chế công chức kể từ ngày 20/7/2020, các cơ quan, tổ chức hành chính lưu ý thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức hành chính tiếp tục thực hiện Quyết định số 2017/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Tây Ninh và danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt. Sau khi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện.

Đối với Nghị định số 106/2020/NĐ-CP định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị thống kê, tổng hợp, báo cáo về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập  của năm trước liền kề gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/01 hàng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Các trường hợp đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, điều chỉnh số lượng người làm việc kể từ ngày 15/11/2020, các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Nội dung chi tiết xem Tải về tại đây.

SNV

Lượt người xem:  Views:   33
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.